Ktl-icon-tai-lieu

Những điểm mới trong quy định về tạm hoãn nghĩa vụ quân sự năm 2013

Được đăng lên bởi phamlieu75
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 162 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Những điểm mới trong quy định về tạm hoãn nghĩa vụ quân sự năm 2013
Ngày đăng: 18-03-2013
Những điểm mới trong quy định về tạm hoãn nghĩa vụ quân sự năm 2013
Thông tư liên tịch 13/2013/TTLT-BQP-BGDĐT sửa đổi hướng dẫn Nghị định
38/2007/NĐ-CP về tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với
công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ do Bộ Quốc phòng - Bộ Giáo dục và Đào
tạo ban hành, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 7/3/2013.
Một
số
nội
dung
mới
sửa
đổi:
- Bổ sung quy định về diện đối tượng được tạm hoãn gọi nhập ngũ.
+ Nếu đối tượng tạm hoãn gọi nhập ngũ là công dân có anh, chị hoặc em ruột là
hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ và học viên là hạ sĩ quan, binh sĩ đang học
tập tại các trường quân đội, trường ngoài quân đội theo kế hoạch của Bộ Quốc
phòng; Công dân đang học tập tại các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo
hình thức giáo dục chính quy tập trung (Trường THPT, trường phổ thông có nhiều
cấp học, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường
chuyên, trường năng khiếu, dự bị đại học; Trường trung cấp chuyên nghiệp, trung
cấp nghề, cao đẳng nghề; Các trường cao đẳng, trường đại học; Học viện, viện
nghiên cứu có nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ và tương đương; Các trường
của tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế, người VN định cư ở nước ngoài
được phép đầu tư trên lãnh thổ VN); Học viên đang học tập trung theo chương trình
giáo dục thường xuyên cấp THCS hoặc THPT tại các cơ sở giáo dục; Công dân đi du
học tại các trường ở nước ngoài có thời gian đào tạo 12 tháng trở lên thì quy định
việc đang học tập tại các trường này được tính từ ngày đã làm xong thủ tục nhập học
và đang học tập tại trường.
+ Trường hợp công dân nhận được lệnh gọi nhập ngũ và giấy báo nhập học vào
các trường trong cùng một thời điểm thì phải chấp hành Lệnh gọi nhập ngũ và không
thuộc đối tượng được xét tạm hoãn gọi nhập ngũ.
+ Công dân theo học các loại hình đào tạo khác với những đối tượng tạm hoãn
gọi nhập ngũ trên không thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình.
+ Công dân đang theo học khóa đào tạo tập trung đầu tiên nhưng bỏ học để chuyển
sang học khóa đào tạo của trường khác cũng không thuộc diện được tạm hoãn gọi
nhập ngũ trong thời bình.
- Quy định về trách nhiệm của công dân:
+ Công dân đến trường làm thủ tục nhập học phải mang theo Giấy chứng nhận
đăng ký nghĩa vụ quân sự do Ban chỉ huy quân sự cấp huyện cấp, Giấy xác nhận
đăng ký vắng mặt do Ban chỉ huy quân sự cấp xã nơi cư trú cấp.
+ Côn...
Những điểm mới trong quy định về tạm hoãn nghĩa vụ quân sự năm 2013
Ngày đăng: 18-03-2013
Những điểm mới trong quy định về tạm hoãn nghĩa vụ quân sự năm 2013
Thông liên tịch 13/2013/TTLT-BQP-BGDĐT sửa đổi hướng dẫn Nghị định
38/2007/NĐ-CP về tạm hoãn gọi nhập ngũ miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với
công dân nam trong đ tuổi gọi nhập ngũ do B Quốc phòng - Bộ Giáo dục Đào
tạo ban hành, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 7/3/2013.
Một số nội dung mới sửa đổi:
- Bổ sung quy định về diện đối tượng được tạm hoãn gọi nhập ngũ.
+ Nếu đối tượng tạm hoãn gọi nhập ngũ công dân anh, chị hoặc em ruột
hạ quan, binh đang phục v tại ngũ học viên là hạ sĩ quan, binh đang học
tập tại các trường quân đội, trường ngoài quân đội theo kế hoạch của Bộ Quốc
phòng; Công dân đang học tập tại các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo
hình thức giáo dục chính quy tập trung (Trường THPT, trường phổ thông nhiều
cấp học, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường
chuyên, trường năng khiếu, dự bị đại học; Trường trung cấp chuyên nghiệp, trung
cấp nghề, cao đẳng nghề; Các trường cao đẳng, trường đại học; Học viện, viện
nghiên cứu nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến tương đương; Các trường
của tổ chức, nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế, người VN định nước ngoài
được phép đầu trên nh thổ VN); Học viên đang học tập trung theo chương trình
giáo dục thường xuyên cấp THCS hoặc THPT tại các sở giáo dục; Công dân đi du
học tại các trường nước ngoài có thời gian đào tạo 12 tháng trở lên thì quy định
việc đang học tập tại các trường này được tính từ ngày đã làm xong thủ tục nhập học
và đang học tập tại trường.
+ Trường hợp công dân nhận được lệnh gọi nhập ngũ giấy báo nhập học vào
các trường trong cùng một thời điểm thì phải chấp hành Lệnh gọi nhập ngũ và không
thuộc đối tượng được xét tạm hoãn gọi nhập ngũ.
+ Công dân theo học các loại hình đào tạo khác với những đối tượng tạm hoãn
gọi nhập ngũ trên không thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình.
+ Công dân đang theo học khóa đào tạo tập trung đầu tiên nhưng bỏ học để chuyển
sang học khóa đào tạo của trường khác cũng không thuộc diện được tạm hoãn gọi
nhập ngũ trong thời bình.
- Quy định về trách nhiệm của công dân:
+ Công dân đến trường làm thủ tục nhập học phải mang theo Giấy chứng nhận
đăng nghĩa vụ quân sự do Ban ch huy quân sự cấp huyện cấp, Giấy xác nhận
đăng ký vắng mặt do Ban chỉ huy quân sự cấp xã nơi cư trú cấp.
+ Công dân đã nhập ngũ vào Quân đội, nếu có Giấy báo nhập học vào các trường
đào tạo trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, trung
cấp nghề trước hoặc sau thời điểm nhập ngũ thì báo cáo đơn vị quản lý biết để thông
báo cho nhà trường (nơi phát hành Giấy o nhập học) bảo lưu kết quả trúng tuyển
Những điểm mới trong quy định về tạm hoãn nghĩa vụ quân sự năm 2013 - Trang 2
Những điểm mới trong quy định về tạm hoãn nghĩa vụ quân sự năm 2013 - Người đăng: phamlieu75
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Những điểm mới trong quy định về tạm hoãn nghĩa vụ quân sự năm 2013 9 10 857