Ktl-icon-tai-lieu

Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc cấp, thu hồi giấy phép về xây dựng cơ bản, sản xuất, kinh doanh;

Được đăng lên bởi dg-shell
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 660 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khiếu kiện “quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc cấp, thu hồi giấy phép về xây
dựng cơ bản, sản xuất, kinh doanh; giấy chứng nhận...
Số hiệu

244/2009/HC-ST

Tiêu đề

Khiếu kiện “quyết định hành chính, hành vi hành chính trong
việc cấp, thu hồi giấy phép về xây dựng cơ bản, sản xuất, kinh
doanh; giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và chứng chỉ hành
nghề hoặc khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính
khác liên quan đến họat động kinh doanh, tài chính của thương
nhân ”

Ngày ban hành

13/02/2009

Cấp xét xử

Sơ thẩm

Lĩnh vực

Hành chính

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN

Độc lập -

Tự do - Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
______________________

______________________________________________________
_________

Bản án số: 244/2009/HC-ST
Ngày: 13/02/2009

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Chủ tọa phiên tòa - Thẩm phán: Bà Trương Quế Phượng

Các Hội Thẩm Nhân Dân:

1. Ông Đặng Trung Tâm

2. Bà Hồ Thị Diệu Hà

Thư ký Tòa An ghi biên bản phiên tòa: Bà Phạm Thị Hương – Cán bộ Tòa án nhân dân Thành phố Hồ
Chí Minh.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Tiểu
Hồng - Kiểm sát viên.

Ngày 13 tháng 02 năm 2009 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành xét xử sơ
thẩm công khai đối với vụ án khiếu kiện “quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc cấp, thu
hồi giấy phép về xây dựng cơ bản, sản xuất, kinh doanh; giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và chứng
chỉ hành nghề hoặc khiếu kiệnquyết định hành chính, hành vi hành chính khác liên quan đến họat động
kinh doanh, tài chính của thương nhân ” theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 333/2009/QĐXX-HC
ngày 05/02/2009 của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giữa các đương sự:

Người khởi kiện: 1. Bà Kwan Po Ping, sinh năm 1947. Có mặt
Quốc tịch: Trung Quốc
2. Ông Lui Lik Chee, sinh năm 1970.
Quốc tịch: Canada
Cùng địa chỉ: 80A Trần Đình Xu, phường Cầu Kho, quận 1 thành phố Hồ Chí Minh.
Ông Lui Lik Chee có đơn đề nghị được xét xử vắng mặt.
Người phiên dịch cho người khởi kiện:
Ông Lương Quan Thạch, sinh năm 1947,
Địa chỉ: 313/2 Nguyễn Trải, phường 7 quận 5 (ông Thạch là người phiên dịch do người khởi kiện tự
chọn lựa và được Tòa án chấp nhận).

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người khởi kiện:
Luật sư Lê Thị Minh Nhân – Thuộc Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh;

Người bị kiện: ........... Sở ...
Khiếu kiện “quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc cấp, thu hồi giấy phép về xây
dựng cơ bản, sản xuất, kinh doanh; giấy chứng nhận...
Số hiệu 244/2009/HC-ST
Tiêu đề Khiếu kiện “quyết định hành chính, hành vi hành chính trong
việc cấp, thu hồi giấy phép về xây dựng cơ bản, sản xuất, kinh
doanh; giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và chứng chỉ hành
nghề hoặc khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính
khác liên quan đến họat động kinh doanh, tài chính của thương
nhân ”
Ngày ban hành 13/02/2009
Cấp xét xử Sơ thẩm
Lĩnh vực Hành chính
TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
______________________
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________________________
_________
Bản án số: 244/2009/HC-ST
Ngày: 13/02/2009
NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc cấp, thu hồi giấy phép về xây dựng cơ bản, sản xuất, kinh doanh; - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc cấp, thu hồi giấy phép về xây dựng cơ bản, sản xuất, kinh doanh; - Người đăng: dg-shell
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc cấp, thu hồi giấy phép về xây dựng cơ bản, sản xuất, kinh doanh; 9 10 657