Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu Luận Chuyên Viên

Được đăng lên bởi leminhchau
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 877 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ NỘI VỤ
TRƯỜNG ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC
˜˜

TIỂU LUẬN
BÀI TẬP TÌNH HUỐNG:
VỤ ÁN DÂN SỰ VỀ TRANH CHẤP QUYỀN GIÁM HỘ TẠI
XÃ LIÊN NINH, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI

Học viên: LÊ DUY
Đơn vị công tác: Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất
huyện Thanh Trì
Lớp: Chuyên Viên
Khóa: 22

Hà Nội, tháng 12-2014

A - ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong những năm gần đây, các vụ án liên quan đến quyền giám hộ, nhất
là tranh chấp về quyền giám hộ đã có chiều hướng tăng nhanh cả về số lượng và
phức tạp về tính chất… Nguyên nhân của tình trạng trên là do trình độ hiểu
biết, sự thiếu trách nhiệm, việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong một
bộ phận nhân dân, cán bộ còn hạn chế; cán bộ tư pháp không vững về chuyên
môn, nghiệp vụ và kiến thức quản lý còn lúng túng trong việc xác định thẩm
quyền giải quyết trong quá trình giải quyết những vi phạm trong công tác quản
lý nhà nước về lĩnh vực hộ tịch với việc giám hộ; đồng thời một số quy định của
pháp luật chưa phù hợp với thực tiễn. Qua vụ việc tranh chấp quyền giám hộ
tại xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, tỉnh Hà Nội, người viết xin chỉ ra một số
tồn tại, hạn chế liên quan đến công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực hộ tịch với
quyền giám hộ hiện này. Các giải pháp nêu ra trong chuyên đề sau để vận dụng
có hiệu quả hơn trong việc giải quyết các tình huống tương tự có thể xảy ra
trong thời gian tới, góp phần vào việc xử lý hiệu quả các vi phạm xảy ra trong
công tác quản lý nhà nước về các lĩnh vực chuyên môn nói chung và về lĩnh vực
hộ tịch nói riêng ./.

2

B – GIỚI THIỆU TÌNH HUỐNG
Phần 1: Nội dung tình huống
Anh Phạm Văn Khá quê xã Liên Ninh và chị Đào Thị Gấm quê xã Đông
Mỹ kết hôn với nhau vào đầu năm 2006, đăng ký thường trú tại xã Liên Ninh,
huyện Thanh Trì và có một số tài sản: Nhà đất và 150 cây vàng. Đầu năm 2007,
chị Đào Thị Gấm sinh cháu trai tên là Phạm Văn Tiến. Tháng 01/2009 anh Phạm
Văn Khá và chị Đào Thị Gấm chết trong một vụ tai nạn giao thông.
Tháng 02/2009, ông bà nội của cháu Phạm Văn Tiến đến UBND xã Liên
Ninh đăng ký làm giám hộ cho cháu Phạm Văn Tiến. UBND xã Liên Ninh ra
quyết định công nhận việc ông bà nội của cháu Phạm Văn Tiến giám hộ và quản
lý khối tài sản cho cháu Phạm Văn Tiến.
Tháng 3/2009, ông bà ngoại của cháu Phạm Văn Tiến đón cháu về bên
ngoại chơi và đến Uỷ ban nhân dân xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì đăng ký làm
giám hộ cho cháu Phạm Văn Tiến. UBND xã Đông Mỹ ra quyết định công nhận
việc giám hộ của ông bà ngoại đối với cháu Phạm Văn Tiến.
Tháng 4/2009, chị Nguyễn Thị Tâm ở xã Hoằng Đạo, huyện Thanh Trì
muốn nhậ...
BỘ NỘI VỤ
TRƯỜNG ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC

TIỂU LUẬN
BÀI TẬP TÌNH HUỐNG:
VÁN N S VTRANH CHP QUYỀN GM HỘ TẠI
XÃ LIÊN NINH, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NI
Học viên: LÊ DUY
Đơn vị công tác: Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất
huyện Thanh Trì
Lớp: Chuyên Viên
Khóa: 22
Tiểu Luận Chuyên Viên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu Luận Chuyên Viên - Người đăng: leminhchau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Tiểu Luận Chuyên Viên 9 10 968