Ktl-icon-tai-lieu

Pháp luật trong kinh doanh vận tải quốc tế

Được đăng lên bởi cuongatv
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 467 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Pháp luật trong kinh doanh vận tải quốc tế

I.

II.

Giới thiệu chung
Pháp luật đối với các hình thức vận tải
đơn phương thức.
1.
2.
3.
4.

III.

IV.

Vận tải bằng đường biển.
Vận tải bằng đường hàng không.
Vận tải bằng đường ô tô
Vận tải bằng đường sắt

Pháp luật đối với các hình thức vận tải
đa phương thức.
Kết luận

I.

Giới thiệu chung.

Cùng với sự phát triển của thương mại quốc tế thì nhu cầu vận chuyển hàng hóa trên
toàn cầu ngày càng tăng cao. Điều này đã tác động qua lại và thúc đẩy ngành vận tải
quốc tế không ngừng phát triển. Để tạo điều kiện thuận lợi trong ký kết hợp đồng vận
chuyển hàng hóa cũng như nhằm tránh những xung đột xảy ra khi hàng hóa bị mất mát
hư hỏng thì việc xác định trách nhiệm của các bên là việc vô cùng quan trọng. Để phù
hợp với đặc điểm địa lý, kinh tế, xã hội đặc thù; các quốc gia phải đưa ra những nguồn
luật để điều chỉnh hoạt động vận tải quốc tế của nước mình. Tuy nhiên, do dặc điểm
hàng hóa được vận chuyển qua biên giới giữa hai hay nhiều nước, do đó đòi hỏi phải có
những quy định thống nhất giữa các nước liên quan mang tính quốc tế, vì thế đã xuất
hiện nhiều điều ước quốc tế như các công ước, nghị định thư, hiệp định về quốc tế.
Bài tiểu luận này sẽ tập trung tìm hiểu về các nguồn luật trên Quốc tế và ở Việt Nam
điều chỉnh các mối quan hệ trong kinh doanh vận tải quốc tế theo các phương thước vận
tải đơn phương thức và đa phương thức

II.

Pháp luật đối với các hình thức vận tải đơn phương thức.
1. Vận tải đường biển

 Điều ước quốc tế :

- Công ước Brucxen 1924 :
Trước năm 1924, do chưa có điều ước quốc tế nào được ký kết để
điều chỉnh hợp đồng thuê tàu chợ nên chủ tàu và người chuyên chở
thường dựa vào luật nước mình. Để thống nhất trách nhiệm và nghĩa vị
giữa các bên, vào ngày 25/8/1924 tại Brucxen (Bỉ) đại diện của 26 nước
đã ký “Công ước quốc tế thống nhất một số quy tắc về vận đơn đường
biển” (The International Convention for Unification of certain of law
relating to Bill of lading), thường gọi là Công ước Brucxen 1924 hoặc quy
tắc Hague.

Công ước này qui định về nội dung của B/L, về nghĩa vụ và trách
nhiệm của người chuyên chở, các căn cứ miễn trách nhiệm cho người
chuyên chở, nghĩa vụ thông báo tổn thất của người nhận hàng, giới hạn
trách nhiệm bồi thường…
Theo công ước, riêng súc vật sống được chuyên chở bằng tàu biển
dưới hình thức vận đơn đường biển không được coi là “hàng hóa” và
khô...
Pháp luật trong kinh doanh vận tải quốc tế
I. Gii thiu chung
II. Pháp luật đối vi các hình thức vận tải
đơn phương thức.
1. 
2. 
3. 
4. 
III. Pháp luật đối vi các hình thức vận tải
đa phương thức.
IV. Kết luận
Pháp luật trong kinh doanh vận tải quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Pháp luật trong kinh doanh vận tải quốc tế - Người đăng: cuongatv
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Pháp luật trong kinh doanh vận tải quốc tế 9 10 949