Ktl-icon-tai-lieu

Danh mục nghị định 84

Được đăng lên bởi Minh Sơn
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 486 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DANH MôC C¸C §IÒU CñA NGHÞ §ÞNH 43 CÇN L¦U ý
* Điều 18: Quy định các giấy tờ sử dụng đất.
* Điều 19: Quy định các trường hợp không được cấp GCN.
* Điều 20: Quy định cấp GCN quyền dụng đất.
* Điều 21: Căn cứ xác định việc sử dụng đất ổn định.
* Điều 22: Căn cứ xử lý cấp GCN cho đất vi phạm trước ngày 01/7/2004.
* Điều 23: Cấp GCN cho đất cấp không đúng thẩm quyền.
* Điều 24: Xác định diện tích cấp GCN đối với đất ở có ao vườn liền kề.
* Điều 28: Cấp GCN đối với đất cơ sở tôn giáo.
* Điều 29: Cấp GCN đối với thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu.
* Điều 30: Cấp GCN cho thửa đất nằm trên địa giới hành chính của 2-3 phường..
* Điều 31: Chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.
* Điều 35: Những tài sản trên đất không được chứng nhận.
* Điều 44: Hạn mức chuyển nhượng đất nông nghiệp.
* Điều 49: Chế độ sử dụng đất xây dựng nhà chung cư.
* Điều 60: Nộp hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính.
* Điều 61: Thời gian thực hiện thủ tục hành chính.
* Điều 70: Đăng ký đất đai, cấp GCN.
* Điều 75: Trình tự thủ tục tách, hợp thửa đất.
* Điều 76: Cấp đổi GCN.
* Điều 77: Cấp lại GCN bị mất.
* Điều 82: Mua, bán trước 1/1/2008 thì cấp GCN lần đầu.
* Điều 87: Thu hồi GCN đã cấp.
* Điều 88: Hòa giải tranh chấp đất đai.

...
DANH MôC C¸C §IÒU CñA NGHÞ §ÞNH 43 CÇN L¦U ý
* Điều 18: Quy định các giấy tờ sử dụng đất.
* Điều 19: Quy định các trường hợp không được cấp GCN.
* Điều 20: Quy định cấp GCN quyền dụng đất.
* Điều 21: Căn cứ xác định việc sử dụng đất ổn định.
* Điều 22: Căn cứ xử lý cấp GCN cho đất vi phạm trước ngày 01/7/2004.
* Điều 23: Cấp GCN cho đất cấp không đúng thẩm quyền.
* Điều 24: Xác định diện tích cấp GCN đối với đất ở có ao vườn liền kề.
* Điều 28: Cấp GCN đối với đất cơ sở tôn giáo.
* Điều 29: Cấp GCN đối với thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu.
* Điều 30: Cấp GCN cho thửa đất nằm trên địa giới hành chính của 2-3 phường..
* Điều 31: Chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.
* Điều 35: Những tài sản trên đất không được chứng nhận.
* Điều 44: Hạn mức chuyển nhượng đất nông nghiệp.
* Điều 49: Chế độ sử dụng đất xây dựng nhà chung cư.
* Điều 60: Nộp hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính.
* Điều 61: Thời gian thực hiện thủ tục hành chính.
* Điều 70: Đăng ký đất đai, cấp GCN.
* Điều 75: Trình tự thủ tục tách, hợp thửa đất.
* Điều 76: Cấp đổi GCN.
* Điều 77: Cấp lại GCN bị mất.
* Điều 82: Mua, bán trước 1/1/2008 thì cấp GCN lần đầu.
* Điều 87: Thu hồi GCN đã cấp.
* Điều 88: Hòa giải tranh chấp đất đai.
Danh mục nghị định 84 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Danh mục nghị định 84 - Người đăng: Minh Sơn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Danh mục nghị định 84 9 10 271