Ktl-icon-tai-lieu

108 Lời khuyên của Đức Đạt Lai Lạt Ma (Sưu tầm)

Được đăng lên bởi maiuyen27193
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 638 lần   |   Lượt tải: 0 lần
108 lời khuyên được chọn lọc qua các tác phẩm và phát ngôn của người lãnh đạo tinh
thần Phật giáo Tây Tạng.
1. Mỗi khi cảm thấy hoang mang và mất tự tin thì hãy nghĩ ngay đến các phẩm năng tuyệt
vời của con người mà mình đang có, các phẩm năng ấy của quý vị chỉ mong sao được
nẩy nở thêm. Vậy hãy giữ lòng hân hoan nhìn vào kho tàng quý giá đó đang được cất dấu
bên trong nội tâm của quý vị: Hân hoan là một sức mạnh, vì vậy quý vị hãy phát huy nó.
2. Điều cốt yếu có thể mang lại hạnh phúc cho quý vị chính là biết hài lòng với những gì
đang là chính mình trong những giây phút hiện tại. Sự toại nguyện bên trong nội tâm đó
sẽ biến cải cảm quan của quý vị khi phóng nhìn vào vạn vật chung quanh, và nhất định
quý vị sẽ tìm thấy sự an bình trong tâm thức.
3. Khi có kẻ gây ra tổn thương cho mình thì không nên do dự một chút nào cả, hãy tha
thứ cho họ. Lý do là vì nếu nghĩ đến những gì đã thúc đẩy họ hành động như vậy thì quý
vị tất sẽ thấy rằng đấy chính là những thứ khổ đau mà họ đang phải gánh chịu, chứ không
phải là do họ quyết tâm và cố tình làm tổn thương và gây tai hại cho quý vị. Tha thứ là
một cách xử sự tích cực dựa vào sự suy nghĩ, chứ không hề là một việc bỏ qua cho xong
chuyện. Tha thứ là một hành động ý thức, căn cứ trên sự hiểu biết và chấp nhận thực
trạng của những tình huống xảy ra với mình.
4. Hãy bố thí cho kẻ khác mà không mong đợi một sự hồi đáp nào và cũng không tính
toán gì cả. Không vì mong muốn tìm sự thích thú mà bố thí hay là để người khác yêu quý
mình, thì như thế mới đúng thật là một hành động bố thí mang lại niềm hạnh phúc cho
mình. Đạo đức chính là những gì căn cứ trên lòng quyết tâm giúp đỡ kẻ khác. Điều duy
nhất có thể mang tất cả chúng sinh có giác cảm đến gần với nhau chính là tình Thương
Yêu.
5. Hãy cám ơn kẻ thù của quý vị vì họ là những vị thầy quan trọng nhất của mình. Họ tập
cho quý vị đương đầu với khổ đau và phát huy sự nhẫn nhục, sự bao dung và lòng từ bi.
Họ không chờ đợi bất cứ một sự hồi đáp nào.
6. Trang sức đẹp nhất mà quý vị đang có chính là tình thương yêu và lòng từ bi. Nếu quý
vị tìm hiểu những gì có thể giúp mình đạt được hạnh phúc và mang lại an vui, thì quý vị
tất sẽ phải nhận thấy trước hết là chúng liên quan chặt chẽ với các phẩm tính con người
mà quý vị đang cố gắng trau dồi trong tâm hồn quý vị, và sau đó là cách suy nghĩ của tâm
thức quý vị.
7. Không thể thực hiện được sự giải trừ vũ khí bên ngoài, nếu không có sự giải trừ vũ khí
từ trong nội tâm mình. Bạo lực làm phát sinh ra bạo lực. Chỉ có sự an bình trong...
108 lời khuyên được chọn lọc qua các tác phẩm phát ngôn của người lãnh đạo tinh
thần Phật giáo Tây Tạng.
1. Mỗi khi cảm thấy hoang mang và mất tự tin thì hãy nghĩ ngay đến các phẩm năng tuyệt
vời của con người mình đang , các phẩm ng ấy của quý vị chỉ mong sao được
nẩy nở thêm. Vậy hãy giữ lòng hân hoan nhìn vào kho tàng quý giá đó đang được cất dấu
bên trong nội tâm của quý vị: Hân hoan là một sức mạnh, vì vậy quý vị hãy phát huy nó.
2. Điều cốt yếuthể mang lại hạnh phúc cho quý vị chính biết hài lòng với những
đang chính mình trong những giây phút hiện tại. Sự toại nguyện bên trong nội tâm đó
sẽ biến cải cảm quan của quý vị khi phóng nhìn vào vạn vật chung quanh, nhất định
quý vị sẽ tìm thấy sự an bình trong tâm thức.
3. Khi kẻ gây ra tổn thương cho mình thì không nên do dự một chút nào cả, hãy tha
thứ cho họ.do là vì nếu ngđến nhữngđã thúc đẩy họ hành động như vậy thì quý
vị tất sẽ thấy rằng đấy chính là những thứ khổ đau mà họ đang phải gánh chịu, chứ không
phải do họ quyết tâm cố tình làm tổn thương gây tai hại cho quý vị. Tha thứ
một cách xử s tích cực dựa vào sự suy nghĩ, chứ không hề một việc bỏ qua cho xong
chuyện. Tha thứ một hành động ý thức, căn cứ trên sự hiểu biết chấp nhận thực
trạng của những tình huống xảy ra với mình.
4. Hãy bố thí cho kẻ khác không mong đợi một sự hồi đáp nào cũng không tính
toán gì cả. Không vì mong muốn tìm sự thích thú mà bố thí hay là để người khác yêu q
mình, thì như thế mới đúng thật một hành động bố thí mang lại niềm hạnh phúc cho
mình. Đạo đức chính những căn cứ trên lòng quyết tâm giúp đỡ kẻ khác. Điều duy
nhất thể mang tất cả chúng sinh giác cảm đến gần với nhau chính tình Thương
Yêu.
5. Hãy cám ơn kẻ thù của quý vị vì họ là những vị thầy quan trọng nhất của mình. Họ tập
cho quý vị đương đầu với khổ đau phát huy sự nhẫn nhục, sự bao dung lòng từ bi.
Họ không chờ đợi bất cứ một sự hồi đáp nào.
6. Trang sức đẹp nhất mà quý vị đang có chính là tình thương yêu và lòng từ bi. Nếu quý
vị tìm hiểu những có thể giúp mình đạt được hạnh phúc mang lại an vui, thì quý vị
tất s phải nhận thấy trưc hết chúng liên quan chặt chẽ vớic phẩm tính con người
mà quý vị đang cố gắng trau dồi trong tâm hồn quý vị, và sau đó là cách suy nghĩ của tâm
thức quý vị.
7. Không thể thực hiện được sự giải trừ vũ khí bên ngoài, nếu không có sự giải trừ vũ khí
từ trong nội tâm mình. Bạo lực làm phát sinh ra bạo lực. Chỉ có sự an bình trong tâm thức
mới thể mang lại một cuộc sống thanh thản phi-đối-nghịch. Sự giải trừ ktoàn
108 Lời khuyên của Đức Đạt Lai Lạt Ma (Sưu tầm) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
108 Lời khuyên của Đức Đạt Lai Lạt Ma (Sưu tầm) - Người đăng: maiuyen27193
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
108 Lời khuyên của Đức Đạt Lai Lạt Ma (Sưu tầm) 9 10 706