Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI “TÌM HIỂU LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ” THỊ XÃ THUẬN AN NĂM 2012

Được đăng lên bởi xadoanbinhnham2011
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 495 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI “TÌM HIỂU LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ”
THỊ XÃ THUẬN AN NĂM 2012
ĐỀ SỐ 1:

Câu 1: Theo Khoản 1 Điều 9 Chương 2 Luật giao thông đường bộ, người tham gia giao thông
phải đi như thế nào?
a.Đi bên phải theo chiều đi của mình
b.Đi đúng làn đường, phần đường quy định
c.Chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ
d.Cả ba câu a, b, c đều đúng
X
Câu 2: Theo Khoản 5 Điều 10 Chương 2, vạch kẻ đường là gì?
a.Chỉ sự phân chia làn đường
b.Vị trí hoặc hướng đi
c.Vị trí dừng lại
Cả 3 câu a, b, c đều đúng

X

Câu 3: Theo Khoản 3 Điều 12 Luật giao thông đường bộ, ai tổ chức thực hiện đặt biển báo tốc độ
trên các tuyến đường do địa phương quản lý?
a.Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

X

b.Ban an toàn giao thông tỉnh
c.Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện
d.Ban an toàn giao thông cấp huyện
Câu 4: Xe xin vượt chỉ được vượt khi:
a.Khi không có chướng ngại vật phía trước, không có xe chạy ngược chiều trong đoạn
đường định vượt
b.Xe chạy trước không có tính hiệu vượt xe khác và đã tránh về bên trái
c.Khi không có chướng ngại vật phía trước, không có xe chạy ngược chiều trong đoạn
đường định vượt, xe chạy trước không có tính hiệu vượt xe khác và đã tránh về bên phải
X
d.Khi không có chướng ngại vật phía trước, không có xe chạy ngược chiều trong đoạn
đường định vượt, xe chạy trước không có tính hiệu vượt xe khác và đã tránh về bên trái
Câu 5: Theo Khoản 5 Điều 14 Chương 2 Luật giao thông đường bộ, không được vượt xe khi trong
trường hợp nào?
a.Khi điều kiện thời tiết hoặc đường không bảo đảm an toàn cho việc vượt;
b.Xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ.
c.Câu a và b đúng

X

d. Câu a và b sai
Câu 6: Người điều khiển phương tiện khi dừng xe, đỗ xe trên đường bộ phải thực hiện quy định gì
theo Khoản 3 Điều 18 Chương 2 Luật giao thông đường bộ?

a. Có tín hiệu báo cho người điều khiển phương tiện khác biết; Cho xe dừng, đỗ ở nơi có lề
đường rộng hoặc khu đất ở bên ngoài phần đường xe chạy; trường hợp lề đường hẹp hoặc không
có lề đường thì phải cho xe dừng, đỗ sát mép đường phía bên phải theo chiều đi của mình
b. Cho xe dừng, đỗ ở nơi có lề đường rộng hoặc khu đất ở bên ngoài phần đường xe chạy;
trường hợp lề đường hẹp hoặc không có lề đường thì phải cho xe dừng, đỗ sát mép đường phía
bên phải theo chiều đi của mình;
c. Sau khi đỗ xe, chỉ được rời khỏi xe khi đã thực hiện các biện pháp an toàn; nếu xe đỗ
chiếm một phần đường xe chạy phải đặt ngay biển báo hiệu nguy hiểm ở phía trước và phía
sau xe để người điều khiển phương tiện khác biết
d. Cả 3 câu a, b, c đều...
ĐỀ THI “TÌM HIỂU LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ”
THỊ XÃ THUẬN AN NĂM 2012
ĐỀ SỐ 1:
Câu 1: Theo Khoản 1 Điều 9 Chương 2 Luật giao thông đường bộ, người tham gia giao thông
phải đi như thế nào?
a.Đi bên phải theo chiều đi của mình
b.Đi đúng làn đường, phần đường quy định
c.Chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ
d.Cả ba câu a, b, c đều đúng X
Câu 2: Theo Khoản 5 Điều 10 Chương 2, vạch kẻ đường là gì?
a.Chỉ sự phân chia làn đường
b.Vị trí hoặc hướng đi
c.Vị trí dừng lại
Cả 3 câu a, b, c đều đúng X
Câu 3: Theo Khoản 3 Điều 12 Luật giao thông đường bộ, ai tổ chức thực hiện đặt biển o tốc độ
trên các tuyến đường do địa phương quản lý?
a.Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh X
b.Ban an toàn giao thông tỉnh
c.Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện
d.Ban an toàn giao thông cấp huyện
Câu 4: Xe xin vượt chỉ được vượt khi:
a.Khi không chướng ngại vật phía trước, không xe chạy ngược chiu trong đoạn
đường định vượt
b.Xe chạy trước không có tính hiệu vượt xe khác và đã tránh về bên trái
c.Khi không chướng ngại vật phía trước, không xe chạy ngược chiều trong đoạn
đường định vượt, xe chạy trước không có tính hiệu vượt xe khác và đã tránh về bên phải
X
d.Khi không chướng ngi vật phía trước, không xe chạy ngược chiều trong đoạn
đường định vượt, xe chạy trước không có tính hiệu vượt xe khác và đã tránh về bên trái
Câu 5: Theo Khoản 5 Điều 14 Chương 2 Luật giao thông đường bộ, không được vượt xe khi trong
trường hợp nào?
a.Khi điu kiện thi tiết hoặc đưng không bảo đảm an tn cho việc vượt;
b.Xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ.
c.Câu a và b đúng X
d. Câu a và b sai
Câu 6: Người điều khiển phương tiện khi dừng xe, đỗ xe trên đường bộ phải thực hiện quy định gì
theo Khoản 3 Điều 18 Chương 2 Luật giao thông đường bộ?
ĐỀ THI “TÌM HIỂU LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ” THỊ XÃ THUẬN AN NĂM 2012 - Trang 2
ĐỀ THI “TÌM HIỂU LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ” THỊ XÃ THUẬN AN NĂM 2012 - Người đăng: xadoanbinhnham2011
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
ĐỀ THI “TÌM HIỂU LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ” THỊ XÃ THUẬN AN NĂM 2012 9 10 42