Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương giám sát về oan, sai

Được đăng lên bởi nguyentringhia-law
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 290 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT
Tình hình oan, sai trong việc áp dụng pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự và
việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự
theo quy định của pháp luật (Thời gian lấy số liệu từ 01/10/2011 đến
30/9/2014; báo cáo số liệu chung và số liệu cụ thể theo từng năm)
(Kèm theo Kế hoạch số /KH-ĐĐBQH, ngày
)
Trên cơ sở Kế hoạch giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về mục đích,
yêu cầu, nội dung, phạm vi và đối tượng được giám sát. Đoàn giám sát đề nghị các
cơ quan, đơn vị có liên quan báo cáo “Tình hình oan, sai trong việc áp dụng
pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự và việc bồi thường thiệt hại cho người bị
oan trong hoạt động tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật”, số liệu
thống kê theo biểu mẫu (kèm theo). Trong đó tập trung xem xét, đánh giá một số
nội dung chủ yếu sau:
A. TÌNH HÌNH THỤ LÝ, ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ CỦA CÁC CƠ
QUAN ĐIỀU TRA, CƠ QUAN ĐƯỢC GIAO NHIỆM VỤ TIẾN HÀNH
MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA
I. Về tình hình thụ lý, điều tra vụ án hình sự của Cơ quan điều tra trong
Công an nhân dân và Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân:
1. Số tố giác, tin báo và kiến nghị khởi tố; số tố giác, tin báo đã giải quyết/năm;
số tố giác, tin báo để quán hạn giải quyết và nguyên nhân.
2. Số vụ án đã khởi tố, điều tra; số trường hợp ra quyết định không khởi tố vụ
án; số vụ Viện kiểm sát hủy quyết định khới tố vụ án, quyết định không khởi tố vụ
án của Cơ quan điều tra; số vụ Viện kiểm sát yêu cầu khởi tố.
3. Số người bị bắt, tạm giữ hình sự; số người bắt, tạm giữ hình sự chuyển xử lý
hành chính, tỷ lệ %; số người bị bắt, tạm giữ hình sự sau đó phải trả tự do vì không
thực hiện hành vi phạm tội (danh sách cụ thể kèm theo); số trường hợp Viện kiểm
sát không phê chuẩn việc bắt khẩn cấp, hủy bỏ quyết định tạm giữ, tỷ lệ %.
4. Số người bị khởi tố bị can; số trường hợp Viện kiểm sát hủy bỏ quyết định
khởi tố bị can; số bị can Viện kiểm sát yêu cầu khởi tố, tỷ lệ %; số trường hợp
Viện kiểm sát thay đổi tội danh đối với bị can, tỷ lệ %.

5. Số người bị tạm giam; số trường hợp Viện kiểm sát không phê chuẩn lệnh
tạm giam; số người bị tạm giam sau đó chuyển xử lý hành chính do hành vi không
cấu thành tội phạm; số người bị tạm giam sau đó trả tự do vì không thực hiện hành
vi phạm tội (danh sách cụ thể kèm theo); số người bị tạm giam sau đó trả tự do vì
hết thời hạn điều tra mà không chứng minh được bị can thực hiện tội phạm; số bị
can trốn và số truy bắt được.
6. Số trường hợp chết trong Nhà tạm giữ, Trại tạm giam (có danh sách k...
ĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT
Tình hình oan, sai trong việc áp dụng pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự và
việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự
theo quy định của pháp luật (Thời gian lấy số liệu từ 01/10/2011 đến
30/9/2014; báo cáo số liệu chung và số liệu cụ thể theo từng năm)
(Kèm theo Kế hoạch số /KH-ĐĐBQH, ngày )
Trên cơ sở Kế hoạch giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về mục đích,
yêu cầu, nội dung, phạm vi và đối tượng được giám sát. Đoàn giám sát đề nghị các
quan, đơn vị liên quan báo cáo Tình hình oan, sai trong việc áp dụng
pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự và việc bồi thường thiệt hại cho người bị
oan trong hoạt động tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật, số liệu
thống kê theo biểu mẫu (kèm theo). Trong đó tập trung xem xét, đánh giá một số
nội dung chủ yếu sau:
A. TÌNH HÌNH THỤ LÝ, ĐIỀU TRA V ÁN HÌNH SỰ CA CÁC
QUAN ĐIỀU TRA, QUAN ĐƯỢC GIAO NHIỆM VỤ TIẾN HÀNH
MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA
I. Về tình hình thụ lý, điều tra vụ án hình s của quan điều tra trong
Công an nhân dân và Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân:
1. Số tố giác, tin báo và kiến nghị khởi tố; số tố giác, tin báo đã giải quyết/năm;
số tố giác, tin báo để quán hạn giải quyết và nguyên nhân.
2. Số vụ án đã khởi tố, điều tra; số trường hợp ra quyết đnh không khởi tố v
án; số vụ Viện kiểm sát hủy quyết định khới tố vụ án, quyết định không khởi tố vụ
án của Cơ quan điều tra; số vụ Viện kiểm sát yêu cầu khởi tố.
3. Số người bị bắt, tạm giữ hình sự; số người bắt, tạm giữ hình sự chuyển xử lý
hành chính, tỷ lệ %; số người bị bắt, tạm giữ hình sự sau đó phải trả tự do vì không
thực hiện hành vi phạm tội (danh sách cụ thể kèm theo); strường hợp Viện kiểm
sát không phê chuẩn việc bắt khẩn cấp, hủy bỏ quyết định tạm giữ, tỷ lệ %.
4. Số người bị khởi tố bị can; số trường hợp Viện kiểm sát hủy b quyết định
khởi t bị can; số bị can Viện kiểm sát yêu cầu khởi tố, tỷ lệ %; số trường hợp
Viện kiểm sát thay đổi tội danh đối với bị can, tỷ lệ %.
Đề cương giám sát về oan, sai - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương giám sát về oan, sai - Người đăng: nguyentringhia-law
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề cương giám sát về oan, sai 9 10 159