Ktl-icon-tai-lieu

đề cương

Được đăng lên bởi Hải Trung Santiago Madridista
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 450 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SOẠN ĐỀ CƯƠNG GDCD
I: Sống và làm việc có kế hoạch
1) Sống và làm việc có kế hoạch là biết sắp xếp các công việc hàng ngày, hàng tuần
một cách hợp lí, để mọi việc được thực hiện một cách đầy đủ có hiệu quả và có chất
lượng.
Kế hoạch sống và làm việc cần phải cân đối các nhiệm vụ : học tập, lao đông, rèn
luyện, hoạt động, nghỉ ngơi, giúp đỡ gia đình. Cần phải biết điều chỉnh kế hoạch
khi cần thiết. Phải quyết tâm vượt khó, kiên trì, sáng tạo để thực hiện tốt kế nhoạch
đã đặt ra.
2) Làm việc có kế hoạch sẽ giúp chúng ta chủ độn, tiết kiệm được thời gian, công sức.
Công việc được thực hiện có hiệu quả và có chất lượng.
II:Quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em Việt Nam.
1) * Quyền được bảo vệ
Trẻ em có quyền được khai sinh và có quốc tịch. Trẻ em được Nhà nước và xã hội tôn
trọng, bảo vệ tính mạng, thân thể, nhân phẩm và danh dự.
* Quyền được chăm sóc
Trẻ được chăm sóc, nuôi dạy để phát triển, được bảo vệ sức khỏe: được sống chung với ba
mẹ và được hưởng sự chăm sóc của các thành viên trong gia đình.
Trẻ em tàn tật, khuyết tật được nhà nước và xã hội giúp đỡ trong việc điều trị, phục hồi
chức năng
Trẻ em không nơi nương tựa được nhà nước và xã hôi tổ chức chăm sóc, nuôi dạy
* Quyền được giáo dục
Trẻ em có quyền được học tập, được dạy dỗ
Trẻ em có quyền được vui chơi giải trí, tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao.
2) Bổn phận và trách nhiệm (SGK)/41
4) - Đánh đập trẻ em
- Bắt cóc cưỡng bức trẻ em
- Lợi dụng sức lao động của trẻ em
- Không cho trẻ em đi học
III: Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên
1) Môi trường là toàn bộ các điều kiện tự nhiên, nhân tạo bao quanh con người có tác
động đến đời sống, sự tồn tại, phát triển của con người và thiên nhiên.
Tài nguyên thiên nhiên là của cải vật chất có sẵn trong tự nhiên mà con người có
thể khai thác, chế biến, sử dụng phục vụ cho cuộc sống của con người
2) Tầm quan trọng đối với con người:
+ Tạo nên cơ sở vật chất để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội
+ Tạo cho con người phương tiện sinh sống, phát triển trí tuệ,đạo đức và tinh thần
3) - Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên là giữ cho môi trường trong lành,
sạch đẹp, bảo đảm cân bằng sinh thái, cải thiện môi trường: ngăn chặn, khắc phục
các hậu quả xấu do con người và thiên nhiên gây ra; khai thác, sử dụng hợp lí, tiết
kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên.
- Ngoài đường xả rác, trên rừng chặt cây đốt rừng làm nương rẫy
4) Ngày 5 tháng 6 hằng năm được liên hợp quốc chon làm ngày “ môi trường thế giới.
Ý nghĩa: nhấn mạnh tầm quan trọng của...
SON ĐỀ CƯƠNG GDCD
I: Sống và làm việc có kế hoạch
1) Sống và làm việc có kế hoạch là biết sắp xếp các công việc hàng ngày, hàng tuần
một cách hợp lí, để mọi việc được thực hiện một cách đầy đủ có hiệu quả và có chất
lượng.
Kế hoạch sống và làm việc cần phải cân đối các nhiệm vụ : học tập, lao đông, rèn
luyện, hoạt động, nghỉ ngơi, giúp đỡ gia đình. Cần phải biết điều chỉnh kế hoạch
khi cần thiết. Phải quyết tâm vượt khó, kiên trì, sáng tạo để thực hiện tốt kế nhoạch
đã đặt ra.
2) Làm việc có kế hoạch sẽ giúp chúng ta chủ độn, tiết kiệm được thời gian, công sức.
Công việc được thực hiện có hiệu quả và có chất lượng.
II:Quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em Việt Nam.
1) * Quyền được bảo vệ
Trẻ em có quyền được khai sinh và có quốc tịch. Trẻ em được Nhà nước và xã hội tôn
trọng, bảo vệ tính mạng, thân thể, nhân phẩm và danh dự.
* Quyền được chăm sóc
Trẻ được chăm sóc, nuôi dạy để phát triển, được bảo vệ sức khỏe: được sống chung với ba
mẹ và được hưởng sự chăm sóc của các thành viên trong gia đình.
Trẻ em tàn tật, khuyết tật được nhà nước hội giúp đỡ trong việc điều trị, phục hồi
chức năng
Trẻ em không nơi nương tựa được nhà nước và xã hôi tổ chức chăm sóc, nuôi dạy
* Quyền được giáo dục
Trẻ em có quyền được học tập, được dạy dỗ
Trẻ em có quyền được vui chơi giải trí, tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao.
2) Bổn phận và trách nhiệm (SGK)/41
4) - Đánh đập trẻ em
- Bắt cóc cưỡng bức trẻ em
- Lợi dụng sức lao động của trẻ em
- Không cho trẻ em đi học
III: Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên
1) Môi trường toàn bộc điều kiện tự nhiên, nhân tạo bao quanh con người tác
động đến đời sống, sự tồn tại, phát triển của con người và thiên nhiên.
Tài nguyên thiên nhiên của cải vật chất sẵn trong tự nhiên con người
thể khai thác, chế biến, sử dụng phục vụ cho cuộc sống của con người
2) Tầm quan trọng đối với con người:
+ Tạo nên cơ sở vật chất để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội
+ Tạo cho con người phương tiện sinh sống, phát triển trí tuệ,đạo đức và tinh thần
3) - Bảo vệ môi trường tài nguyên thiên nhiên giữ cho môi trường trong lành,
sạch đẹp, bảo đảm cân bằng sinh thái, cải thiện môi trường: ngăn chặn, khắc phục
các hậu quả xấu do con người thiên nhiên gây ra; khai thác, sử dụng hợp lí, tiết
kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên.
- Ngoài đường xả rác, trên rừng chặt cây đốt rừng làm nương rẫy
4) Ngày 5 tháng 6 hằng năm được liên hợp quốc chon làm ngày “ môi trường thế giới.
Ý nghĩa: nhấn mạnh tầm quan trọng của môt trường i nguyên thiên nhiên kêu gọi
mọi người có ý thức bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên
5) - Em bỏ rác đúng nơi quy định
- Em và các bận trồng cây xanh
6) nhấn mạnh tầm quan trọng sự quí giá của tài nguyên rừng và tài nguyên đất
đề cương - Trang 2
đề cương - Người đăng: Hải Trung Santiago Madridista
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
đề cương 9 10 439