Ktl-icon-tai-lieu

tạm giữ tạm giam trong luật tố tụng hình sự

Được đăng lên bởi tranviethung5949
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 376 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề tài: Tạm giam, tạm giữ trong luật tố tụng hình sự Việt Nam

0

LỜI MỞ ĐẦU

Xuất phát từ quan điểm của Đảng và Nhà nước ta là nhà nước của dân, do
dân và vì dân, mọi quyền lực thuộc về nhân dân nên quyền và nghĩa vụ cơ bản
của công dân luôn được luật pháp trong Luật tố tụng hình sự Việt Nam quy định
rõ ràng, để bảo vệ quyền lợi cu ả mọi công dân được công bằng. Để bảo vệ lợi
ích của mọi công dân, trong Luật tố tụng hình sự cũng nêu rõ một số biện pháp
cần thiết để hạn chế các quyền và lợi ích của công dân nhằm tạo điều kiện thúc
đẩy thực hiện tốt các nghĩa vụ các quyền cho nhà nước cho cộng đồng.
Luật tố tụng hình sự cũng nêu rõ một số biện pháp ngăn chặn để phục vụ
cho việc điều tra truy tố, xét xử bảo đảm tính trung thực công minh đúng người ,
đúng tội, không gây oan ức cho người vô tội và không bỏ xót kẻ phạm tội. Việc
sử dụng các biện pháp ngăn chặn trong quá trình tố tụng hình sự là điều cần
thiết, trong những biện pháp ngăn chặn đó. “Tạm giữ, tạm giam trong Luật tố
tụng hình sự Việt Nam” là một trong những biện pháp quan trọng và hữu hiệu.

0
Trường Đại Học Luật Huế - Lương Minh Thông – Lớp luật 2012Q.Nam

Đề tài: Tạm giam, tạm giữ trong luật tố tụng hình sự Việt Nam

1

CHƯƠNG I

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
I/- KHÁI NIỆM :
1. Khái niệm của biện pháp ngăn chặn :
Biện pháp ngăn chặn là một trong những biện pháp cưỡng chế trong tố
tụng hình sự được áp dụng đối với bị can, bị cáo hoặc người chưa bị khởi tố về
hình sự bị bắt trong những trường hợp khẩn cấp hoặc quả tang nhằm ngăn chặn
những hành vi nguy hiểm cho xã hội của họ, ngăn ngừa họ tiếp tục phạm tội,
trốn tránh pháp luật hoặc có hành vi gây cản trở cho việc điều tra, truy tố, xét xử
và thi hành án hình sự.
Ý nghĩa của việc quy định những biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình
sự là để đảm bảo cho việc đấu tranh, phòng chống tội phạm đạt hiệu quả cao. Nó
đảm bảo sự hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng được thuận lợi, thể hiện
sự chuyên chính của nhà nước XHCN.
Sử dụng biện pháp ngăn chặn nhằm đảm bảo sự dân chủ, tôn trọng các
quyền cơ bản của công dân được hiến pháp quy định như : quyền bất khả xâm
phạm về thân thể, quyền tự do cư trú và đi lại... thể hiện tính ưu việt của chế độ
XHCN.
Từ mục đích trên, việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn không thể áp
dụng tràn lan, tuỳ tiện mà khi áp dụng phải tuân theo những căn cứ nhất định và
khi cần thiết mới áp dụng để ngăn chặn tội phạm hoặc có dấu hiệu của tội phạm
bỏ trốn, gây khó khăn cho việc điều tra, truy tố, xét xử hay tội phạm sẽ tiếp tục
phạm tội...
Đề tài: Tạm giam, tạm giữ trong luật tố tụng hình sự Việt Nam
0
LỜI MỞ ĐẦU
Xuất phát từ quan điểm của Đảng và Nhà nước ta là nhà nước của dân, do
dân dân, mọi quyền lực thuộc về nhân dân nên quyền nghĩa vụ bản
của công dân luôn được luật pháp trong Luật tố tụng hình sự Việt Nam quy định
ràng, để bảo vệ quyền lợi cu mọi công dân được công bằng. Để bảo vệ lợi
ích của mọi công dân, trong Luật tố tụng hình sự cũng nêu một số biện pháp
cần thiết để hạn chế các quyền lợi ích của công dân nhằm tạo điều kiện thúc
đẩy thực hiện tốt các nghĩa vụ các quyền cho nhà nước cho cộng đồng.
Luật tố tụng hình sự cũng nêu một số biện pháp ngăn chặn đphục vụ
cho việc điều tra truy tố, xét xử bảo đảm tính trung thực công minh đúng người ,
đúng tội, không gây oan ức cho người tội không bỏ xót kẻ phạm tội. Việc
sử dụng các biện pháp ngăn chặn trong quá trình tố tụng hình sự điều cần
thiết, trong những biện pháp ngăn chặn đó. “Tạm giữ, tạm giam trong Luật tố
tụng hình sự Việt Nam” là một trong những biện pháp quan trọng và hữu hiệu.
0
Trường Đại Học Luật Huế - Lương Minh Thông – Lớp luật 2012Q.Nam
tạm giữ tạm giam trong luật tố tụng hình sự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tạm giữ tạm giam trong luật tố tụng hình sự - Người đăng: tranviethung5949
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
tạm giữ tạm giam trong luật tố tụng hình sự 9 10 173