Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo Vài nét về dịch vụ dạy nấu ăn cho khách du lịch tại Hà Nội.pdf

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 552 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ASPECTS ABOUT COOKING TRAINING SERVICES
FOR TOURIST AT HANOI

Cooking training service for tourist already appears from 1990s in Hanoi. This
service has been existed in various type and attracted many tourists. The article gives
an overview about roles of cooking training service in tourism activities as well as the
development of those services in the world. The article also introduces the actuality of
cooking training service and solutions to develop it for tourists at Hanoi.

VÀI NÉT VỀ DỊCH VỤ DẠY NẤU ĂN CHO KHÁCH DU LỊCH TẠI HÀ NỘI
Vũ Hương Lan 1
Ăn uống không chỉ thoả mãn nhu cầu cơ bản, nhu cầu không thể thiếu của con
người mà nó còn được nâng lên thành văn hoá, thành nghệ thuật: văn hoá ẩm thực,
nghệ thuật ẩm thực. Khi đi du lịch, du khách không chỉ dừng lại ở nhu cầu ăn uống
bình thường mà phải là ăn ngon, ăn các đặc sản vùng miền, và với sự phát triển của
nhu cầu du lịch ngày nay, nhiều du khách không chỉ dừng lại ở mức thưởng thức các
món ăn mà còn muốn tự tay học lấy cách chế biến các món ăn đó, thông qua các món
ăn để tìm hiểu về một nền văn hoá ẩm thực của địa phương.
MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN
Du lịch ẩm thực là hình thức du lịch với mục đích chính của chuyến đi là để
được thưởng thức hoặc học cách chế biến những món ăn, đồ uống tại địa phương, bên
cạnh đó còn là phương thức tìm hiểu con người, nền văn hóa của điểm du lịch trải
nghiệm cuộc sống. Dịch vụ dạy nấu ăn cho du khách là một nhân tố quan trọng cấu
thành trong du lịch ẩm thực.
“Tâm lý của du khách khi đến các điểm du lịch thường muốn khám phá những
điều mới lạ. Một trong những cái lạ hấp dẫn du khách là ẩm thực. Mỗi vùng đất đều có
1

Ths, Khoa Du lịch học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

108

những đặc sản mà nếu biết phát huy sẽ là những sản phẩm du lịch độc đáo của địa
phương. Do đó, ẩm thực sẽ là một trong những yếu tố hấp dẫn du khách đến Việt
Nam”- đó là khẳng định của bà Đỗ Hồng Xoan, Vụ trưởng Vụ Khách sạn (Tổng cục
Du lịch).
Ẩm thực là nguồn tài nguyên nhân văn để phát triển du lịch. Vì vậy văn hóa ẩm
thực luôn được coi là một phần quan trọng không thể thiếu đối với bất cứ quốc gia nào
muốn mở mang ngành du lịch. Món ăn, thức uống là một sản phẩm độc đáo mang
những giá trị văn hóa dân tộc, vừa tạo tính hấp dẫn cho điểm đến của khách du lịch,
vừa được xem là loại hình kinh doanh đóng vai trò quan trọng trong tổng thu nhập của
khách sạn, nhà hàng. Lương thực, thực phẩm, hoa quả, thức uống là những món xuất
khẩu tại chỗ giảm được chi phí bao bì, vận chuyển, thuế.
Dịch...
108
ASPECTS ABOUT COOKING TRAINING SERVICES
FOR TOURIST AT HANOI
Cooking training service for tourist already appears from 1990s in Hanoi. This
service has been existed in various type and attracted many tourists. The article gives
an overview about roles of cooking training service in tourism activities as well as the
development of those services in the world. The article also introduces the actuality of
cooking training service and solutions to develop it for tourists at Hanoi.
VÀI NÉT V DCH V DY NU ĂN CHO KHÁCH DU LCH TI HÀ NI
Vũ Hương Lan
1
Ăn ung không ch tho mãn nhu cu cơ bn, nhu cu không th thiếu ca con
người nó n được nâng lên thành văn hoá, thành ngh thut: văn hm thc,
ngh thut m thc. Khi đi du lch, du khách không ch dng li nhu cu ăn ung
bình thưng mà phi là ăn ngon, ăn các đc sn vùng min, vi s phát trin ca
nhu cu du lch ngày nay, nhiu du khách không ch dng li mc thưởng thc các
món ăn mà còn mun t tay hc ly cách chế biến các món ăn đó, thông qua các món
ăn để tìm hiu v mt nn văn hm thc ca đa phương.
MT S KHÁI NIM CƠ BN
Du lch m thc là hình thc du lch vi mc đích chính ca chuyến đi là để
được thưởng thc hoc hc ch chế biến nhng món ăn, đồ ung ti địa phương, bên
cnh đó còn phương thc tìm hiu con người, nn văn hóa ca đim du lch tri
nghim cuc sng. Dch v dy nu ăn cho du khách là mt nhân t quan trng cu
thành trong du lch m thc.
“Tâm ca du khách khi đến các đim du lch thường mun khám pnhng
điu mi l. Mt trong nhng cái l hp dn du khách m thc. Mi vùng đất đều có
1
Ths, Khoa Du lch hc, Trường Đại hc Khoa hc Xã hi và Nhân văn
Báo cáo Vài nét về dịch vụ dạy nấu ăn cho khách du lịch tại Hà Nội.pdf - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo Vài nét về dịch vụ dạy nấu ăn cho khách du lịch tại Hà Nội.pdf - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Báo cáo Vài nét về dịch vụ dạy nấu ăn cho khách du lịch tại Hà Nội.pdf 9 10 730