Ktl-icon-tai-lieu

Bảy bước yêu thương

Được đăng lên bởi hoanggiang_88
Số trang: 90 trang   |   Lượt xem: 4107 lần   |   Lượt tải: 0 lần
7 BƯỚC YÊU THƯƠNG

Tác giả : DALAI LAMA14 - Tenzin Gyatso
Kim chỉ nam của cuộc sống,
giúp bạn tìm được
niềm vui,
sự bình yên
và hạnh phúc.

Biên dịch: Lê Tuyên, Hiệu đính: Lê Gia
Dánh máy: CS.Huỳnh Hoa
phatphap.wordpress.com & phatphapnhiemmau.com

T

LỜI TỰA

ôi đã gặp người thầy đầu tiên của mình về lĩnh vực Phật giáo Tây Tạng vào cuối năm
1962 tại New Yersey. Ông ta là một người Mông Cổ xuất thân từ vùng Astrakhan, đó là
nơi dòng sông Volga đổ vào biển Caspian, Ngài Geshe Wangyal, cũng giống như nhiều
vị thầy tu khác, đến Tây Tạng để học Đại học và ở đó suốt ba mươi năm.

Khi đến Hoa Kỳ, Geshe Wangyal bắt đầu giảng dạy về Phật giáo Tây Tạng cho những ai
muốn tìm hiểu về nó, ông thiết lập một tu viện và một trung tâm nghiên cứu đồng thời mời
bốn vị thầy tu người Tây Tạng khác tham gia với ông trong công việc này vào năm 1960. Họ
đã giảng dạy Phật giáo Tây Tạng cho nhiều người Mỹ, trong đó có cả tôi.

Cuộc di cư với quy mô lớn vào năm 1959, cũng tại thời điểm đó Dalai Lama di cư đến Ấn
Độ, đã dẫn đến sự thành lập các trường Phật giáo Tây Tạng dành cho những người tị nạn và
các thầy tu tại Ấn Độ, Sikkim và Nepal. Cuối cùng, các tu viện chính của tất cả mọi dòng tu
của Phật giáo Tây Tạng đều được tái thiết, mặc dù không được hoàn toàn như xưa, ở Ấn Độ
và Nepal. Các nhóm khác dựng lên các học viện giáo dục Tôn giáo mới ngoài quyền kiểm
soát của các tu viện.
Tại Tây Tạng, các bậc thầy Tây Tạng – cả trong dòng tu lẫn ngoài dòng tu – tìm cách thích
nghi với các phương pháp nghiên cứu trước đây và ứng dụng vào hoàn cảnh mới. Ngày nay,
sau những thành công dù chậm chạp nhưng vững chãi ở hàng ngàn các trung tâm khác nhau
trên thế giới, chúng tôi đã thiết lập được những trung tâm, những học viện nghiên cứu về

truyền thống Tây Tạng bên ngoài quốc gia này. Cộng đồng người Do Thái đã giúp ích rất
nhiều trong việc phổ biến truyền thống Tây Tạng tại các quốc gia khác nhau trên thế giới.

Chúng ta có thể nghĩ rằng thế giới được bao quanh bởi các lực lượng chống phá sự phát triển
của các truyền thống và tín ngưỡng như thế này: mọi người bị cuốn theo xu hướng bóc lột lợi
dụng lẫn nhau, lòng tham và thú tính; chủ nghĩa thực dụng; chạy theo những ham muốn trần
tục, phân chia giữa người giàu và kẻ nghèo; những lời giải thích lừa bịp về những rinh vi
trong đời sống nhân loại; nạn béo phì do ăn uống quá độ; người ta chạy theo tiếng gọi của lợi
nhuận một cách mù quáng cứ như thể đó là mục tiêu cuối cùng của nhân loại vậy…

Người Tây Tạng dù sống ở đâu vẫn luôn cố gắng duy trì ...
7 BƯỚC YÊU THƯƠNG
Tác giả : DALAI LAMA14 - Tenzin Gyatso
Kim chỉ nam của cuộc sống,
giúp bạn tìm được
niềm vui,
sự bình yên
hạnh phúc.
Biên dịch: Tuyên, Hiệu đính: Gia
Dánh máy: CS.Huỳnh Hoa
phatphap.wordpress.com & phatphapnhiemmau.com
LỜI TỰA
T
ôi đã gặp người thầy đầu tiên của mình về lĩnh vực Phật giáo Tây Tạng vào cuối năm
1962 tại New Yersey. Ông ta một người Mông Cổ xuất thân từ vùng Astrakhan, đó
nơi dòng sông Volga đổ vào biển Caspian, Ngài Geshe Wangyal, cũng giống như nhiều
vị thầy tu khác, đến Tây Tạng để học Đại học đó suốt ba mươi năm.
Khi đến Hoa Kỳ, Geshe Wangyal bắt đầu giảng dạy về Phật giáo Tây Tạng cho những ai
muốn tìm hiểu về nó, ông thiết lập một tu viện một trung tâm nghiên cứu đồng thời mời
bốn vị thầy tu người Tây Tạng khác tham gia với ông trong công việc này vào năm 1960. Họ
đã giảng dạy Phật giáo Tây Tạng cho nhiều người Mỹ, trong đó cả tôi.
Cuộc di với quy lớn vào năm 1959, cũng tại thời điểm đó Dalai Lama di đến Ấn
Độ, đã dẫn đến sự thành lập các trường Phật giáo Tây Tạng nh cho những người tị nạn
các thầy tu tại Ấn Độ, Sikkim Nepal. Cuối cùng, các tu viện chính của tất cả mọi dòng tu
của Phật giáo Tây Tạng đều được tái thiết, mặc không được hoàn toàn như xưa, Ấn Độ
Nepal. Các nhóm khác dựng lên các học viện giáo dục Tôn giáo mới ngoài quyền kiểm
soát của các tu viện.
Tại Tây Tạng, các bậc thầy Tây Tạng cả trong dòng tu lẫn ngoài dòng tu tìm cách thích
nghi với các phương pháp nghiên cứu trước đây ứng dụng vào hoàn cảnh mới. Ngày nay,
sau những thành công chậm chạp nhưng vững chãi hàng ngàn các trung tâm khác nhau
trên thế giới, chúng tôi đã thiết lập được những trung tâm, những học viện nghiên cứu về
Bảy bước yêu thương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bảy bước yêu thương - Người đăng: hoanggiang_88
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
90 Vietnamese
Bảy bước yêu thương 9 10 262