Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu hướng dẫn học tập Pháp luật đại cương ĐH Mở TP.HCM

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 782 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM

 

PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

Luật sư Th.S BÙI NGỌC TUYỀN
Luật sư TRẦN ANH THỤC ĐOAN

Biên soạn 
 
 
1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN HỌC TẬP

PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG
Biên soạn: Luật sư Th.S BÙI NGỌC TUYỀN
Luật sư TRẦN ANH THỤC ĐOAN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
2

MỤC LỤC

MỤC LỤC ............................................................................................. 3
GIỚI THIỆU MÔN HỌC.................................................................... 11
KHÁI QUÁT NỘI DUNG MÔN HỌC ........................................... 11
MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC ......................................................... 12
YÊU CẦU CỦA MÔN HỌC ........................................................... 13
CẤU TRÚC CỦA MÔN HỌC ........................................................ 13
Phần 1: Những vấn đề chung về nhà nước ............................... 13
Mục tiêu: ................................................................................. 13
Phần 2: Những vấn đề chung về pháp luật ................................ 13
NHỮNG TÀI LIỆU SINH VIÊN NÊN THAM KHẢO .................. 14
NHIỆM VỤ CỦA SINH VIÊN........................................................ 15

PHẦN 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC ..... 17
BÀI 1 KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ NHÀ NƯỚC ................................ 18
MỤC TIÊU ....................................................................................... 18
NỘI DUNG CHÍNH......................................................................... 19
1. Nguồn gốc và bản chất của Nhà nước ................................... 19
1.1. Nguồn gốc Nhà nước ....................................................... 19
1.2. Bản chất của Nhà nước .................................................... 21
2.Đặc điểm của Nhà nước.......................................................... 22
3. Kiểu Nhà nước ....................................................................... 24
4.Hình thức Nhà nước................................................................ 25
4.1.Hình thức chính thể .......................................................... 25
4.2.Hình thức cấu trúc ............................................................ 27
4.3.Chế độ chính trị ................................................................ 27
TÓM LƯỢC ..................................................................................... 30
CÂU HỎI TỰ LUẬN ....................................................................... 31

3

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ......
T
T
R
R
Ư
Ư
N
N
G
G
Đ
Đ
I
I
H
H
C
C
M
M
T
T
P
P
.
.
H
H
C
C
M
M
Lut sư Th.S BÙI NGC TUYN
Lut sư TRN ANH THC ĐOAN
Biên son
PHÁP LU
T Đ
I CƯƠNG
1
Tài liệu hướng dẫn học tập Pháp luật đại cương ĐH Mở TP.HCM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu hướng dẫn học tập Pháp luật đại cương ĐH Mở TP.HCM - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Tài liệu hướng dẫn học tập Pháp luật đại cương ĐH Mở TP.HCM 9 10 211