Ktl-icon-tai-lieu

10 chú ý để có một tấm hình đẹp

Được đăng lên bởi honghaivtcbnn
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 331 lần   |   Lượt tải: 1 lần
10 chú ý để có 1 tấm hình đẹp

1: Nhìn đối tượng chụp bằng mắt thật.
Dùng mắt của mình quan sát khung cảnh trước, phải cảm nhận được cái đẹp và
dùng máy để ghi lại cái đẹp đó. Khi chụp hình ai, cố gắng để máy chụp hình ngang với
mắt của người đó, để khai thác hết cái nhìn và nụ cười của họ. Đặc biệt, khi chụp trẻ
con, nhớ khum người xuống cho ngang ngang với chiều cao của trẻ. Không nhất thiết
phải bắt đối tượng nhìn chằm chằm vào máy ảnh, hãy quan sát và bắt cái khoảng khắc
cảm xúc nhất của đối tượng

2: Chú ý đến hình nền phía sau Đối Tượng:
Mỗi lần nhìn vào ống ngắm hay màn hình LCD để chụp, nhất định phải qua sát
khung cảnh xung quanh đối tượng, hãy biến động tác này thành thói quen trước khi
bấm máy, nó rất cần thiết cho bạn để có được tấm ảnh đẹp, không bị lỗi. Không để
một cái cây, cọc…mọt lên từ đầu của chủ thể. Không để ánh sáng phía sau lấy mất sự
chú ý của người xem từ chủ thể
3: Học cách dùng đèn ngoài trời.
Đèn không chỉ để dùng trong nhà và vào buổi tối. Đèn còn được dùng ngoài
trời nắng để tạo hiệu ứng và hạn chế các điểm yếu của anh sáng trời. Khi chụp hình
người ngoài ánh sáng mặt trời, nếu chụp không cùng chiều với chiều anh sáng thì ta
nên đánh đèn để làm sáng đối tượng. Khi mặt trời chiếu thẳng từ trên xuống, đánh đèn
để làm sáng các vùng khuất như hốc mắt, cổ…

4: Tiến gần đến chủ thể:
Những tấm hình bình thường thì con mắt, nét mặt, nụ cười luôn là tâm điểm của
tấm hình, do đó khi chụp hình ai đó hãy tiến sát lại họ hay zoom gần lại một chút,

đừng đứng xa quá, sẽ không khai thác hết được cái hồn của chủ thể. Tuy nhiên, cũng
không đến gần quá, không nên đến sát quá 1m.
5: Đừng để đối tượng chụp chính giữa tấm hình.
Hầu hết chúng ta đề nghĩ phải cho đối tượng được chụp đứng ở giữa tấm hình
thì mới đúng, quan niệm này hoàn toàn sai. Để có một tấm hình sống động, để nhấn
mạnh tối tượng chụp thì ta nên cho đối tượng ra ngoài biên của tấm hình, nằm càng
gần hai đường chia hình ra làm 3 phần bằng nhau càng tốt

6: Cẩn thận khi lấy nét
Hầu hết các máy ảnh khi lấy nét tự động đều dựa vào điểm giữa của tấm hình
đề lấy nét. Trong khi ta lại muốn đối tượng chụp không đứng giữa tâm hình. Do đó,
nếu không cẩn thận chúng ta sẽ lấy nét không đúng đối tượng hoặc đối tượng sẽ đứng
ngay chính giữa tấm hình.
Khắc phục: cho đối tượng đứng đúng vị trí cần chụp, để máy ảnh lấy nét ngay
đối tượng, ta bấm nút chụp xuống một nửa(không bấm chụp) để giữ điểm lấy nét đó,
sau đó ta thay đổi vị trí của máy ảnh để có khung hình ưng ý, rồi bấm tiếp một nữa còn
lại ...
10 chú ý để có 1 tm hình đẹp
1: Nhìn đối tượng chp bng mt tht.
Dùng mt ca mình quan sát khung cnh trước, phi cm nhn được cái đẹp và
dùng máy để ghi li cái đẹp đó. Khi chp hình ai, c gng để máy chp hình ngang vi
mt ca người đó, để khai thác hết cái nhìn và n cười ca h. Đặc bit, khi chp tr
con, nh khum người xung cho ngang ngang vi chiu cao ca tr. Không nht thiết
phi bt đối tượng nhìn chm chm vào máy nh, hãy quan sát và bt cái khong khc
cm xúc nht ca đối tượng
2: Chú ý đến hình nn phía sau Đối Tượng:
Mi ln nhìn vào ng ngm hay màn hình LCD để chp, nht định phi qua sát
khung cnh xung quanh đối tượng, hãy biến động tác này thành thói quen trước khi
bm máy, nó rt cn thiết cho bn đểđược tm nh đẹp, không b li. Không để
mt cái cây, cc…mt lên t đầu ca ch th. Không để ánh sáng phía sau ly mt s
chú ý ca người xem t ch th
3: Hc cách dùng đèn ngoài tri.
Đèn không ch để dùng trong nhà và vào bui ti. Đèn còn được dùng ngoài
tri nng để to hiu ng và hn chế các đim yếu ca anh sáng tri. Khi chp hình
người ngoài ánh sáng mt tri, nếu chp không cùng chiu vi chiu anh sáng thì ta
nên đánh đèn để làm sáng đối tượng. Khi mt tri chiếu thng t trên xung, đánh đèn
để làm sáng các vùng khut như hc mt, c
4: Tiến gn đến ch th:
Nhng tm hình bình thường thì con mt, nét mt, n cười luôn là tâm đim ca
tm hình, do đó khi chp hình ai đó hãy tiến sát li h hay zoom gn li mt chút,
10 chú ý để có một tấm hình đẹp - Trang 2
10 chú ý để có một tấm hình đẹp - Người đăng: honghaivtcbnn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
10 chú ý để có một tấm hình đẹp 9 10 395