Ktl-icon-tai-lieu

HỢP ĐỒNG MUA BÁN QUỐC TẾ

Được đăng lên bởi minhtruc.2806
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 1097 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ | XNK17AB_NHÓM KOREA

MỤC LỤC

................................................................................. 42
DANH SÁCH
NHÓM .......................................................................................................................
... 43
ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG
VIÊN.......................................................................................................... 44

XNK17AB_NHÓM KOREA

1

HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ | XNK17AB_NHÓM KOREA

1. Khái niệm:
Hợp đồng mua bán Quốc tế là sự thoả thuận giữa các bên đương sự có trụ
sở kinh doanh ở các nước khác nhau. Trong đó một bên là người xuất khẩu, bên
kia là người nhập khẩu. Người xuất khẩu có trách nhiệm chuyển quyền sở hữu
sang người nhập khẩu 1 lượng tài sản (gọi là hàng hóa), còn người nhập khẩu có
trách nhiệm nhận hàng và trả tiền hàng.
 Sự thoả thuận có những hình thức:
- Thoả thuận miệng: Dựa trên lòng tin là chính.
- Hợp đồng bàng văn bản (Writing agreement)
 Trụ sở kinh doanh là ở 2 nước khác nhau.
VD: Nếu Công ty Cocacola ký hợp đồng mua vỏ chai với Công ty VOCHA của
Việt Nam thì đây có phải là là hợp đồng mua bán Quốc tế không?. Chúng ta chưa
biết được vì còn phải xem công ty này đăng ký trụ sở kinh doanh tại đâu?. Nếu
đăng ký trụ sở kinh doanh tại VN thì đây không phải là hợp đồng mua bán QT còn
ngược lại thì là hợp đồng mua bán QT.

 Bên mua trong Hợp đồng mua bán ngoại thương gọi là người nhập khẩu
 Bên bán trong Hợp đồng mua bán ngoại thương gọi là người xuất khẩu
Người xuất khẩu và người nhập khẩu đều có những nghĩa vụ và quyền lợi
tương ứng

Exporter

delivery
payment

Importer

 Khi nào thì hàng hóa sẽ được chuyển giao quyền sở hữu (property right)
- Đối với hàng hóa đồng loạt (generic goods): sản xuất hàng loạt để bán
loại này được chuyển giao quyền sở hữu theo 2 cách:
+ Dựa theo sự thoả thuận giữa 2 bên
+ Nếu không có sự thỏa thuận thì khi được cá biệt hóa (individualize), nó được
tách ra khỏi hợp đồng:


Đặc định hóa:.thường đánh dấu số hợp đồng lên hàng hóa, khi đánh dấu
thì quyền sở hữu sẽ được chuyển từ người xuất khẩu sang người nhập



khẩu. .
Đặt riêng ra

XNK17AB_NHÓM KOREA

2

HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ | XNK17AB_NHÓM KOREA



Lưu kho: phải tách riêng ra
Giao cho người vận tải

- Đối với hàng hóa đặc định (specific goods) là những hàng hóa đơn lẻ
không có cái thứ 2 nào giống nó: tranh, mỹ nghệ, đồ bán đấu giá. Đối với hàng
hoá này thì quyền sở hữu sẽ được chuyển từ người bán sang người mua khi có sự
thỏ...
HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ | XNK17AB_NHÓM KOREA
MỤC LỤC






XNK17AB_NHÓM KOREA
1
HỢP ĐỒNG MUA BÁN QUỐC TẾ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HỢP ĐỒNG MUA BÁN QUỐC TẾ - Người đăng: minhtruc.2806
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
HỢP ĐỒNG MUA BÁN QUỐC TẾ 9 10 712