Ktl-icon-tai-lieu

Luật so sánh full

Được đăng lên bởi phongds174-gmail-com
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 2083 lần   |   Lượt tải: 9 lần
LUẬT SO SÁNH

BÀI 1: KHÁI NIỆM VỀ LUẬT SO SÁNH

1.4. LUẬT SO SÁNH VỚI VIỆC NGHIÊN CỨU LUẬT NƯỚC NGOÀI
1.4.1. Nguồn thông tin về hệ thống pháp luật nước ngoài
- Rõ ràng điều kiện tiên quyết cơ bản để nghiên cứu pháp luật nước ngoài là khả năng có
được những thông tin chính thức, cập nhật các nguồn thông tin đáng tin cậy thông thường
tốt nhất là nghiên cứu các bguồng thông tin chính thức như các đạo luật, quy định, báo
cáo, án lệ … của đất nước có hệ thống pháp luật cần nghiên cứu.
- Đôi khi việc sử dụng các nguồn thông tin thứ cấp như sách giáo khoa, các sách tham
khảo, các bài báo trong các tạp chí… lại có những ưu thế nhất định khi nghiên cứu pháp
luật nứpc ngoài.
- Yêu cầu phải có nguồng thông tin cập nhậtcũng không quá khắt khe trong chừng mực
nghiên cứu pháp luật nước ngoài chỉ vì mục đích học tập, ví dụ nghiên cứu để làm bài tập
trong khuôn khổ khóa học tại trường đại học.
1.4.2. Giải thích và sử dụng các nguồn lực nước ngoài- Sử dụng
+ Các luật sư Anh, Mỹ khi nghiên cứu pháp luật châu Âu lục địa, tiếp cận VBPL nhưng
vẫn hoài nghi nó chưa được khẳng định xử lý bởi các cơ quan Tòa án tối cao.
+ Đối với các luật sư châu âu lục địa khi nghiên cứu hệ thống pháp luật Anh – Mỹ thì chỉ
tiếp cận đến các VBPL (đạo luật). Ví dụ: Luật sư Anh khi nghiên cứu luật Thụy Điển có
thể có nguy cơ xem nhẹ tầm quan trọng của các dự thảo luật và luật sư Thụy Điển khi
nghiên luật của Anh quốc cũng có nguy cơ phải sai lầm theo hướng ngược lại.
+ Quá đề cao đến án lệ hoặc văn bản của các nhà luật học châu âu lục địa, Anh – Mỹ khi
tiếp cận đến hệ thống pháp luật => sự thật là trong cả hai hệ thống pháp luật (luật lục địa
và pháp luật Anh – Mỹ). Các VBPL và các phán quyết của Tòa án đều là các nguồn luật
cho dù vị trí của chúng có khác nhau.
- Giải thích
+ Các nguồn luật nước ngoài nên được giải thích như chúng được giải thích tại các nước
đã sản sinh ra các nguồn luật ấy. Nếu muốn hiểu một cách chính xác ý nghĩa của đạo luật
hay phán quyết của Tòa án nước ngoài thì không thể giải thích các đạo luật hoặc phán
quyết đó theo tinh thần của hệ thống pháp luật của nước mình.
+ Đối với hệ thống pháp luật Anh – Mỹ có xu hướng giải thích các hệ thống pháp luật căn
cứ vào tinh thần của lời văn, còn đối với hệ thống pháp luật Châu Âu lục địa tập trung
vào tinh thần của các quy định pháp luật.
1.4.3. Cần thiết phải nghiên cứu luật nước ngoài đặt trong mối quan hệ tổng thể- Chú
ý đến cấu trúc hệ thống pháp luật: Có thể phân chia hệ thống của hệ thống pháp luật nước
ngoài hoàn toàn khác với...
LUẬT SO SÁNH
BÀI 1: KHÁI NIỆM VỀ LUẬT SO SÁNH
1.4. LUẬT SO SÁNH VỚI VIỆC NGHIÊN CỨU LUẬT NƯỚC NGOÀI
1.4.1. Nguồn thông tin về hệ thống pháp luật nước ngoài
- Rõ ràng điều kiện tiên quyết cơ bản để nghiên cứu pháp luật nước ngoài là khả năng có
được những thông tin chính thức, cập nhật các nguồn thông tin đáng tin cậy thông thường
tốt nhất là nghiên cứu các bguồng thông tin chính thức như các đạo luật, quy định, báo
cáo, án lệ … của đất nước có hệ thống pháp luật cần nghiên cứu.
- Đôi khi việc sử dụng các nguồn thông tin thứ cấp như sách giáo khoa, các sách tham
khảo, các bài báo trong các tạp chí… lại có những ưu thế nhất định khi nghiên cứu pháp
luật nứpc ngoài.
- Yêu cầu phải có nguồng thông tin cập nhậtcũng không quá khắt khe trong chừng mực
nghiên cứu pháp luật nước ngoài chỉ vì mục đích học tập, ví dụ nghiên cứu để làm bài tập
trong khuôn khổ khóa học tại trường đại học.
1.4.2. Giải thích và sử dụng các nguồn lực nước ngoài- Sử dụng
+ Các luật sư Anh, Mỹ khi nghiên cứu pháp luật châu Âu lục địa, tiếp cận VBPL nhưng
vẫn hoài nghi nó chưa được khẳng định xử lý bởi các cơ quan Tòa án tối cao.
+ Đối với các luật sư châu âu lục địa khi nghiên cứu hệ thống pháp luật Anh – Mỹ thì chỉ
tiếp cận đến các VBPL (đạo luật). Ví dụ: Luật sư Anh khi nghiên cứu luật Thụy Điển có
thể có nguy cơ xem nhẹ tầm quan trọng của các dự thảo luật và luật sư Thy Điển khi
nghiên luật của Anh quốc cũng có nguy cơ phải sai lầm theo hướng ngược lại.
+ Quá đề cao đến án lệ hoặc văn bản của các nhà luật học châu âu lục địa, Anh – Mỹ khi
tiếp cận đến hệ thống pháp luật => sự thật là trong cả hai hệ thống pháp luật (luật lục địa
và pháp luật Anh – Mỹ). Các VBPL và các phán quyết của Tòa án đều là các nguồn luật
cho dù vị trí của chúng có khác nhau.
- Giải thích
+ Các nguồn luật nước ngoài nên được giải thích như chúng được giải thích tại các nước
đã sản sinh ra các nguồn luật ấy. Nếu muốn hiểu một cách chính xác ý nghĩa của đạo luật
hay phán quyết của Tòa án nước ngoài thì không thể giải thích các đạo luật hoặc phán
quyết đó theo tinh thần của hệ thống pháp luật của nước mình.
+ Đối với hệ thống pháp luật Anh – Mỹ có xu hướng giải thích các hệ thống pháp luật căn
cứ vào tinh thần của lời văn, còn đối với hệ thống pháp luật Châu Âu lục địa tập trung
vào tinh thần của các quy định pháp luật.
1.4.3. Cần thiết phải nghiên cứu luật nước ngoài đặt trong mối quan hệ tổng thể- Chú
ý đến cấu trúc hệ thống pháp luật: Có thể phân chia hệ thống của hệ thống pháp luật nước
ngoài hoàn toàn khác với cách phân chia hệ thống pháp luật nước của nhà nghiên cứu.
Chẳng hạn, pháp luật của Liên xô và cách đây không lâu, cả pháp luật của Anh trong
chừng mực nào đó cũng không có sự phân chia thành luật công và luật tư. Mặt khác, hệ
thống pháp luật Châu Âu lục địa lại không có cách phân chia mà luật của Anh có, như
phân chia thành "luật" và "luật công bình".
- Chú ý đến khái niệm
- Một yếu tố khác không nên bỏ qua đó là các nhà làm luật nước ngoài thẩm chí ở một đất
Luật so sánh full - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luật so sánh full - Người đăng: phongds174-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Luật so sánh full 9 10 634