Ktl-icon-tai-lieu

BÀI THU HOẠCH SAU BUỔI THAM QUAN BẢO TÀNG CHỨNG

Được đăng lên bởi viethh-c1kimdong-ngabay
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 902 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI THU HOẠCH SAU BUỔI THAM QUAN BẢO TÀNG CHỨNG
TÍCH CHIẾN TRANH. Tọa lạc tại số 28 Võ Văn Tần, bảo tàng Chứng tích
chiến tranh dần hiện ra trước mắt tôi, một khu nhà lớn ở giữa và xung quanh
là bao nhiêu phương tiện chiến tranh của quân đội Mỹ - ngụy trong thời
kháng chiến chống đế quốc Mỹ của quân dân Việt Nam. Được tìm hiểu
trước, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh là bảo tàng duy nhất của VN là
thành viên của hệ thống bảo tàng hòa bình thế giới. Từ 261.435 lượt khách
tham quan/năm vào năm 1995, nay lượng khách đến thăm bảo tàng đã hơn
402.000 lượt. Tuy đã phần nào tưởng tượng, nhưng khi đến đây tôi đã ngạc
nhiên vì số lượng khách tham quan đến đây để chứng kiến những hậu quả
cũng như di chứng nặng nề của các cuộc chiến thông qua những hiện vật
cũng như mô hình mô phỏng mà bảo tàng đã siêu tập và dựng nên. Trong thế
kỷ 20 vừa qua, nhân dân thế giới đã chứng kiến một cuộc chiến khốc liệt
nhất, một cuộc chiến tranh khủng khiếp. Là thế hệ đi sau, sinh ra sau chiến
tranh, thế hệ đi sau phần nào nhận thức được về một mốc son chói lọi trong
lịch sử dân tộc. Có thể thấy, đỗi với các bạn sinh viên, việc tiếp thu các giá
trị sâu sắc của những môn học như Tư tưởng Hồ Chí Minh hay Đường lối
cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, khi mà chỉ nghe giảng trên lớp và
đọc thêm sách ở nhà trong khi khối kiến thức môn học đòi hỏi sinh viên phải
nắm vững cả lý thuyết cũng như liên hệ thực tế để có cái nhìn sâu sắc hơn
thì dường như như thế vẫn chưa đủ. Những năm gần đây, trường Đại học
Kinh tế thành phố Hồ Chí minh đã tổ chức thêm các buổi đi tham quan các
bảo tàng gắn liền với kiến thức sinh viên đang học. Đây thực sự là giải pháp
hay giúp sinh viên trường ta cập nhật được kiến thức từ thực tế tịch sử, kết
hợp với việc giảng dạy trên lớp và thời gian tự nghiên cứu để phần nào có
được nguồn kiến thức tổng hợp hơn về môn học. Và việc đi thăm Bảo tàng
Chứng tích chiến tranh quả thật là một cơ hội để tôi biết được sự khốc liệt
của chiến tranh, những hậu quả nặng nề mà nó để lại, từ đó nhận thức đầy đủ
hơn về tinh thần cũng như sự hi sinh xương máu của thế hệ cha ông đi trước
để bảo vệ tổ quốc đóng góp to lớn vào tương lai tốt đẹp hòa bình mà thế hệ
con cháu như tôi được hưởng. Đây chính là một lớp học đặc biệt của những
sinh viên như tôi. Có thể nói bạo lực chính là bản chất của chiến tranh,
“Những sự thật về lịch sử” là căn phòng đầu tiên chúng tôi bước vào, nó đã
phần nào tạo trong tôi một cái nhìn khác trước rất nhiều về cuộc chiến bảo
vệ tổ quốc của dân tộc Việt Nam anh hùng....
BÀI THU HOẠCH SAU BUỔI THAM QUAN BẢO TÀNG CHỨNG
TÍCH CHIẾN TRANH. Tọa lạc tại số 28 Võ Văn Tần, bảo tàng Chứng tích
chiến tranh dần hiện ra trước mắt tôi, một khu nhà lớn ở giữa và xung quanh
là bao nhiêu phương tiện chiến tranh của quân đội Mỹ - ngụy trong thời
kháng chiến chống đế quốc Mỹ của quân dân Việt Nam. Được tìm hiểu
trước, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh là bảo tàng duy nhất của VN là
thành viên của hệ thống bảo tàng hòa bình thế giới. Từ 261.435 lượt khách
tham quan/năm vào năm 1995, nay lượng khách đến thăm bảo tàng đã hơn
402.000 lượt. Tuy đã phần nào tưởng tượng, nhưng khi đến đây tôi đã ngạc
nhiên vì số lượng khách tham quan đến đây để chứng kiến những hậu quả
cũng như di chứng nặng nề của các cuộc chiến thông qua những hiện vật
cũng như mô hình mô phỏng mà bảo tàng đã siêu tập và dựng nên. Trong thế
kỷ 20 vừa qua, nhân dân thế giới đã chứng kiến một cuộc chiến khốc liệt
nhất, một cuộc chiến tranh khủng khiếp. Là thế hệ đi sau, sinh ra sau chiến
tranh, thế hệ đi sau phần nào nhận thức được về một mốc son chói lọi trong
lịch sử dân tộc. Có thể thấy, đỗi với các bạn sinh viên, việc tiếp thu các giá
trị sâu sắc của những môn học như Tư tưởng Hồ Chí Minh hay Đường lối
cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, khi mà chỉ nghe giảng trên lớp và
đọc thêm sách ở nhà trong khi khối kiến thức môn học đòi hỏi sinh viên phải
nắm vững cả lý thuyết cũng như liên hệ thực tế để có cái nhìn sâu sắc hơn
thì dường như như thế vẫn chưa đủ. Những năm gần đây, trường Đại học
Kinh tế thành phố Hồ Chí minh đã tổ chức thêm các buổi đi tham quan các
bảo tàng gắn liền với kiến thức sinh viên đang học. Đây thực sự là giải pháp
hay giúp sinh viên trường ta cập nhật được kiến thức từ thực tế tịch sử, kết
hợp với việc giảng dạy trên lớp và thời gian tự nghiên cứu để phần nào có
được nguồn kiến thức tổng hợp hơn về môn học. Và việc đi thăm Bảo tàng
Chứng tích chiến tranh quả thật là một cơ hội để tôi biết được sự khốc liệt
của chiến tranh, những hậu quả nặng nề mà nó để lại, từ đó nhận thức đầy đủ
hơn về tinh thần cũng như sự hi sinh xương máu của thế hệ cha ông đi trước
để bảo vệ tổ quốc đóng góp to lớn vào tương lai tốt đẹp hòa bình mà thế hệ
con cháu như tôi được hưởng. Đây chính là một lớp học đặc biệt của những
sinh viên như tôi. Có thể nói bạo lực chính là bản chất của chiến tranh,
“Những sự thật về lịch sử” là căn phòng đầu tiên chúng tôi bước vào, nó đã
phần nào tạo trong tôi một cái nhìn khác trước rất nhiều về cuộc chiến bảo
vệ tổ quốc của dân tộc Việt Nam anh hùng. Mọi người không mất nhiều thời
gian để đọc các tấm biển bạc ghi lại các sự thật tàn ác mà chiến tranh để lại
cho cả nhân dân Việt Nam cũng như những người lính Mỹ tham chiến. Đối
với những người lính Mỹ, Họ đã đến Việt Nam vào thời điểm không nên
đến, làm những việc không nên làm, và chứng kiến những việc không nên
chứng kiến. Cuộc chiến Việt Nam, cuộc chiến mà từ lúc khởi đầu cho đến
BÀI THU HOẠCH SAU BUỔI THAM QUAN BẢO TÀNG CHỨNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI THU HOẠCH SAU BUỔI THAM QUAN BẢO TÀNG CHỨNG - Người đăng: viethh-c1kimdong-ngabay
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
BÀI THU HOẠCH SAU BUỔI THAM QUAN BẢO TÀNG CHỨNG 9 10 706