Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập nhóm tháng 2 – Môn LUẬT LAO ĐỘNG VIỆT NAM.

Được đăng lên bởi Đinh Hiếu
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 640 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài tập nhóm tháng 2 – Môn LUẬT LAO ĐỘNG VIỆT NAM.
Đề bài số 7:
Tháng 12/2008 công nhân công ty liên doanh may công nghiệp BS (giữa
Việt Nam và Đài Loan) kéo nhau đến phòng giám đốc Kim đòi chi tháng lương
thứ 13. Giám đốc đề nghị công nhân giải tán, không tụ tập số đông và trở lại làm
việc, nếu có yêu cầu gì thì đề nghị công đoàn thay mặt cho người lao động làm
việc trực tiếp với giám đốc. Tại phiên họp chính thức với BCH Công đoàn, giám
đốc Kim khẳng định: không chấp nhận chi tháng lương thứ 13 vì công ty chưa hề
có thỏa thuận và pháp luật không có quy định bắt buộc công ty phải làm như
vậy. Hơn nữa, hiện tại, công ty đang gặp khó khăn tài chính nên công ty không
thể đáp ứng đòi hỏi của người lao động.
Không thuyết phục được Giám đốc Kim, BCH Công đoàn yêu cầu Hội đồng
hòa giải của công ty giải quyết. Thời gian này, bên công ty làm chủ tịch Hội
đồng hòa giải nên cố tình không tiến hành hòa giải sau khi nhận đơn của BCH
CÔng đoàn. Sau 5 ngày khôn thấy được giải quyết, BCH Công đoàn công ty BS
đã yêu cầu Chỉ tịch UBND quận nới công ty đóng trụ sở giải quyết.
Hỏi:
1. Vụ việc trên có phải là tranh chấp lao động không? Tại sao? Nếu là tranh
chấp lao động thì nó thuộc loại tranh chấp lao động nào? (3 điểm)
2. Hãy nhận xét về các xử sựu của Giám đốc Kim và công ty BS trong vụ
việc kể trên? (2 điểm)
3. Chủ tịch UBND quận có quyền thụ lý giải quyết vụ tranh chấp trên
không? Tại sao? (2 điểm)
4. Vụ việc trên cần giải quyeté như thế nào? (3 điểm)

LỚP N09 – TL3. NHÓM 01.
0

Bài tập nhóm tháng 2 – Môn LUẬT LAO ĐỘNG VIỆT NAM.

I.

Một số vấn đề pháp lý về Tranh chấp lao động và Giải quyết
tranh chấp lao động.

Theo Khoản 1 Điều 157 bộ luật Lao động:
“Tranh chấp lao động là những tranh chấp về quyền và lợi ích liên quan
đến việc làm, tiền lương, thu nhập và các điều kiện lao động khác, về thực hiện
hợp đồng lao động, thoả ước tập thể và trong quá trình học nghề.
Tranh chấp lao động bao gồm tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao
động với người sử dụng lao động và tranh chấp tập thể giữa tập thể lao động
với người sử dụng lao động”.
Tranh chấp lao động (TCLĐ) là loại tranh chấp về các vấn đề liên quan đến quá
trình lao động, tức là quá trình xác lập, duy trì, chấm dứt mối quan hệ lao động
giữa các bên. Không chỉ có vậy, TCLD còn bao gồm cả các xung đột liên quan
đến việc làm, học nghề, quan hệ đại diện lao động v.v. tức là những vấn dề liên
quan đến quyền, lợi ích của các bên gồm NLĐ và NSDLĐ.
TCLĐ được chia thành 2 loại: TCLĐ cá nhân và TCLĐ tập thể. Trong đó
TCLĐ...
0
Bài tập nhóm tháng 2 – Môn LUẬT LAO ĐỘNG VIỆT NAM.
Đề bài số 7:
Tháng 12/2008 công nhân công ty liên doanh may công nghiệp BS (giữa
Việt Nam Đài Loan) kéo nhau đến phòng giám đốc Kim đòi chi tháng lương
thứ 13. Giám đốc đề nghị công nhân giải tán, không tụ tập số đông và trở lại làm
việc, nếu yêu cầu thì đề nghị công đoàn thay mặt cho người lao động làm
việc trực tiếp với giám đốc. Tại phiên họp chính thức với BCH Công đoàn, giám
đốc Kim khẳng định: không chấp nhận chi tháng lương thứ 13 vì công ty chưa hề
thỏa thuận pháp luật không quy định bắt buộc công ty phải làm như
vậy. Hơn nữa, hiện tại, công ty đang gặp k khăn tài chính nên công ty không
thể đáp ứng đòi hỏi của người lao động.
Không thuyết phục được Giám đốc Kim, BCH Công đoàn yêu cầu Hội đồng
hòa giải của công ty giải quyết. Thời gian này, bên công ty làm chủ tịch Hội
đồng hòa giải nên cố tình không tiến hành hòa giải sau khi nhận đơn của BCH
CÔng đoàn. Sau 5 ngày khôn thấy được giải quyết, BCH Công đoàn công ty BS
đã yêu cầu Chỉ tịch UBND quận nới công ty đóng trụ sở giải quyết.
Hỏi:
1. Vụ việc trên phải tranh chấp lao động không? Tại sao? Nếu tranh
chấp lao động thì nó thuộc loại tranh chấp lao động nào? (3 điểm)
2. Hãy nhận xét v các xử sựu của Giám đốc Kim công ty BS trong v
việc kể trên? (2 điểm)
3. Chủ tịch UBND quận có quyền thụ giải quyết v tranh chấp trên
không? Tại sao? (2 điểm)
4. Vụ việc trên cần giải quyeté như thế nào? (3 điểm)
LỚP N09 – TL3. NHÓM 01.
Bài tập nhóm tháng 2 – Môn LUẬT LAO ĐỘNG VIỆT NAM. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập nhóm tháng 2 – Môn LUẬT LAO ĐỘNG VIỆT NAM. - Người đăng: Đinh Hiếu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Bài tập nhóm tháng 2 – Môn LUẬT LAO ĐỘNG VIỆT NAM. 9 10 453