Ktl-icon-tai-lieu

Thông tư số 12/2012/TT-BYT của Bộ Y tế (ban hành ngày 15/07/2012): Ban hành Quy trình kỹ thuật thụ tinh nhân tạo và thụ tinh trong ống nghiệm

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 2750 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 12 /2012/TT-BYT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2012

THÔNG TƯ
Ban hành Quy trình kỹ thuật
thụ tinh nhân tạo và thụ tinh trong ống nghiệm
Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Y tế;
Căn cứ Nghị định số 12/2003/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2003 của
Chính phủ về sinh con theo phương pháp khoa học;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em;
Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy trình kỹ thuật thụ tinh nhân tạo và thụ
tinh trong ống nghiệm như sau:

Mục I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định về quy trình khám, chẩn đoán và kỹ thuật thụ
tinh nhân tạo (bơm tinh trùng vào buồng tử cung), thụ tinh trong ống nghiệm
và lưu giữ tinh trùng, lưu giữ noãn, lưu giữ phôi, lưu giữ mô tinh hoàn.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
1. Thai là sản phẩm của quá trình thụ tinh được tính bắt đầu từ tuần thứ
09 sau thụ tinh cho đến khi sinh hoặc khi sảy thai.
2. Thai sinh hóa là các trường hợp có βhCG trong huyết thanh (≥25
đv/L) hay trong nước tiểu với điều kiện không sử dụng hCG hỗ trợ hoàng thể.
3. Thai lâm sàng là các trường hợp siêu âm có túi thai.

1

Mục II
QUY TRÌNH KHÁM, CHẨN ĐOÁN VÔ SINH

Điều 3. Khám và các xét nghiệm thăm dò vô sinh cho các cặp vợ chồng
1. Nguyên tắc: hỏi bệnh và thăm khám song song cho cả hai vợ chồng.
2. Đối với người vợ:
a) Khám lâm sàng:
- Khám toàn thân;
- Khám nội khoa;
- Khám phụ khoa, khám vú.
b) Các xét nghiệm:
- Chụp tử cung, vòi tử cung có bơm thuốc cản quang;
- Xét nghiệm nội tiết làm vào đầu chu kỳ kinh để đánh giá dự trữ buồng
trứng (ngày 2 - ngày 4): Estradiol (E2), FSH, LH, và AMH (vào bất cứ ngày
nào của kỳ kinh) định lượng Progesterone vào pha hoàng thể;
- Siêu âm: phát hiện bất thường tử cung và buồng trứng, đếm nang thứ
cấp đầu chu kỳ kinh (ngày 2 - ngày 4);
- Xét nghiệm công thức máu, sinh hóa máu;
- Xét nghiệm viêm gan B, giang mai, lao, HIV (lưu ý tư vấn trước khi
xét nghiệm theo quy định hiện hành về phòng chống HIV/AIDS);
- Xét nghiệm Chlamydia;
- Một số xét nghiệm đặc biệt khác (tùy từng người bệnh): Cytomegalo virus,
Anti phospho lipid, chụp vú, tế bào âm đạo cổ tử cung, xét nghiệm di truyền.
3. Đối với người chồng:
a) Khám lâm sàng:
- Khám toàn thân;
- Khám nội khoa;
- Khám bộ phận sinh dục;
b) Các xét nghiệm:

2

- Viêm gan B, giang mai, lao, HIV (lưu ý tư vấn trước khi xét nghiệm
theo quy định hiện hành về phòng chống HIV/AIDS);...
BỘ Y TẾ
Số: 12 /2012/TT-BYT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2012
THÔNG TƯ
Ban hành Quy trình kỹ thuật
thụ tinh nhân tạo và thụ tinh trong ống nghiệm
Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Y tế;
Căn cứ Nghị định số 12/2003/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2003 của
Chính phủ về sinh con theo phương pháp khoa học;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em;
Bộ trưởng BY tế ban hành Quy trình kỹ thuật thụ tinh nhân tạo thụ
tinh trong ống nghiệm như sau:
Mục I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông này quy định về quy trình khám, chẩn đoán kỹ thuật thụ
tinh nhân tạo (bơm tinh trùng vào buồng tử cung), thụ tinh trong ống nghiệm
và lưu giữ tinh trùng, lưu giữ noãn, lưu giữ phôi, lưu giữ mô tinh hoàn.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
1. Thai sản phẩm của quá trình thụ tinh được tính bắt đầu từ tuần thứ
09 sau thụ tinh cho đến khi sinh hoặc khi sảy thai.
2. Thai sinh hóa c trường hợp βhCG trong huyết thanh (≥25
đv/L) hay trong nước tiểu với điều kiện không sử dụng hCG hỗ trợ hoàng thể.
3. Thai lâm sàng là các trường hợp siêu âm có túi thai.
1
Thông tư số 12/2012/TT-BYT của Bộ Y tế (ban hành ngày 15/07/2012): Ban hành Quy trình kỹ thuật thụ tinh nhân tạo và thụ tinh trong ống nghiệm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thông tư số 12/2012/TT-BYT của Bộ Y tế (ban hành ngày 15/07/2012): Ban hành Quy trình kỹ thuật thụ tinh nhân tạo và thụ tinh trong ống nghiệm - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Thông tư số 12/2012/TT-BYT của Bộ Y tế (ban hành ngày 15/07/2012): Ban hành Quy trình kỹ thuật thụ tinh nhân tạo và thụ tinh trong ống nghiệm 9 10 251