Ktl-icon-tai-lieu

Chế định thừa kế trong bộ luật dân sự 2005

Được đăng lên bởi Tít
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 800 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đại
Cương
Pháp
Luật
Mã số sinh viên

Họ và Tên
Thiều Thị Lê

14139701

Nguyễn An Trung

14121141

3.

Nguyễn Văn Lợi

14108151

4.

Nguyễn Đức Việt

14140291

Vương Diệu Phong

14001301

Lê Phát Lợi

14130331

Bùi Anh Tuấn

14123801

1.
2.

5.

6.
7.

Danh Sách Thành Viên

1

PHẦN I:

LỜI MỞ ĐẦU

X

ã hội – kinh tế Việt Nam càng phát triển, khối lượng tài sản thuộc
sở hữu tư nhân có giá trị ngày càng cao và quyền sở hữu cá nhân
được luật pháp công nhận và bảo vệ, Điều 58 Hiến pháp năm
1992 quy định: "Nhà nước bảo hộ quyền sở hữu hợp pháp và
quyền thừa kế của công dân". Từ pháp lệnh thừa kế năm 1990 đến bộ luật dân
sự (BLDS) năm 1995, BLDS năm 2005 - vấn đề thừa hưỡng tài sản đó (thừa
kế) luôn là một trong những các vấn đề gây tranh cãi do xung đột quyền lợi
giữa các bên tham gia quan hệ và vấn đề này luôn là đề tài nóng cần tìm hiểu,
xử lý khéo léo vì các quan hệ này có một đặc trưng đó là hầu hết các đối tượng
tham gia quan hệ thừa kế đều có một điểm chung là ít nhiều có quan hệ huyết
thống
hoặc
nuôi
dưỡng.
Việc phải cân nhắc giữa giá trị vật chất và giá trị đạo đức là một trở
ngại lớn cho các luật sư khi tham gia bảo vệ quyền lợi cho các đối tượng tham
gia
quan
hệ
này
khi
phát
sinh
tranh
chấp.
Với các quy định cụ thể - rõ ràng - chặt chẽ của hệ thống pháp luật
Việt Nam về thừa kế trong Bộ luật dân sự năm 2009 - Luật Hôn nhân Gia đình
năm 2002 ít nhiều cũng đã giải quyết tốt vấn đề này tuy nhiên không ít những
trường hợp phát sinh khiến các cơ quan tham gia giải quyết phải đau đầu do
các quan hệ này khá phức tạp và ít nhiều do nhận thức của người dân về pháp
luật cũng như việc hiểu biết các quy định này còn thấp và một phần do giá trị
đạo đức của người Việt Nam theo truyền thống cũng ngăn cản không ít đến
việc giải quyết các vấn đề có liên quan.

********

2

PHẦN II:Chế định thừa kế trong bộ luật dân sự 2005
CHƯƠNG 1: Cơ sở hình thành nên chế định thừa kế thừa kế trong bộ luật
dân sự.
Thừa kế là một chế định phổ biến của đời sống xã hội nên từ trước Cách
mạng tháng Tám năm 1945, pháp luật thời kỳ phong kiến, thời kỳ Pháp thuộc cũng
có những quy định về thừa kế. Trong các bộ luật được ban hành vào thời kỳ phong
kiến và các bộ dân luật cũ thời kỳ Pháp thuộc, thừa kế cũng luôn là một chế định
chiếm vị trí quan trọng trong các bộ luật. Trong Bộ luật Hồng Đức, Bộ luật Gia
Long, Bộ dân luật giản yếu (năm 1883), Bộ dân luật Bắc Kỳ (năm 1931), Bộ dân
luật Trung Kỳ (năm 1936), các quy định về thừa kế đều chiếm một số lượng điều
luật đáng kể.
Ngay sau khi giành ...
Danh Sách Thành Viên
1
Họ và Tên
Mã số sinh viên
1. Thiều Thị Lê 14139701
2. Nguyễn An Trung 14121141
3. Nguyễn Văn Lợi 14108151
4. Nguyễn Đức Việt 14140291
5. Vương Diệu Phong 14001301
6. Lê Phát Lợi 14130331
7. Bùi Anh Tuấn 14123801
Đại
Cương
Pháp
Luật
Chế định thừa kế trong bộ luật dân sự 2005 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chế định thừa kế trong bộ luật dân sự 2005 - Người đăng: Tít
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Chế định thừa kế trong bộ luật dân sự 2005 9 10 671