Ktl-icon-tai-lieu

Thư mục chuyên đề luật hiến pháp

Được đăng lên bởi phạm thu huyền
Số trang: 269 trang   |   Lượt xem: 2526 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN

Thư mục chuyên đề

LUẬT HIẾN PHÁP

HÀ NỘI, 6/2015

Thư mục chuyên đề Luật Hiến pháp

LỜI NÓI ĐẦU
Nhằm cung cấp thông tin thư mục phục vụ công tác học tập, nghiên cứu,
giảng dạy môn Luật Hiến pháp cho cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên và các
bạn đọc quan tâm, Trung tâm Thông tin Thư viện xin giới thiệu tới bạn đọc ấn
phẩm thông tin “Thư mục chuyên đề Luật Hiến pháp”.
Ấn phẩm tập hợp thông tin thư mục về toàn bộ tài liệu có trong thư viện liên
quan tới chuyên ngành Luật Hiến pháp. Tài liệu được sắp xếp theo dạng, trong mỗi
dạng được sắp xếp theo tên tác giả hoặc nhan đề của tài liệu, thứ tự: Giáo trình (15
tên), Sách tham khảo (364 tên), Luận án/luận văn (157 tên), Đề tài khoa học (13 đề
tài), Tài liệu hội thảo (24 tên), Bài viết tạp chí (1473 bài).
Nguyên tắc sắp xếp: theo thứ tự: Giáo trình, sách tham khảo, luận án/luận
văn, đề tài khoa học, tài liệu hội thảo, bài viết tạp chí
Trong quá trình biên soạn thư mục, Trung tâm không tránh khỏi những thiếu
sót, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến góp ý của bạn đọc để ấn phẩm ngày càng
hoàn thiện hơn.
Xin trân trọng cảm ơn!

Thư mục chuyên đề Luật Hiến pháp

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
NỘI DUNG
Giáo trình.........................................................................................................1
Văn bản pháp luật, sách tham khảo, sách chuyên khảo..................................4
Tiếng Việt..............................................................................................4
Tiếng Anh............................................................................................43
Tiếng Pháp...........................................................................................52
Tiếng Đức............................................................................................59
Luận án, luận văn..........................................................................................60
Đề tài khoa học..............................................................................................86
Hội thảo.........................................................................................................89
Bài trích tạp chí.............................................................................................93

Thư mục chuyên đề Luật Hiến pháp

1. GIÁO TRÌNH
1. Giáo trình Luật Hiến pháp nước ngoài / Trường Đại học Luật Hà Nội . - Hà Nội :
Công an nhân dân, 1999 . - 369 tr. ; 20 cm.
Từ khóa: Anh, Chế độ bầu cử, Chính phủ,...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN
Thư mục chuyên đề
LUẬT HIẾN PHÁP
HÀ NỘI, 6/2015
Thư mục chuyên đề luật hiến pháp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thư mục chuyên đề luật hiến pháp - Người đăng: phạm thu huyền
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
269 Vietnamese
Thư mục chuyên đề luật hiến pháp 9 10 407