Ktl-icon-tai-lieu

Nhận định

Được đăng lên bởi Diep Le
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 111 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Nhận định
1. QHPL TTHS phát sinh từ khi phát hiện dấu hiệu tội phạm.
SAI=> QHPLTTHS xuất hiện khi cơ quan có thẩm quền bắt đầu tham gia solve vụ án, nếu việc phát hiện
dấu hiệu tội phạm không phải cuả cơ quan tiến hành tố tụng thi không phát sinh
2. Người bị tạm giữ, bị can và bị cáo là những người có quyền khai báo.
3. Lời khai báo của người làm chứng là nguồn chứng cứ.
Đ=> điểm b khoản 2 diều 67 BLTTHS (
4. Tòa án có quyền hủy biện pháp tạm giam do VKS áp dụng.
SAI=>theo đoạn 2 k2 điều 94 BLTTHS thì đối với những biện pháp ngăn chặn được vks phê chuẩn thì việc
huỷ bỏ hoặc thay thế phải do vks ditermided
Câu I (4 điểm): Nhận định
1. Trong một số TH luật định người bị hại có quyền yêu cầu khởi tố VAHS.
Đúng =>khoản 1 Điều 105
2. Chỉ có CQĐT mới có quyền khởi tố bị can.
SAI=>k1 điều 104 còn quy định 1 số cơ quan như:cơ quan hải quan, kiểm lâm,lực lươngj cảnh sát biển....
3; Các hoạt động điều tra chỉ được tiến hành sau khi có quyết định khởi tố vụ án.
SAI=> trong trường hợp yêu cầu về việc bảo đảm chưng cứ vụ án, có thể tiến hành 1 số hoạt đọng điều tra
trước khi co qd khởi tố
4. Tại phiên tòa phúc thẩm người kháng cáo, kháng nghị không có quyền bổ sung kháng cáo, kháng nghị
theo hướng bất lợi cho bị cáo.
SAI=> k1 đ238 chỉ quy định về việc không dc làm xấu hơn tình trạng của bị cáo mà thôi
Câu II (3 điểm) - Nêu hướng giải quyết và quyết định tố tụng đưa ra của VKS trong các tình huống:
1. Xác định được bị can còn phạm một tội khác.
_ theo khoản 2điều 168 trả hồ sơ để điều tra bổ sung
2. Bị can bị bệnh tâm thần.
Theo điểm a k2 điều 169 “ trong trường hợp bị can bị bệnh tâm thần hoặc bệnh hiểm nghèo mà có chứng
nhận của hội đòng pháp y ” => viện kiểm sát quyết định tạm đình chỉ vụ án
Câu III (3 điểm) - Nêu hướng giải quyết và quyết định tố tụng đưa ra của HĐXXPT trong các tình huống:
1. Có đầy đủ chứng cứ xác định bị cáo phạm tội khác nặng hơn tội đã bị tòa án sơ thẩm kết án.
2. Có đầy đủ chứng cứ xác định bị cáo còn phạm một tội khác.
+ áp dụng k1 điều250 quyết định huỷ án sơ thẩm để điều tra bổ sung
Câu II: Nhận định sau đây đúng hay sai, tại sao?
1. Quan hệ pháp luật tố tụng hình sự phát sinh khi cơ quan có thẩm quyền ra quyết định tạm giử ?
SAI=> Quan hệ pháp luật tố tụng hình sự phát sinh từ thời điểm các cơ quan có thẩm quyền xác định có
dấu hiệu của tội phạm; chủ thể của mối quan hệ này là các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố
tụng, người tham gia tố tụng.Sự kiện pháp lý làm phát sinh quan hệ pháp luật tố tụng hình sự là việc xác
định có dấ...
Nhận định
1. QHPL TTHS phát sinh từ khi phát hiện dấu hiệu tội phạm.
SAI=> QHPLTTHS xuất hiện khi cơ quan có thẩm quền bắt đầu tham gia solve vụ án, nếu việc phát hiện
dấu hiệu tội phạm không phải cuả cơ quan tiến hành tố tụng thi không phát sinh
2. Người bị tạm giữ, bị can và bị cáo là những người có quyền khai báo.
3. Lời khai báo của người làm chứng là nguồn chứng cứ.
Đ=> điểm b khoản 2 diều 67 BLTTHS (
4. Tòa án có quyền hủy biện pháp tạm giam do VKS áp dụng.
SAI=>theo đoạn 2 k2 điều 94 BLTTHS thì đối với những biện pháp ngăn chặn được vks phê chuẩn thì việc
huỷ bỏ hoặc thay thế phải do vks ditermided
Câu I (4 điểm): Nhận định
1. Trong một số TH luật định người bị hại có quyền yêu cầu khởi tố VAHS.
Đúng =>khoản 1 Điều 105
2. Chỉ có CQĐT mới có quyền khởi tố bị can.
SAI=>k1 điều 104 còn quy định 1 số cơ quan như:cơ quan hải quan, kiểm lâm,lực lươngj cảnh sát biển....
3; Các hoạt động điều tra chỉ được tiến hành sau khi có quyết định khởi tố vụ án.
SAI=> trong trường hợp yêu cầu về việc bảo đảm chưng cứ vụ án, có thể tiến hành 1 số hoạt đọng điều tra
trước khi co qd khởi tố
4. Tại phiên tòa phúc thẩm người kháng cáo, kháng nghị không có quyền bổ sung kháng cáo, kháng nghị
theo hướng bất lợi cho bị cáo.
SAI=> k1 đ238 chỉ quy định về việc không dc làm xấu hơn tình trạng của bị cáo mà thôi
Câu II (3 điểm) - Nêu hướng giải quyết và quyết định tố tụng đưa ra của VKS trong các tình huống:
1. Xác định được bị can còn phạm một tội khác.
_ theo khoản 2điều 168 trả hồ sơ để điều tra bổ sung
2. Bị can bị bệnh tâm thần.
Theo điểm a k2 điều 169 “ trong trường hợp bị can bị bệnh tâm thần hoặc bệnh hiểm nghèo mà có chứng
nhận của hội đòng pháp y ” => viện kiểm sát quyết định tạm đình chỉ vụ án
Câu III (3 điểm) - Nêu hướng giải quyết và quyết định tố tụng đưa ra của HĐXXPT trong các tình huống:
1. Có đầy đủ chứng cứ xác định bị cáo phạm tội khác nặng hơn tội đã bị tòa án sơ thẩm kết án.
2. Có đầy đủ chứng cứ xác định bị cáo còn phạm một tội khác.
+ áp dụng k1 điều250 quyết định huỷ án sơ thẩm để điều tra bổ sung
Câu II: Nhận định sau đây đúng hay sai, tại sao?
1. Quan hệ pháp luật tố tụng hình sự phát sinh khi cơ quan có thẩm quyền ra quyết định tạm giử ?
SAI=> Quan hệ pháp luật tố tụng hình sự phát sinh từ thời điểm các cơ quan có thẩm quyền xác định có
dấu hiệu của tội phạm; chủ thể của mối quan hệ này là các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố
tụng, người tham gia tố tụng.Sự kiện pháp lý làm phát sinh quan hệ pháp luật tố tụng hình sự là việc xác
định có dấu hiệu của tội phạm của cơ quan có thẩm quyền, tiến hành hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và
thi hành án đối với vụ án hình sự
2. Chỉ Viện kiểm sát mới có quyền thay thế hoặc hủy bỏ những biện pháp ngăn chặn do họ áp dụng
ĐÚNG=>theo k2 điều 94 BLTTHS “ Đối với nhửng biện pháp ngăn chặn do VKS phê chuẩn phải do VKS
huỷ bỏ ”
3. Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú của Cơ quan điều tra phải có sự phê chuẩn của VKS trước khi thi hành.
SAI=> quyết định của thủ trưởng, phó thủ trưởng, CQDT các cấp về việc cấm đi khỏi nơi cư trú không cần
có sự phê chuẩn của vks cùng cấp trước khi thi hành
4. Người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất không được tham gia tố tụng với tư cách là người làm
chung
ĐÚNG=>diem b k2 đieu55 BLTTHS(nguoi do nhuoc diem ve tam than hoac the chat mà không co kha
nang nhan thuc dc nhung tinh tiet cua vu an hoac không co kha nang khai bao dung dan=>ko dc lam
chung )
Nhận định - Trang 2
Nhận định - Người đăng: Diep Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Nhận định 9 10 598