Ktl-icon-tai-lieu

phòng chống tham nhũng

Được đăng lên bởi ngant.01
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 847 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI DỰ THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT
“ Về phòng, chống tham nhũng”
Họ và Tên: Nguyễn Công Hà
Địa chỉ nơi công tác: Trạm Bảo vệ thực vật thành phố Lạng Sơn.
I. PHẦN THI TRẮC NGHIỆM.
( Chọn 01 phương án trả lời bằng cách khoanh tròn vào phương án đúng )
Câu 1: Luật Phòng chống tham nhũng năm 2005 đã được sửa đổi bổ sung năm
2007 và năm 2012 gồm bao nhiêu chương, điều?
1. 07 Chương, 90 điều;
2. 08 Chương, 92 điều;
3. 08 Chương, 100 điều.
Trả lời:
a. Phương án 1;
b. Phương án 2;
c. Phương án 3
Câu 2: Hành vi nào sau đây được xác định là hành vi tham nhũng?
1. Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản;
2. Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản;
3. Trộm cắp tài sản nhà nước.
Trả lời:
a. Phương án 1
b. Phương án 2;
c. Phương án 3.
Câu 3: Một trong những nội dung phải công khai, minh bạch trong lĩnh vực
nông nghiệp và phát triển nông thôn là?
1. Luật bảo vệ và phát triển rừng, Pháp lệnh thú y, Pháp lệnh giống cây trồng vật
nuôi;
2. Chính sách khuyến khích về nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và các
chương trình về phát triển nông nghiệp, nông thôn;
3. Tên các doanh nghiệp thu mua sản phẩm nông nghiệp.
Trả lời:
a. Phương án 1
b. Phương án 2;
c. Phương án 3.
Câu 4: Một trong những nội dung phải công khai, minh bạch trong công tác tổ
chức - cán bộ là gì?
1. Tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khác vào cơ quan,
tổ chức, đơn vị;

2. Hồ sơ cán bộ, công chức;
3. Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức; Chuyển
ngạch, nâng ngạch, luân chuyển, điều động, biệt phái đối với cán bộ, công chức, viên
chức.
Trả lời:
a. Phương án 1;
b. Phương án 1, 3;
c. Cả 3 phương án trên.
Câu 5: Trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội, phải công khai, minh
bạch các nội dung nào sau đây?
1. Điều kiện, tiêu chuẩn của đối tượng thụ hưởng, mức thụ hưởng; trình tự, thủ
tục, thẩm quyền thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo
trợ xã hội, ưu đãi đối với người có công;
2. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2011-2015; thực hiện
Nghị quyết 30A của Chính phủ; đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động;
3. Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo trợ
xã hội, ưu đãi đối với người có công.
Trả lời:
a. Phương án 1;
b. Phương án 1, 3;
c. Cả 3 phương án trên.
Câu 6: Trong việc thực hiện chính sách dân tộc, phải công khai, minh bạch
các nội dung nào sau đây?
1. Điều kiện, tiêu chuẩn của đối tượng thụ hưởng, mức thụ hưởng; trình tự, thủ
tục, thẩm quyền thực hiện chí...
BÀI DỰ THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT
“ Về phòng, chống tham nhũng”
Họ và Tên: Nguyễn Công Hà
Địa chỉ nơi công tác: Trạm Bảo vệ thực vật thành phố Lạng Sơn.
I. PHẦN THI TRẮC NGHIỆM.
( Chọn 01 phương án trả lời bằng cách khoanh tròn vào phương án đúng )
Câu 1: Luật Phòng chống tham nhũng năm 2005 đã được sửa đổi bổ sung năm
2007 và năm 2012 gồm bao nhiêu chương, điều?
1. 07 Chương, 90 điều;
2. 08 Chương, 92 điều;
3. 08 Chương, 100 điều.
Trả lời:
a. Phương án 1;
b. Phương án 2;
c. Phương án 3
Câu 2: Hành vi nào sau đây được xác định là hành vi tham nhũng?
1. Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản;
2. Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản;
3. Trộm cắp tài sản nhà nước.
Trả lời:
a. Phương án 1
b. Phương án 2;
c. Phương án 3.
Câu 3: Một trong những nội dung phải công khai, minh bạch trong lĩnh vực
nông nghiệp và phát triển nông thôn là?
1. Luật bảo vệ phát triển rừng, Pháp lệnh thú y, Pháp lệnh giống cây trồng vật
nuôi;
2. Chính sách khuyến khích về nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp c
chương trình về phát triển nông nghiệp, nông thôn;
3. Tên các doanh nghiệp thu mua sản phẩm nông nghiệp.
Trả lời:
a. Phương án 1
b. Phương án 2;
c. Phương án 3.
Câu 4: Một trong những nội dung phải công khai, minh bạch trong công tác tổ
chức - cán bộ là gì?
1. Tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khác vào cơ quan,
tổ chức, đơn vị;
phòng chống tham nhũng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phòng chống tham nhũng - Người đăng: ngant.01
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
phòng chống tham nhũng 9 10 947