Ktl-icon-tai-lieu

Ngân hàng câu hỏi hình sự

Được đăng lên bởi Nini Ninh
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 557 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÁC CÂU HỎI LÝ THUYẾT TRONG BỘ ĐỀ THI VẤN ĐÁP
Môn: Luật hình sự HP2 năm học 2014 - 2015
Các khẳng định sau đây đúng hay sai? Giải thích tại sao?
1. Dấu hiệu hậu quả được quy định là dấu hiệu bắt buộc trong CTTP tội bức tử.
2. Hành vi buôn bán trái phép chất ma tuý qua biên giới có thể bị xét xử về tội buôn
lậu
3. Mọi trường hợp người mẹ giết con mới đẻ của mình đều bị xử lý theo Điều 94
BLHS.
4. Mục đích phạm tội là dấu hiệu bắt buộc của tội buôn lậu.
5. Nhanh chóng tẩu thoát không phải là dấu hiệu bắt buộc của tội cướp giật tài sản.
6. Người phạm tội đưa hối lộ có thể được miễn trách nhiệm hình sự.
7. Lỗi ở tội giết người chỉ có thể là lỗi cố ý trực tiếp.
8. Đối tượng của tội buôn bán hàng cấm là tất cả các loại hàng hoá mà Nhà nước
cấm kinh doanh.
9. Hành vi mua bán người trong trường hợp nạn nhân đồng ý để mình là đối tượng
bị mua bán thì không phạm tội mua bán người.
10. Mọi trường hợp chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ 2 triệu đồng trở
lên mà có sự gian dối, thì đều bị coi là phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
11. Mọi hành vi đe doạ dùng vũ lực nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác đều bị
coi là hành vi phạm tội cướp tài sản.
12. Người lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 2 triệu đồng
trở lên là phạm tội tham ô tài sản.
13. Tội cướp tài sản có thể có trường hợp phạm tội chưa đạt.
14. Mọi trường hợp buôn bán hàng giả đều bị xử lý về tội buôn bán hàng giả.
15. Hành vi đối xử tàn ác với người lệ thuộc mình chỉ cấu thành tội hành hạ người
khác.
16. Mọi trường hợp công khai chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ 2
triệu đồng trở lên đều bị coi là phạm tội công nhiên chiếm đoạt tài sản.
17. Giết người thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm là trường hợp người phạm tội
đã bị kết án về tội giết người, chưa được xoá án tích mà lại phạm tội giết người.
18. Hành vi cắt trộm cáp viễn thông đang sử dụng bị xử lý về tội trộm cắp tài sản.
19. Hành vi đối xử tàn ác với người lệ thuộc mình có thể cấu thành tội bức tử.
20. Mọi trường hợp dùng vũ lực chống người thi hành công vụ, đều bị coi là phạm
tội chống người thi hành công vụ.
21. Tội bức tử chỉ khác tội hành hạ người khác ở dấu hiệu hậu quả của tội phạm.
22. Đối tượng tác động của tội chiếm giữ trái phép là tài sản đang có người khác
quản lý.

23. Trong mọi trường hợp, cán bộ, công chức nhà nước bị tước đoạt tính mạng thì
đều được xác định là đối tượng của tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân
dân.
24. Tội cướp tài sản được coi là hoàn thành khi người phạm tội có hà...
CÁC CÂU HỎI LÝ THUYẾT TRONG BỘ ĐỀ THI VẤN ĐÁP
Môn: Luật hình sự HP2 năm học 2014 - 2015
Các khẳng định sau đây đúng hay sai? Giải thích tại sao?
1. Dấu hiệu hậu quả được quy định là dấu hiệu bắt buộc trong CTTP tội bức tử.
2. Hành vi buôn bán trái phép chất ma tuý qua biên giới có thể bị xét xử về tội buôn
lậu
3. Mọi trường hợp người mẹ giết con mới đẻ của mình đều bị x theo Điều 94
BLHS.
4. Mục đích phạm tội là dấu hiệu bắt buộc của tội buôn lậu.
5. Nhanh chóng tẩu thoát không phải là dấu hiệu bắt buộc của tội cướp giật tài sản.
6. Người phạm tội đưa hối lộ có thể được miễn trách nhiệm hình sự.
7. Lỗi ở tội giết người chỉ có thể là lỗi cố ý trực tiếp.
8. Đối tượng của tội buôn bán hàng cấm tất cả các loại hàng hoá Nhà nước
cấm kinh doanh.
9. Hành vi mua bán người trong trường hợp nạn nhân đồng ý để mình đối tượng
bị mua bán thì không phạm tội mua bán người.
10. Mọi trường hợp chiếm đoạt tài sản của người khácgiá trị từ 2 triệu đồng trở
lên mà có sự gian dối, thì đều bị coi là phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
11. Mọi hành vi đe doạ dùng vũ lực nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác đều bị
coi là hành vi phạm tội cướp tài sản.
12. Người lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản giá trị từ 2 triệu đồng
trở lên là phạm tội tham ô tài sản.
13. Tội cướp tài sản có thể có trường hợp phạm tội chưa đạt.
14. Mọi trường hợp buôn bán hàng giả đều bị xử lý về tội buôn bán hàng giả.
15. Hành vi đối xử tàn ác với người lệ thuộc mình chỉ cấu thành tội hành hạ người
khác.
16. Mọi trường hợp công khai chiếm đoạt tài sản của người khác giá trị từ 2
triệu đồng trở lên đều bị coi là phạm tội công nhiên chiếm đoạt tài sản.
17. Giết người thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm là trường hợp người phạm tội
đã bị kết án về tội giết người, chưa được xoá án tích mà lại phạm tội giết người.
18. Hành vi cắt trộm cáp viễn thông đang sử dụng bị xử lý về tội trộm cắp tài sản.
19. Hành vi đối xử tàn ác với người lệ thuộc mình có thể cấu thành tội bức tử.
20. Mọi trường hợp dùng lực chống người thi hành công vụ, đều bị coi phạm
tội chống người thi hành công vụ.
21. Tội bức tử chỉ khác tội hành hạ người khác ở dấu hiệu hậu quả của tội phạm.
22. Đối tượng tác động của tội chiếm giữ trái phép tài sản đang người khác
quản lý.
Ngân hàng câu hỏi hình sự - Trang 2
Ngân hàng câu hỏi hình sự - Người đăng: Nini Ninh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Ngân hàng câu hỏi hình sự 9 10 352