Ktl-icon-tai-lieu

Đại cương văn hóa việt nam đề ĐH luật tphcm

Được đăng lên bởi tuanhauvuong
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1180 lần   |   Lượt tải: 6 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 HỆ CHÍNH QUY NĂM
2013
MÔN THI: ĐẠI CƯƠNG VĂN HOÁ VIỆT NAM
Thời gian làm bài: 180 phút
Không được sử dụng tài liệu khi làm bài
--------------------------------------Đề thi.
Câu 1: (2.0 điểm)
Lý giải nguyên nhân vì sao văn hoá phương Tây thiên về trọng động,
hướng ngoại, còn văn hoá phương Đông thiên về trọng tĩnh, hướng nội. Hãy
nêu những câu thành ngữ nói về tính hướng nội, khép kín của người Việt.
Câu 2 (4.0 điểm)
Từ thực tiễn văn hoá Việt Nam, anh/chị hãy chứng minh rằng: tự nhiên
không trực tiếp sản sinh ra văn hoá nhưng để lại dấu ấn rõ nét trong đặc trưng
của mỗi nền văn hoá.
Câu 3. (4.0 điểm)
Bàn về bản sắc văn hoá Việt Nam, GS Phan Ngọc nhận xét rằng tử thế kỉ
XIX trở về trước, ở Việt Nam, Nho giáo phổ biến đến nỗi” không có một dấu
vết nào của văn hoá Việt Nam mà không mang một biểu hiện có thể xem là có
tính chất Nho giáo…”
Anh/ chị hãy trình bày những hiểu biết của mình về Nho giáo ở Việt
Nam và chỉ ra ảnh hưởng của Nho giáo đối với đời sống văn hoá tinh thần của
người Việt Nam chung và trong lĩnh vực ứng xử với pháp luật nói riêng.
Ghi chú: cán bộ coi thi không được giải thích gì thêm.
ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIÊM
Câu 1: (2.0 điểm)
Lý giải nguyên nhân vì sao văn hoá phương Tây thiên về trọng động,
hướng ngoại, còn văn hoá phương Đông thiên về trọng tĩnh, hướng nội.
Hãy nêu những câu thành ngữ nói về tính hướng nội, khép kín của người
Việt.
Yêu cầu làm rõ 2 ý chính:

Ý 1. Lý giải vì sao Phương Tây thiên về trọng động, hướng ngoại , còn
văn hoá phương Đông thiên về trọng tĩnh, hướng nội? 1.0 điểm.
- Do phương thức sản xuất gốc của người phương Tây cổ xưa là nghề
chăn nuôi du mục đòi phải lien tục di chuyển đến những vùng đất mới, lầu dần
hình thành thói quen thích sự di chuyển, đổi thay, dễ tiếp nhận cái mới. (0,5
điễm).
- Trong kho đó, cư dân phương Đông với nghề nông trồng trọt đòi hỏi
phải định cư, lâu dần hình thành thói quen thích sự ổn định, không thích sự di
chuyển, đổi thay, khó tiếp nhận cái mới. (0,5 điểm).
Ý 2. Nêu những câu thành ngữ nói về lối sống hướng nội, khép kín của
người Việt (1,0 điểm).
- Phép vua thua lệ làng, Nhập gia tuỳ tục, Đóng cửa bảo nhau, Đèn nhà ai
nấy rạng, ăn cây nào rào cây nấy, Lệnh làng nào làng ấy đánh, Thánh làng nào
làng ấy thờ, Trâu ta an cỏ đồng ta, Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà
vẫn hơn, Lấy chồng khó giữa làng hơn lấy chồng sang thiên hạ…
Câu 2 (4.0 điểm)
Từ thực tiễn văn hoá Việt Nam, anh/chị hãy chứng minh rằng: tự
nhiên không trực ti...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 HỆ CHÍNH QUY NĂM
2013
MÔN THI: ĐẠI CƯƠNG VĂN HOÁ VIỆT NAM
Thời gian làm bài: 180 phút
Không được sử dụng tài liệu khi làm bài
---------------------------------------
Đề thi.
Câu 1: (2.0 điểm)
giải nguyên nhân sao văn h phương Tây thiên v trọng động,
hướng ngoại, còn văn h phương Đông thiên v trọng tĩnh, hướng nội. y
nêu những câu thành ngữ nói về tính hướng nội, khép kín của người Việt.
Câu 2 (4.0 điểm)
Từ thực tiễn văn hoá Việt Nam, anh/chị hãy chứng minh rằng: tự nhiên
không trực tiếp sản sinh ra văn hoá nhưng để lại dấu ấn nét trong đặc trưng
của mỗi nền văn hoá.
Câu 3. (4.0 điểm)
Bàn về bản sắc văn hoá Việt Nam, GS Phan Ngọc nhận xét rằng tử thế kỉ
XIX trở về trước, Việt Nam, Nho giáo phổ biến đến nỗi” không một dấu
vết nào của văn h Việt Nam không mang một biểu hiện có thể xem
tính chất Nho giáo…”
Anh/ ch hãy trình bày những hiểu biết của nh về Nho giáo Việt
Nam chỉ ra ảnh hưởng của Nho giáo đối với đời sống văn h tinh thần của
người Việt Nam chung và trong lĩnh vực ứng xử với pháp luật nói riêng.
Ghi chú: cán bộ coi thi không được giải thích gì thêm.
ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIÊM
Câu 1: (2.0 điểm)
Lý giải nguyên nhân vì sao văn hoá phương Tây thiên về trọng động,
hướng ngoại, còn văn hoá phương Đông thiên về trọng tĩnh, hướng nội.
Hãy nêu những câu thành ngữ nói về tính hướng nội, khép kín của người
Việt.
Yêu cầu làm rõ 2 ý chính:
Đại cương văn hóa việt nam đề ĐH luật tphcm - Trang 2
Đại cương văn hóa việt nam đề ĐH luật tphcm - Người đăng: tuanhauvuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đại cương văn hóa việt nam đề ĐH luật tphcm 9 10 341