Ktl-icon-tai-lieu

Bài thi tìm hiểu lịch sử Nghĩa Đàn 2015

Được đăng lên bởi hahungbao
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 487 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH NGHỆ AN

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN NGHĨA ĐÀN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do-Hạnh phúc

BÀI DỰ THI
TÌM HIỂU VỀ LỊCH SỬ TRUYỀN THỐNG HUYỆN NGHĨA ĐÀN
NĂM 2015
Câu 1: Bạn hãy cho biết tên gọi huyện Nghĩa Đàn có từ bao giờ? đến nay
huyện Nghĩa Đàn đã trải qua bao nhiêu lần thay đổi về địa giới hành chính? hãy
giới thiệu tổng quan về huyện Nghĩa Đàn?
Trả lời :
* Huyện Nghĩa Đàn có tên gọi từ năm 1885.
- Từ năm Minh Mệnh thứ 21 (1840), tổ chức hành chính Nghệ An được sắp
xếp lại và lập thêm một số huyện. Phủ Quỳ Châu vốn trước có 2 huyện là Trung Sơn
(Quế Phong) và Thuý Vân (tương đương phần lớn đất Quỳ Châu và Quỳ Hợp hiện
nay) được chia ra và lập thêm một huyện mới: huyện Nghĩa Đường.
Đến năm 1885, vua Đồng Khánh lên ngôi đã cho đổi tên huyện Nghĩa Đường
thành Nghĩa Đàn (vì kỵ huý). Tên gọi Nghĩa Đàn có từ đó. Và Nghĩa Đàn là huyện
có vị trí quan trọng của phủ Quỳ Châu, gồm 8 tổng, 49 xã thôn.
* Từ khi thành lập đến nay, huyện Nghĩa Đàn đã trải qua 2 lần thay đổi về địa
giới hành chính.
- Lần thứ 1:
+ Ngày 19/4/1963, Hội đồng Chính phủ ra Quyết định 52- CP cắt 10 xã của
huyện Nghĩa Đàn để thành lập huyện Tân Kỳ và 3 xã cho huyện Quỳ Hợp.
Sau khi chia tách, huyện Nghĩa Đàn mới gồm thị trấn Thái Hòa và 23 xã là:
Nghĩa Mai, Nghĩa Thọ, Nghĩa Long, Nghĩa Yên, Nghĩa Hội, Nghĩa Hòa, Nghĩa Minh,
Nghĩa Trung, Nghĩa Quang, Nghĩa Lâm, Nghĩa Mỹ, Nghĩa Thắng, Nghĩa Lạc, Nghĩa
Thuận, Nghĩa Thịnh, Nghĩa Lộc, Nghĩa Lợi, Nghĩa Tiến, Nghĩa Liên, Nghĩa Đức,
Nghĩa An, Nghĩa Khánh và Nghĩa Hưng (năm 1965).
- Lần thứ 2:
Ngày 15-11-2007, Chính phủ ban hành Nghị định số 164/2007/NĐ-CP điều
chỉnh địa giới hành chính huyện Nghĩa Đàn để thành lập thị xã Thái Hoà.
Huyện Nghĩa Đàn mới có 24 xã, gồm: Nghĩa Bình, Nghĩa Thắng, Nghĩa Thịnh,
Nghĩa Hưng, Nghĩa Hội, Nghĩa Trung, Nghĩa Liên, Nghĩa Mai, Nghĩa Yên, Nghĩa
Minh, Nghĩa Lâm, Nghĩa Lạc, Nghĩa Lợi, Nghĩa Thọ, Nghĩa Hiếu, Nghĩa Tân, Nghĩa
Sơn, Nghĩa Hồng, Nghĩa Phú, Nghĩa Long, Nghĩa Lộc, Nghĩa An, Nghĩa Khánh,
Nghĩa Đức, (năm 2011 thành lập thị trấn Nghĩa Đàn, Nghĩa Đàn có 25 xã, thị trấn).
* Giới thiệu tổng quan về huyện Nghĩa Đàn
a. Vị trí địa lý:
- Nghĩa Đàn thuộc vùng trung du miền núi, ở về phía Bắc - Tây Bắc tỉnh Nghệ
An, phía Bắc giáp huyện Như Xuân (Thanh Hoá), phía Nam giáp huyện Tân Kỳ,
phía Đông giáp huyện Quỳnh Lưu, phía Tây giáp huyện Quỳ Hợp, và Quỳ Châu.

2
Với vị trí địa lý của mình, huyện Nghĩa Đàn giữ vai trò quan trọng trong quá trình
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
- N...
LIÊN ĐOÀN LAO ĐNG TNH NGH AN
LIÊN ĐOÀN LAO ĐNG HUYN NGHĨA ĐÀN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do-Hạnh phúc
BÀI DỰ THI
TÌM HIỂU VỀ LỊCH SỬ TRUYỀN THỐNG HUYỆN NGHĨA ĐÀN
NĂM 2015
Câu 1: Bạn hãy cho biết tên gọi huyện Nghĩa Đàn từ bao giờ? đến nay
huyện Nghĩa Đàn đã trải qua bao nhiêu lần thay đổi về địa giới hành chính? hãy
giới thiệu tổng quan về huyện Nghĩa Đàn?
Trả lời :
* Huyện Nghĩa Đàn có tên gọi từ năm 1885.
- T năm Minh Mệnh thứ 21 (1840), tổ chức hành chính Nghệ An được sắp
xếp lại và lập thêm một số huyện. Phủ Quỳ Châu vốn trước có 2 huyện là Trung Sơn
(Quế Phong) Thuý Vân (tương đương phần lớn đất Quỳ Châu Quỳ Hợp hiện
nay) được chia ra và lập thêm một huyện mới: huyện Nghĩa Đường.
Đến năm 1885, vua Đồng Khánh lên ngôi đã cho đổi tên huyện Nghĩa Đường
thành Nghĩa Đàn (vì kỵ huý). Tên gọi Nghĩa Đàn từ đó. Nghĩa Đàn huyện
có vị trí quan trọng của phủ Quỳ Châu, gồm 8 tổng, 49 xã thôn.
* T khi thành lp đến nay, huyn Nghĩa Đàn đã tri qua 2 ln thay đi v đa
gii hành chính.
- Lần thứ 1:
+ Ngày 19/4/1963, Hội đồng Chính phủ ra Quyết định 52- CP cắt 10 của
huyện Nghĩa Đàn để thành lập huyện Tân Kỳ và 3 xã cho huyện Quỳ Hợp.
Sau khi chia tách, huyện Nghĩa Đàn mới gồm thị trấn Thái Hòa 23 là:
Nghĩa Mai, Nghĩa Thọ, Nghĩa Long, Nghĩa Yên, Nghĩa Hội, Nghĩa Hòa, Nghĩa Minh,
Nghĩa Trung, Nghĩa Quang, Nghĩa Lâm, Nghĩa Mỹ, Nghĩa Thắng, Nghĩa Lạc, Nghĩa
Thuận, Nghĩa Thịnh, Nghĩa Lộc, Nghĩa Lợi, Nghĩa Tiến, Nghĩa Liên, Nghĩa Đức,
Nghĩa An, Nghĩa KhánhNghĩa Hưng (năm 1965).
- Lần thứ 2:
Ngày 15-11-2007, Chính phủ ban nh Nghị định số 164/2007/-CP điều
chnh địa giới nh chính huyện Nghĩa Đàn để tnh lập thị Thái Hoà.
Huyện Nghĩa Đàn mới có 24 xã, gồm: Nghĩa Bình, Nghĩa Thắng, Nghĩa Thịnh,
Nghĩa Hưng, Nghĩa Hội, Nghĩa Trung, Nghĩa Liên, Nghĩa Mai, Nghĩa n, Nghĩa
Minh, Nghĩa Lâm, Nghĩa Lạc, Nghĩa Lợi, Nghĩa Thọ, Nghĩa Hiếu, Nghĩa Tân, Nghĩa
Sơn, Nghĩa Hồng, Nghĩa Phú, Nghĩa Long, Nghĩa Lộc, Nghĩa An, Nghĩa Khánh,
Nghĩa Đức, (năm 2011 thành lập thị trấn Nghĩa Đàn, Nghĩa Đàn có 25 xã, thị trấn).
* Giới thiệu tổng quan về huyện Nghĩa Đàn
a. Vị trí địa lý:
- Nghĩa Đàn thuộc vùng trung du miền núi, ở về phía Bắc - Tây Bắc tỉnh Nghệ
An, phía Bắc giáp huyện Như Xuân (Thanh Hoá), phía Nam giáp huyện Tân Kỳ,
phía Đông giáp huyện Quỳnh Lưu, phía Tây giáp huyện Quỳ Hợp, Quỳ Châu.
Bài thi tìm hiểu lịch sử Nghĩa Đàn 2015 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài thi tìm hiểu lịch sử Nghĩa Đàn 2015 - Người đăng: hahungbao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Bài thi tìm hiểu lịch sử Nghĩa Đàn 2015 9 10 332