Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục dân sự rút gọn

Được đăng lên bởi Huyền Trang Lê
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 193 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thủ tục đặc biệt trong tố tụng dân sự

Lê Huyền 341103.
Trang

MỤC LỤC

0

Thủ tục đặc biệt trong tố tụng dân sự

Lê Huyền 341103.
Trang

KHÁI QUÁT VỀ THỦ TỤC DÂN SỰ RÚT GỌN.

I.
1.

Khái niệm thủ tục dân sự rút gọn.
Trong khoa học luật tố tụng, các thủ tục tố tụng được chia thành các thành các thủ tục tố
tụng thông thường – thủ tục chung ( dùng để áp dụng cho đại đa số các vụ án) và các thủ
tục tố tụng đặc biệt ( để áp dụng đối với một số lại vụ việc nhất định). Thủ tục rút ngắn hay
thủ tục rút gọn là một dạng của thủ tục tố tụng đặc biệt. Nó là sự giản lược, đơn giản hóa
một số khâu trung gian không cần thiết trong quá trình giải quyết các vụ án nhằm xử lý
nhanh chóng, kịp thời nhưng vẫn đảm bảo tính đúng đắn, chính xác của vụ án. Hiện nay,
thủ tục rút gọn được quy định và áp dụng tương đối rộng rãi ở nhiều nước trên thế giới với
những hình thức và mức độ khác nhau trong tố tụng dân sự và tố tụng hình sự. Tuy nhiên,
trong lịch sử pháp luật tố tụng dân sự nước ta từ trước đến nay thì vấn đề này còn khá mới
mẻ và khái niệm “ thủ tục rút gọn” hiện chưa được nhắc đến.
Xét về bản chất, thủ tục rút gọn thực chất là thủ tục sơ thẩm được tiến hành tại Tòa án
cấp sơ thẩm, để xét xử những vụ án đơn giản, chứng cứ rõ ràng và giá trị tranh chấp nhỏ.
Thủ tục rút gọn là thủ tục được hình thành trên cơ sở sự đơn giản hóa thủ tục xét xử các vụ
án dân sự thông thường, Trong thủ tục rút gọn nhiều quy định của thủ tục thông thường
trong một số trường hợp sẽ bị lược bớt. Tuy nhiên, thủ tục rút gọn không phải là thủ tục xét
xử phụ thuộc vào thủ tục vào thủ tục thông thường mà là một trình tự thủ tục có tính độc
lập tương đối.

2.

Ý nghĩa của thủ tục tố tụng dân sự đặc biệt.
Ý nghĩa tích cực của thủ tục tố tụng dân sự rút gọn thể hiện ở mục đích mà nó được thiết
kế.
Thues nhất, thủ tục rút gọn mang lại hiệu quả thiết thực cho cơ quan tố tụng và người
tham gia tố tụng: rút ngắn thời gian công sức, kinh phí.
Thứ hai, Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, với xu hướng hội nhập và mở cửa như
ngày nay thì việc giải quyết nhanh chóng, dứt điểmn các tranh chấp rõ ràng là hết sức cần
thiết. Nó giúp cho các cơ quan tiến hành tố tụng taaph trung thời gian và nguồn nhân lực
vào những vụ kiện phức tạp hơn.
1

Thủ tục đặc biệt trong tố tụng dân sự

Lê Huyền 341103.
Trang

Thứ ba, xét xywr theo thủ tục tố tụng rút gọn tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho các
đương sự trong việc khởi kiện, tham gia tố tụng và các hoạt động tố tụng khác. Trong các
vụ án đơn giản, chứng cứ rõ ràng thì cả ngu...
Thủ tục đặc biệt trong tố tụng dân sự Lê Huyền
Trang
341103.
M C L C
Thủ tục dân sự rút gọn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thủ tục dân sự rút gọn - Người đăng: Huyền Trang Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Thủ tục dân sự rút gọn 9 10 21