Ktl-icon-tai-lieu

thương mại

Được đăng lên bởi Dang Kim Oanh
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1153 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Luật thương mại

1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Thành viên
Bùi Thị Hồng Cảm
Nguyễn Xuân Diễm
Lê Dịêu Hiền
Đặng Thị Kim Oanh.
Nguyễn Thị Tâm.
Phạm Thị Ngọc Vân.
Lê Mỹ Sang

mssv
1154060027
1154060045
1154060096
1154060237
1154060283
1154060365
1154060275

NHẬN XÉT CỦA CÔ:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Luật thương mại

2

Contents

Từ viết tắt:
Luật thương mại 2005 : LTM.
Bộ luật dân sự 2005 : BLDS.

Luật thương mại

3

A.

Lịch sử phát triển ngành gia công:

Đầu thế kỉ XXI, khi nền kinh tế thế giới bắt đầu phát triển mạnh mẽ, các công ty
lớn, các tập đoàn đa quốc gia bắt đầu xuất hiện; họ sản xuất ra một số lượng sản
phẩm lớn để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của xã hội. Trong một quy trình sản
xuất thì có nhiều công đoạn nhỏ hoặc công việc đòi hỏi trình độ kĩ thuật chuyên
nghiệp hơn mà họ không thể giải quyết kịp thời cũng như là chưa có máy móc nào
có thể thay thế, buộc lòng các doanh nghiệp phải tìm hướng đi mới để giải quyết
vấn đề này, và một trong nhiều cách giải quyết đó là thuê bên thứ 2 (thường là các
doanh nghiệp nhỏ hơn ) hoàn thành công đoạn ấy, từ đó hoạt động gia công thương
mại ra đời và phát triển mạnh mẽ, nhất là hoạt động gia công quốc tế.
Việt Nam được xem là một đất nước đang phát triển có nguồn nhân công rẻ, tay
nghề có chất lượng và ổn định, vì vậy nước ta được xem là nơi mà các doanh
nghiệp nước ngoài tin tưởng với rất nhiều đơn đặt hàng đi cùng với số lượng hàng
hóa gia công ngày càng tăng, cho nên có rất nhiều doanh nghiệp đang h...
Luật thương mại 1
thương mại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thương mại - Người đăng: Dang Kim Oanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
thương mại 9 10 162