Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận khiếu nại lao động

Được đăng lên bởi bvhnamninh
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 415 lần   |   Lượt tải: 2 lần
LỜI MỞ ĐẦU
Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên k53 Cát
Tiên, do Trường Chính tỉnh Lâm Đồng mở từ ngày 03 tháng 7 năm 2015 đến ngày 25
tháng 9 năm 2015. Chương trình gồm bốn phần: Phần I: kiến thức chung. Phần II: Quản
lý Nhà nước theo ngành và lãnh thổ. Phần III: Các kỹ năng. Phần IV: Hướng dẫn viết tiểu
luận Thời gian giành cho khóa học không dài, nhưng với sự biên soạn nội dung, chương
trình ngắn gọn, đầy đủ và sự nhiệt tình của các Thầy, Cô của Trường Chính trị tỉnh Lâm
Đồng đã truyền đạt những kiến thức cơ bản cho toàn thể học viên lớp học là những công
chức nhà nước làm việc tại huyện Cát Tiên, sẽ và đang làm việc với trình độ ở ngạch
chuyên viên. Bản thân luôn cố gắng, đã nổ lực học tập để nâng cao năng lực trong lĩnh
lực quản lý nhà nước với mục đích là mong muốn vận dụng những kiến thức và kinh
nghiệm đã được học đưa vào thực tiển công tác mà Đảng và Nhà nước đã phân công. Sau
03 tháng được bồi dưỡng kiến thức, qua liên hệ thực tiễn trong công tác tôi nhận thấy vấn
đề “An toàn để sản xuất” và “Sản xuất phải an toàn” luôn là khẩu hiệu hành động của tất
cả các đơn vị sản xuất kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế. Những năm gần đây khi
quá trình Công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta ngày càng đi vào chiều sâu thì vấn đề
an toàn trong lao động không chỉ là vấn đề của riêng khu vực sản xuất kinh doanh mà trở
thành vấn đề đáng quan tâm của mọi người lao động trong tất cả các cơ quan, đơn vị và
mọi thành phần kinh tế. Ngày 23/6/1994, tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá IX đã thông qua
Bộ Luật Lao động; trong đó có một chương riêng gồm các Điều qui định về vấn đề Bảo
hộ lao động. Bộ luật này có hiệu lực từ ngày 01/01/1995. Ngày 02/4/2002 tại kỳ họp thứ
11 Quốc hội khoá X đã ban hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Bộ luật Lao
động có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2003. Việc triển khai và tổ chức thực hiện Bộ
luật Lao động tại hầu hết các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong Tỉnh Đồng Tháp được
tiến hành đồng bộ và đạt nhiều kết quả khả quan; đã phát huy tác dụng nhằm đảm bảo các
quyền, nghĩa vụ 2 Tiểu luận cuối khoá chương trình Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên
và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các bên giữa người lao động và người sử dụng lao
động. Bên cạnh những mặt tích cực, quá trình thực hiện Bộ Luật Lao động cũng bộc lộ
một số yếu kém, bất cập như: Công tác tuyên truyền giáo dục chưa được tiến hành
thường xuyên, chưa đến được đều khắp các doanh nghiệp - đặc biệt là các doanh nghiệp
tư nhân; một số trường hợp vi...
LỜI MỞ ĐẦU
Lớp bồi dưỡng kiến thức quản nhà nước chương trình chuyên viên k53 Cát
Tiên, do Trường Chính tỉnh Lâm Đồng m từ ngày 03 tháng 7 năm 2015 đến ngày 25
tháng 9 năm 2015. Chương trình gồm bốn phần: Phần I: kiến thức chung. Phần II: Quản
lý Nhà nước theo ngành và lãnh thổ. Phần III: Các kỹ năng. Phần IV: Hướng dẫn viết tiểu
luận Thời gian giành cho khóa học không dài, nhưng với sự biên soạn nội dung, chương
trình ngắn gọn, đầy đủ sự nhiệt tình của các Thầy, của Trường Chính trị tỉnhm
Đồng đã truyền đạt những kiến thức bản cho toàn thể học viên lớp học những công
chức n nước làm việc tại huyện Cát Tiên, s và đang làm việc với trình độ ngạch
chuyên viên. Bản thân luôn cố gắng, đã nổ lực học tập đ nâng cao năng lực trong lĩnh
lực quản lý nhà nước với mục đích mong muốn vận dụng những kiến thức và kinh
nghiệm đã được học đưa vào thực tiển công tác mà Đảng và Nhà nước đã phân công. Sau
03 tháng được bồi dưỡng kiến thức, qua liên hệ thực tiễn trong công tác tôi nhận thấy vấn
đề “An toàn để sản xuất” “Sản xuất phải an toàn” luôn là khẩu hiệu hành động của tất
cả các đơn vị sản xuất kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế. Những năm gần đây khi
quá trình Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nước ta ngày càng đi vào chiều sâu thì vấn đề
an toàn trong lao động không chỉ là vấn đề của riêng khu vực sản xuất kinh doanh trở
thành vấn đề đáng quan tâm của mọi người lao động trong tất c các quan, đơn vị
mọi thành phần kinh tế. Ngày 23/6/1994, tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá IX đã thông qua
Bộ Luật Lao động; trong đó một chương riêng gồm c Điều qui định về vấn đề Bảo
hộ lao động. Bộ luật này hiệu lực từ ngày 01/01/1995. Ngày 02/4/2002 tại kỳ họp thứ
11 Quốc hội khoá X đã ban hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Bộ luật Lao
động hiệu lực thi hành t ngày 01/01/2003. Việc triển khai tổ chức thực hiện Bộ
luật Lao động tại hầu hết các quan, đơn vị, doanh nghiệp trong Tỉnh Đồng Tháp được
tiến hành đồng bộ và đạt nhiều kết quả khả quan; đã phát huy tác dụng nhằm đảm bảo các
quyền, nghĩa vụ 2 Tiểu luận cuối khoá chương trình Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên
lợi ích hợp pháp, chính đáng của các bên giữa người lao động người sử dụng lao
động. Bên cạnh những mặt tích cực, quá trình thực hiện B Luật Lao động cũng bộc lộ
một số yếu kém, bất cập như: Công tác tuyên truyền giáo dục chưa được tiến hành
thường xuyên, chưa đến được đều khắp các doanh nghiệp - đặc biệt các doanh nghiệp
nhân; một số trường hợp vi phạm pháp luật lao động chậm được xử lý hoặc xử
không đúng pháp luật. Thậm chí những do khác nhau đã không được xử lý. Xuất
phát t tình hình trên Tôi xin trình bày tiểu luận cuối khoá với đề tài : " Giải pháp giải
1
Tiểu luận khiếu nại lao động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận khiếu nại lao động - Người đăng: bvhnamninh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Tiểu luận khiếu nại lao động 9 10 897