Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài kiến tập

Được đăng lên bởi toanmy1994
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 1371 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH-MARKETING
KHOA TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG


BÁO CÁO
THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP
ĐỀ TÀI

NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ VỐN BẰNG TIỀN
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
TƯ VẤN SONG LUẬT
Giảng viên hướng dẫn :Ths.Nguyễn Phú Quốc
Sinh viên thực tập

: Nguyễn Thị Mỹ Toàn

Lớp

: 12CTC

Tp. Hồ Chí Minh,tháng 12 năm 2014

BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH-MARKETING
KHOA TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG


BÁO CÁO
THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP
ĐỀ TÀI

NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ VỐN BẰNG TIỀN
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
TƯ VẤN SONG LUẬT
Giảng viên hướng dẫn

:Ths.Nguyễn Phú Quốc

Sinh viên thực tập

: Nguyễn Thị Mỹ Toàn

Lớp

: 12CTC
Tp. Hồ Chí Minh,tháng 12 năm 2014

Đánh giá của giảng viên

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
.......................................................................................
BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH-MARKETING
KHOA TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG

BÁO CÁO
THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP
ĐỀ TÀI
NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ VỐN BẰNG TIỀN
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
TƯ VẤN SONG LUẬT
Giảng viên hướng dẫn :Ths.Nguyễn Phú Quốc
Sinh viên thực tập : Nguyễn Thị Mỹ Toàn
Lớp : 12CTC
Tp. Hồ Chí Minh,tháng 12 năm 2014
Đề tài kiến tập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài kiến tập - Người đăng: toanmy1994
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Đề tài kiến tập 9 10 707