Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương môn học luật so sánh

Được đăng lên bởi Huong Mit
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 7596 lần   |   Lượt tải: 6 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
TRUNG TÂM LUẬT SO SÁNH

HÀ NỘI - 2012

BẢNG TỪ VIẾT TẮT

2

BT

Bài tập

ĐĐ

Địa điểm

GV

Giảng viên

GVC

Giảng viên chính

KTĐG

Kiểm tra đánh giá

LVN

Làm việc nhóm

NC

Nghiên cứu

TG

Thời gian

XHCN

Xã hội chủ nghĩa

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
TRUNG TÂM LUẬT SO SÁNH

Hệ đào tạo:
Tên môn học:
Số tín chỉ:
Loại môn học:

Cử nhân luật (chính quy)
Luật học so sánh
03
Tự chọn

1. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN
1. PGS.TS. Nguyễn Thị Ánh Vân - GVC, Giám đốc Trung tâm luật so sánh
E-mail: nguyenthianh.van@hlu.edu.vn
2. ThS. Phạm Quý Đạt – GV
E-mail: quydat85@gmail.com
3. Phạm Thùy Linh – GV
E-mail: phamthuylinh.kt30h@gmail.com
4. Đặng Thị Hồng Tuyến - GV
E-mail: hongtuyenhlu@gmail.com
Văn phòng Trung tâm luật so sánh
Phòng 301, 302, nhà K4, Trường Đại học Luật Hà Nội
Số 87, đường Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 04. 37736090
Giờ làm việc: 7h30 - 17h00 hàng ngày (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ).
2. MÔN HỌC TIÊN QUYẾT
- Lí luận nhà nước và pháp luật;
- Luật hiến pháp.
3. TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC
Luật so sánh là môn học cung cấp cho người học những kiến thức cơ
bản về các dòng họ pháp luật chủ đạo trên thế giới thông qua phương
pháp tiếp cận so sánh luật.
3

Môn học gồm 2 nhóm vấn đề chính: (1) Lí luận chung về luật học so
sánh; (2) Các dòng họ pháp luật chủ đạo trên thế giới và một số chế
định pháp luật đặc thù của những hệ thống pháp luật điển hình. Cụ thể
là:
- Khái niệm, sự hình thành và phát triển của luật học so sánh;
- Phương pháp nghiên cứu của luật học so sánh;
- Kĩ năng sử dụng phương pháp nghiên cứu so sánh;
- Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luật học so sánh;
- Phân nhóm các hệ thống pháp luật;
- Sự hình thành và phát triển của dòng họ civil law;
- Cấu trúc và nguồn luật của các hệ thống pháp luật thuộc dòng họ
civil law;
- Một số hệ thống pháp luật thuộc dòng họ civil law;
- Những vấn đề cơ bản về dòng họ pháp luật XHCN;
- Sự hình thành và phát triển của dòng họ common law;
- Một số hệ thống pháp luật điển hình của dòng họ common law;
- Pháp luật ở các quốc gia chịu ảnh hưởng của đạo Hồi;
- Đào tạo luật và nghề luật ở các nước trên thế giới.
4. NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA MÔN HỌC
Vấn đề 1. Nhập môn luật học so sánh
1. Khái niệm luật học so sánh
2. Sự hình thành và phát triển của luật học so sánh
3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luật học so sánh
4. Phân nhóm các hệ thống pháp luật trên thế giới
5. Môn học luật học so sánh
Vấn đề 2. Dòng họ civil law
1. Sự hình thành và phát triển của dòng họ civil law
2. Cấu tr...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
TRUNG TÂM LUẬT SO SÁNH
Đề cương môn học luật so sánh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương môn học luật so sánh - Người đăng: Huong Mit
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Đề cương môn học luật so sánh 9 10 595