Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn tập luật lao động đại học luật hà nội

Được đăng lên bởi ngoclanhlu361241
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 2485 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Các câu hỏi Luật lao động:

Các câu hỏi Luật lao động
1.
Nêu mối quan hệ:
- giữa thỏa ước lao động tập thể và tranh chấp lao động tập thể.
- giữa tranh chấp lao động tập thể và đình công.
2.
1. Trách nhiệm của ng sử dụng lao động với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề
nghiệp
2. Công ty A có 100 công nhân, do áp dụng dây chuyền mới nên dôi dư 30 công nhân.5 người
được đào tạo để làm việc ở dây chuyền mới, 3 người đc chuyển sang bộ phận khác, số còn lại
bị công ty chấm dứt hợp đồng lao động. 22 công nhân này đã liên hệ với BCHCĐ để thương
lượng với người sử dụng lao động để được nhận lại.Tuy nhiên công ty không nhận số công
nhân này. Cho rằng công ty đã vi phạm, 22 công nhân làm đưa vụ việc ra TAND.
Hỏi : tranh chấp trên là tranh chấp cá nhân hay tranh chấp tập thể.Tại sao
Câu hỏi thêm: theo tình huông đề bài, thì công ty phải có trách nhiệm gì với 22 công nhân
trên
3.
1. Nguyên tắc phân phối theo lao động trong chế định tiền lương ?
(Hỏi thêm: Ý nghĩa của nguyên tắc này; 1 số vấn đề về tiền lương tối thiểu: ai quy định, căn
cứ xác định, mức, loại theo quy định hiện hành ?)
2. Thỏa ước lao động tập thể của công ty S được ký kết và đưa vào thực hiện từ tháng
05/2013. Toàn bộ người lao độn6g trong công ty S đều được thực hiện chế độ làm việc
8h/ngày, 48h/tuần theo như trong thỏa ước. Thời gian gần đây, trên địa bàn công ty S hoạt
động, có rất nhiều công ty khác cho công nhân của mình nghỉ thêm nửa ngày đến 1
ngày/tuần. Thấy vậy, một số lao động của công ty S có kiến nghị lên BCHCĐ yêu cầu lãnh
đạo công ty giảm giờ làm. BCHCĐ sau đó đã có văn bản đề nghị ban lãnh đạo công ty sửa
đổi 1 số nội dung trong thỏa ước tập thể về thời giờ làm việc và nghỉ ngơi của công nhân.
Lãnh đạo công ty kiên quyết không thay đổi. BCHCĐ đã đưa vụ việc ra Hội đồng hòa giải ở
cơ sở.
Hỏi: Tranh chấp trên là tranh chấp lao động cá nhân hay tập thể ? Tại sao ?
Lá thu trước gió

Page 1

Các câu hỏi Luật lao động:
(Hỏi thêm: tiêu chí phân biệt tranh chấp lao động tập thể với tranh chấp lao động cá nhân ?)
4. Đề 22:
Câu 1: Nêu trình tự và thủ tục giải quyết đình công.
Câu 2:
Khi tiến hành thanh tra công ty X, Thanh tra sở LĐ-TB-XH phát hiện thoả ước lao động tập
thể của công ty là do Phó Giám đốc công ty ký. Hãy bình luận về giá trị pháp lý của thoả ước
lao động tập thể trên.
Câu hỏi thêm:
- Các trường hợp đình công bất hợp pháp?
5. Đề 30
1. Trình tự thủ tục kí kết thoả ước lao động tập thể?
2. Công ty A có 100 công...
Các câu hỏi Luật lao động:
https://www.facebook.com/100003007000369/posts/539870076123221/
Các câu hỏi Luật lao động
1.
Nêu mối quan hệ:
- giữa thỏa ước lao động tập thể và tranh chấp lao động tập thể.
- giữa tranh chấp lao động tập thể và đình công.
2.
1. Trách nhiệm của ng sử dụng lao động với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề
nghiệp
2. Công ty A có 100 công nhân, do áp dụng dây chuyền mới nên dôi dư 30 công nhân.5 người
được đào tạo để làm việc ở dây chuyền mới, 3 người đc chuyển sang bộ phận khác, số còn lại
bị công ty chấm dứt hợp đồng lao động. 22 công nhân này đã liên hệ với BCHCĐ đthương
lượng với người sử dụng lao động đ được nhận lại.Tuy nhiên công ty không nhận số công
nhân này. Cho rằng công ty đã vi phạm, 22 công nhân làm đưa vụ việc ra TAND.
Hỏi : tranh chấp trên tranh chấp nhân hay tranh chấp tập thể.Tại sao
Câu hỏi thêm: theo tình huông đề bài, thì công ty phải trách nhiệm với 22 công nhân
trên
3.
1. Nguyên tắc phân phối theo lao động trong chế định tiền lương ?
(Hỏi thêm: Ý nghĩa của nguyên tắc này; 1 số vấn đvề tiền lương tối thiểu: ai quy định, căn
cứ xác định, mức, loại theo quy định hiện hành ?)
2. Thỏa ước lao động tập thể của công ty S được ký kết đưa vào thực hiện từ tháng
05/2013. Toàn bộ người lao độn6g trong công ty S đều được thực hiện chế độ làm việc
8h/ngày, 48h/tuần theo như trong thỏa ước. Thời gian gần đây, trên địa bàn công ty S hoạt
động, có rất nhiều công ty khác cho công nhân của mình nghỉ thêm nửa ngày đến 1
ngày/tuần. Thấy vậy, một s lao động của công ty S kiến nghị lên BCHCĐ yêu cầu lãnh
đạo công ty giảm giờ làm. BCHCĐ sau đó đã văn bản đề nghị ban lãnh đạo công ty sửa
đổi 1 số nội dung trong thỏa ước tập thể về thời giờ làm việc nghỉ ngơi của công nhân.
Lãnh đạo công ty kiên quyết không thay đổi. BCHCĐ đã đưa vụ việc ra Hội đồng hòa giải
cơ sở.
Hỏi: Tranh chấp trên là tranh chấp lao động cá nhân hay tập thể ? Tại sao ?
Lá thu trước gió Page 1
Đề cương ôn tập luật lao động đại học luật hà nội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương ôn tập luật lao động đại học luật hà nội - Người đăng: ngoclanhlu361241
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Đề cương ôn tập luật lao động đại học luật hà nội 9 10 896