Ktl-icon-tai-lieu

Luật đất đai

Được đăng lên bởi Bích Thêu
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 200 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỞ ĐẦU
Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá, nó rất quan trong và cần thiết của
cuộc sống của tất cả chúng ta. Con người vẫn không ngừng sinh ra nhưng đất đai
thì không.Chính vì vậy , trong thực tế thường xuất hiện rất nhiều những mâu
thuẫn về đất đai , mà điển hình là về việc thu hồi đất trái với quy định của pháp
luật. Vì vậy em xin chọn đề tình huống số 7 cho bài tập lớn học kỳ, để làm rõ
thêm về những mâu thuẫn trong thực tế và quy định của Luật Đất đai

NỘI DUNG
1. Anh (Chị), hãy bình luận về việc làm của anh X?
Việc anh X đã giao kết hợp đồng chuyển nhượng với ông Y, sau đó lại tiếp
tục giao kết một hợp đồng chuyển nhượng với anh C là bất hợp pháp. Điều 697
Bộ Luật Dân sự năm 2005 quy định về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng
đất: “Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là sự thỏa thuận giữa các bên,
theo đó, bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất chuyển giao đất và quyền sử dụng
đất cho bên nhận chuyển nhượng, còn bên nhận chuyển nhượng trả tiền cho bên
chuyển nhượng theo quy định của Bộ luật này và pháp luật về đất đai.”.
Năm 2013, anh X chuyển nhượng khu đất này cho ông Y với giá 3 tỷ đồng.
Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất đã được hai bên kí kết và phòng công chứng
số 1 Thành phố Hạ Long chứng thực. Theo quy định của Bộ luật Dân sự, sau khi
hợp đồng chuyển nhượng đất có hiệu lực, chuyển nhượng đất cần thực hiện những
nghĩa vụ đó là “chuyển giao đất cho bên nhận chuyển nhượng đủ diện tích, đúng
hạng đất, loại đất, vị trí, số hiệu và tình trạng đất như đã thỏa thuận; giao giấy tờ
có liên quan đến quyền sử dụng đất cho bên nhận chuyển nhượng.” (Điều 699 Bộ
Luật Dân sự).
Trong tình huống trên, sau khi ký hợp đồng, anh X đã không thực hiện
đúng nghĩa vụ của bên chuyển nhượng đất đó là đã không giao các giấy tờ có liên
quan đến quyền sử dụng đất cho ông Y. Như vậy, anh X đã vi phạm Điều 699 Bộ
luật Dân sự về việc thực hiện nghĩa vụ của bên chuyển nhượng trong hợp đồng
chuyển nhượng quyền sử dụng đất với ông Y.
Mặt khác, Điều 692 Bộ luật Dân sự quy định về hiệu lực của việc chuyển
quyền sử dụng đất: “Việc chuyển quyền sử dụng đất có hiệu lực kể từ thời điểm
đăng ký quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai”. Như vậy, theo
1

các quy định trên của Bộ luật dân sự 2005 về việc giao kết Hợp đồng, Hợp đồng
chuyển nhượng mảnh đất giữa anh X và ông Y đã có hiệu lực vì hợp đồng chuyển
quyền sử dụng đất trên đã được hai bên ký kết và đã được phòng công chứng số 1
thành phố Hạ Long chứng thực (theo quy định tại khoản 2, Điều 689). Tuy nhiên
sau...
MỞ ĐẦU
Đất đai tài nguyên vô cùng quý giá, rất quan trong cần thiết của
cuộc sống của tất cchúng ta. Con người vẫn không ngừng sinh ra nhưng đất đai
thì không.Chính vậy , trong thực tế thường xuất hiện rất nhiều những mâu
thuẫn về đất đai , điển nh v việc thu hồi đất trái với quy định của pháp
luật. vậy em xin chọn đề tình huống s 7 cho bài tập lớn học kỳ, để làm
thêm về những mâu thuẫn trong thực tế và quy định của Luật Đất đai
NỘI DUNG
1. Anh (Chị), hãy bình luận về việc làm của anh X?
Việc anh X đã giao kết hợp đồng chuyển nhượng với ông Y, sau đó lại tiếp
tục giao kết một hợp đồng chuyển nhượng với anh C bất hợp pháp. Điều 697
Bộ Luật Dân s năm 2005 quy định về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng
đất: “Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là sự thỏa thuận giữa các bên,
theo đó, bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất chuyển giao đất và quyền sử dụng
đất cho bên nhận chuyển nhượng, còn bên nhận chuyển nhượng trả tiền cho bên
chuyển nhượng theo quy định của Bộ luật này và pháp luật về đất đai.”.
Năm 2013, anh X chuyển nhượng khu đất này cho ông Y với giá 3 tỷ đồng.
Hợp đồng chuyển quyền s dụng đất đã được hai bên kí kết và phòng công chứng
số 1 Thành phH Long chứng thực. Theo quy định của Bộ luật Dân sự, sau khi
hợp đồng chuyển nhượng đất có hiệu lực, chuyển nhượng đất cần thực hiện những
nghĩa vđó là “chuyển giao đất cho bên nhận chuyển nhượng đủ diện tích, đúng
hạng đất, loại đất, vị trí, số hiệu và tình trạng đất như đã thỏa thuận; giao giấy tờ
có liên quan đến quyền sử dụng đất cho bên nhận chuyển nhượng.” (Điều 699 Bộ
Luật Dân sự).
Trong tình huống trên, sau khi hợp đồng, anh X đã không thực hiện
đúng nghĩa vụ của bên chuyển nhượng đất đóđã không giao các giấy tờ có liên
quan đến quyền sử dụng đất cho ông Y. Như vậy, anh X đã vi phạm Điều 699 Bộ
luật Dân sự v việc thực hiện nghĩa vụ của bên chuyển nhượng trong hợp đồng
chuyển nhượng quyền sử dụng đất với ông Y.
Mặt khác, Điều 692 Bộ luật Dân sự quy định v hiệu lực của việc chuyển
quyền s dụng đất: Việc chuyển quyền s dụng đất hiệu lực kể t thời điểm
đăng ký quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai”. Như vậy, theo
1
Luật đất đai - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luật đất đai - Người đăng: Bích Thêu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Luật đất đai 9 10 249