Ktl-icon-tai-lieu

Phân biệt quyết định 48 và 15 trong kế toán

Được đăng lên bởi hanhmeozin
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 374 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sự khác biệt QĐ48 Và QĐ15
Nguyễn Văn Biên - Chuyên gia tài chính - kế toán - thuế : 091 3498324 - Hà
Nội
Copy từ Vietplus.com/diễn đàn để mọi người tham khảo
1. Dấu hiệu nhận biết thế nào là doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp lớn
a. Doanh nghiệp nhỏ và vừa: dấu hiệu nhận biết doanh nghiệp nhỏ và vừa
như sau:
+ Vốn: < 10 tỷ
+ Lao động: < 300 người
b. Doanh nghiệp lớn: dấu hiệu nhận biết doanh nghiệp lớn như sau
+ Vốn: > 10 Tỷ
+ Lao động: > 300 người
Xét về khía cạnh dấu hiệu nhận biết như trên, không hoàn toàn chính xác và
phản ánh quy mộ doanh nghiệp lớn hay nhỏ, tuy nhiên nó cũng được xem
như là cái mốc để người làm kế toán có sự phân biệt một cách khái quát và
tổng thể hơn.
2. Phạm vi áp dụng của QĐ48 và QĐ15
a. QĐ 48:
Tất cả các doanh nghiệp có qui mô nhỏ và vừa thuộc mọi lĩnh vực, mọi
thành phần KT (Công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh, cty tư
nhân, HTX cũng được áp dụng)
Quyết định 48 KHÔNG áp dụng cho: Cty mẹ con, công ty TNHH nhà nước
1 thành viên, CTY CP có niêm yết CK, HTX nông nghiệp và hợp tác xã tín
dụng.
Nếu DN có quy mô nhỏ và vừa là cty con sẽ thực hiện chế độ kế toán theo
quy định của cty mẹ.
Nếu Các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực đặc thù như :
Điện Lực, dầu khí, bảo hiểm, CK... được áp dụng chế đố kế toán đặc thù.
b. QĐ 15: ( Cái này đã được nói nhiều): để đơn giản chúng ta có thể hiểu
QĐ 15 áp dụng cho mọi loại hình doanh nghiệp.
Tóm lại: như vậy doanh nghiệp vừa và nhỏ, được quyền chọn cho mình chế
độ kế toán để thực hiện, hoặc QĐ48 hoặc QĐ 15.

3. Hệ thống tài khoản và cơ sở hình thành
a. Cơ sở
- QĐ48: Dựa trên nền tảng QĐ144, đơn giản hóa, và bổ sung 1 số giống
QĐ15 để khi doanh nghiệp có hướng phát triển trong tương lai sẽ chuyển từ
QĐ48 thành QĐ15 được dễ dàng.
- QĐ 15: Chủ yếu dựa trên các chuẩn mực, và nền tảng của nó là QĐ1141.
Đây là 1 bước đột phá để hội nhập với thế giới và IAS.
b. hệ thống tài khoản sử dụng:
QĐ48 chủ yếu đơn giản hóa các tài khoản, các nghiệp vụ do vậy QĐ48 gôm
những tài khoản cái của QĐ15 thành tài khoản chi tiết của mình.
Ví dụ: Tài khoản 211, 212, 213 của QĐ 15 thành tài khoản 2111, 2112, 2113
theo QĐ48
Gôm tất cả các tài khoản dự phòng vào 1 tài khoản 159
Gôm 621, 622, 627 và chỉ sử dụng 154
4. Chuẩn mực áp dụng: Ở đây chỉ nêu ra theo QĐ48 thôi, còn QĐ 15 thì mọi
người đã rõ (hầu như áp dụng tất cả các chuẩn mực)
+ QĐ 48 các chuẩn mực áp dụng đầy đủ: 7 chuẩn mực
CM số 01- chuẩn mực chung
CM Số 05 - Bất động sản đầu tư
CM số 14 - Doanh thu và thu nhập khác.
CM Số 16- Chi phí...
Sự khác biệt QĐ48 Và QĐ15
Nguyễn Văn Biên - Chuyên gia tài chính - kế toán - thuế : 091 3498324 - Hà
Nội
Copy từ Vietplus.com/diễn đàn để mọi người tham khảo
1. Dấu hiệu nhận biết thế nào là doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp lớn
a. Doanh nghiệp nhỏ và vừa: dấu hiệu nhận biết doanh nghiệp nhỏ và vừa
như sau:
+ Vốn: < 10 tỷ
+ Lao động: < 300 người
b. Doanh nghiệp lớn: dấu hiệu nhận biết doanh nghiệp lớn như sau
+ Vốn: > 10 Tỷ
+ Lao động: > 300 người
Xét về khía cạnh dấu hiệu nhận biết như trên, không hoàn toàn chính xác và
phản ánh quy mộ doanh nghiệp lớn hay nhỏ, tuy nhiên nó cũng được xem
như là cái mốc để người làm kế toán có sự phân biệt một cách khái quát và
tổng thể hơn.
2. Phạm vi áp dụng của QĐ48 và QĐ15
a. QĐ 48:
Tất cả các doanh nghiệp có qui mô nhỏ và vừa thuộc mọi lĩnh vực, mọi
thành phần KT (Công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh, cty tư
nhân, HTX cũng được áp dụng)
Quyết định 48 KHÔNG áp dụng cho: Cty mẹ con, công ty TNHH nhà nước
1 thành viên, CTY CP có niêm yết CK, HTX nông nghiệp và hợp tác xã tín
dụng.
Nếu DN có quy mô nhỏ và vừa là cty con sẽ thực hiện chế độ kế toán theo
quy định của cty mẹ.
Nếu Các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực đặc thù như :
Điện Lực, dầu khí, bảo hiểm, CK... được áp dụng chế đố kế toán đặc thù.
b. QĐ 15: ( Cái này đã được nói nhiều): để đơn giản chúng ta có thể hiểu
QĐ 15 áp dụng cho mọi loại hình doanh nghiệp.
Tóm lại: như vậy doanh nghiệp vừa và nhỏ, được quyền chọn cho mình chế
độ kế toán để thực hiện, hoặc QĐ48 hoặc QĐ 15.
Phân biệt quyết định 48 và 15 trong kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân biệt quyết định 48 và 15 trong kế toán - Người đăng: hanhmeozin
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Phân biệt quyết định 48 và 15 trong kế toán 9 10 93