Ktl-icon-tai-lieu

LUẬT MÔI TRƯỜNG

Được đăng lên bởi Văn Quang
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 512 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TPHCM

BÀI TIỂU LUẬN
MÔN: CHÍNH SÁCH VÀ LUẬT MÔI TRƯỜNG
CHỦ ĐỀ: Quy Định Pháp Luật Trong Quản Lý Môi Trường Về Ngành
Khai Thác Dầu Khí
GVHD: Nguyễn Thị Đoan Trang
Lớp: 02_QLMT_02
Lê Thị Huệ

0250020023

Phạm Thị Thùy Linh

0250020038

Nguyễn Thị Hoàng Nga 0250020050
Kiều Phước Thuận

0250020087

Tăng Phước Thuận

0250020088

2015 - 2016

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

LỜI MỞ ĐẦU
Ở Việt Nam, ngành dầu khí không chỉ mang đến nguồn đầu tư nước
ngoài lớn cho cả nước mà còn là nguồn năng lượng quan trọng cho sự
phát triển kinh tế. Hiện tại, đây là nguồn năng lượng quan trọng nhất,
đóng góp vào 64% tổng năng lượng sử dụng toàn cầu, 36% năng lượng
còn lại đến từ gỗ, sức nước, sức gió, địa nhiệt, ánh sáng mặt trời, than đá
và nhiên liệu hạt nhân. Dầu khí tập trung nhiều ở Trung Đông, chiếm
gần 2/3 lượng dầu khí dự trữ của cả nước, nhưng hầu hết đều nằm sâu
trong lòng đất hay dưới đáy biển rất khó khám phá và khai thác.
Ngành dầu khí Việt Nam đóng góp nhiều nhất vào ngân sách nhà nước
đặc biệt vào những năm trước. Dù tổng doanh thu xuất khẩu có giảm gần
đây, ngành dầu khí Việt Nam vẫn duy trì mức đóng ...
BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TPHCM
BÀI TIỂU LUẬN
MÔN: CHÍNH SÁCH VÀ LUẬT MÔI TRƯỜNG
CHỦ ĐỀ: Quy Định Pháp Luật Trong Quản Lý Môi Trường Về Ngành
Khai Thác Dầu Khí
GVHD: Nguyễn Thị Đoan Trang
Lớp: 02_QLMT_02
Lê Thị Huệ 0250020023
Phạm Thị Thùy Linh 0250020038
Nguyễn Thị Hoàng Nga 0250020050
Kiều Phước Thuận 0250020087
Tăng Phước Thuận 0250020088
2015 - 2016
LUẬT MÔI TRƯỜNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LUẬT MÔI TRƯỜNG - Người đăng: Văn Quang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
LUẬT MÔI TRƯỜNG 9 10 357