Ktl-icon-tai-lieu

chi phí nguyên vật liệu

Được đăng lên bởi votam-vtt
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 407 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BẢNG CHI PHÍ TRÁI CÂY

SỐ LƯỢNG ĐƠN VỊ

GIÁ GỐC
(VNĐ)

TỔNG
GIÁ
(VNĐ)

Dưa hấu

20

kg

10,000

200,000

Thanh Long

28

kg

12,000

336,000

3

Xoài

15

kg

25,000

375,000

4

Ổi

31

kg

15,000

465,000

5

Sơ ri

12

kg

18,000

216,000

6

Tăm tre

7

Túi

2,000

14,000

7

Muối

5

Túi

7,000

35,000

8

Muối tây ninh

2

kg

160,000

320,000

9

Nước đá

10

bao

30,000

300,000

TỔNG GIÁ HIỆN
TẠI

2,300,000

GIÁ CÓ THỂ
TĂNG ĐẾN THỜI
ĐIỂM MUA.

200,000

STT

TÊN NGUYÊN
LIỆU

1

PHÍ VẬN
CHUYỄN( nếu có)
TỔNG

Chẳn hạn xăng xe,…..
2,500,000



Diễn dãi

Dưa hấu

Thanh Long

1 trái

2 trái

1 kg

30 nguoi

19kg

550 nguoi
1 kg

20 người

28kg
Xoài

3 trái

Ổi

3 trái

Tăm tre

550 người

1 kg

36 người

15kg

550 người

1 kg

18 người

31kg

550 người

1 bịch

100 cây

Bánh : ( chọn 1 trong 4 hoặc 2 trong 4)
TÊN NGUYÊN
LIỆU

SỐ LƯỢNG

ĐƠN VỊ

GIÁ GỐC
(VNĐ)

TỔNG GIÁ
(VNĐ)

Solite socola

25

Gói

43,000

1,075,000

Bánh Solo

36

Gói

26,000

936,000

Cream Water( bánh
kem xốp)

25

Gói

36,300

907,500

Bánh Hura

35

Gói

18,200

637,000

Tổng

1,573,000



Diễn dãi

Bánh Solite socola

Bánh SoLo

Bánh Cream water

1 gói

20 cái

25 gói

500 cái

1 gói

16 cái

36 gói

550 cái

1 gói

20 cái

25 gói

500 cái

Bánh Hura

1 gói

18 cái

31 gói

550 cái

Nhân sự:
-

8 bạn nam phụ giúp mua trái cây và vận chuyển đến nơi tập trung
4 bạn nữ mua trái cây
4 bạn nữ mua trái cây và 4 bạn nam hoặc nữ gọt, rửa, chuẩn bị trước khi di
chuyển lên bar
10 bạn nữ có ngoại hình đưa trái cây ra cho khách
 Tổng nhân sự cần giúp đỡ: 26 người

Quy trình bên ban hậu cần:
1.

2.
3.
4.
5.

4 bạn nữ và Trúc mua trái cây, vật dụng cần thiết: dao, bàn bào, dĩa mũ, tăm
tre,… . 2 bạn nam phụ giúp di chuyển đến nơi tâp trung chuẩn bị ( Trúc chưa
biết là sẽ tập trung chuẩn bị ở đâu)
Gọt, rửa, chuẩn bị sẵn sàng trước khi đưa đến bar
4 bạn nam và mấy bạn nữ sẽ di chuyển trái cây vào bar
Chuẩn bị trái cây trước khi đưa cho khách
10 bạn nữ đem cho khách

Timeline cho nhân sự:

Thời gian Địa điểm
Ngày 21- 10h-15h Mua
12
hàng tại

Nhân sự
4 bạn
nam, 4

Mục đích Yêu cầu
Mua xoài, Đi xe
ổi, dưa
máy,

chợ lớn. bạn nữ
Hàng
mang đến
nhà bạn
nào rộng.

15h-17h

17h- 21h

Ngày 22- 7h-14h
12

14h-15h

Siêu thị
metro
bình phú
Nhà tập
kết

4 bạn
nam và 4
bạn nữ
4 nam, 4
nữ,

Chợ lớn
Nhà tập
kết

8 nam,8
nữ

Bar

8 nam, 8
nữ

hấu,thanh
long,
muối,
tăm, dĩa
mũ lớn,
bịch che
trái cây.
Mua
bánh,
nước,
Rửa trái
cây, phân
9 phần
cho khách
mời, phân
sẵn bánh
từng phần
Mua sơ
ri, những
thứ còn
sót lạ...
BẢNG CHI PHÍ TRÁI CÂY
STT
TÊN NGUYÊN
LIỆU
SỐ LƯỢNG ĐƠN VỊ
GIÁ GỐC
(VNĐ)
TỔNG
GIÁ
(VNĐ)
1 Dưa hấu 20 kg 10,000 200,000
Thanh Long 28 kg 12,000 336,000
3 Xoài 15 kg 25,000 375,000
4 Ổi 31 kg 15,000 465,000
5 Sơ ri 12 kg 18,000 216,000
6 Tăm tre 7 Túi 2,000 14,000
7 Muối 5 Túi 7,000 35,000
8 Muối tây ninh 2 kg 160,000 320,000
9 Nước đá 10 bao 30,000 300,000
TỔNG GIÁ HIỆN
TẠI
2,300,000
GIÁ CÓ THỂ
TĂNG ĐẾN THỜI
ĐIỂM MUA.
200,000
PHÍ VẬN
CHUYỄN( nếu có) Chẳn hạn xăng xe,…..
TỔNG 2,500,000
Diễn dãi
Dưa hấu 1 trái 1 kg 30 nguoi
19kg 550 nguoi
Thanh Long 2 trái 1 kg 20 người
chi phí nguyên vật liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chi phí nguyên vật liệu - Người đăng: votam-vtt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
chi phí nguyên vật liệu 9 10 356