Ktl-icon-tai-lieu

Các gia hầu đồng của đạo mẫu VN

Được đăng lên bởi vuhocvh
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 798 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đạo mẫu Việt Nam - Sự Tích
A. Tam tòa Thánh Mẫu
I. Đệ nhất Địa tiên thánh mẫu
1. Thánh giá đệ nhất Sòng sơn – thánh mẫu Địa tiên – Liễu Hạnh công
chúa
Sắc phong:
Chế thắng hòa diệu đại vương – Khâm duy mã vàng bồ tát – tái cấp gia ban
đệ nhất Quỳnh Hoa – đệ nhị Tiên nương – đệ tam Quảng hàn thượng đẳng tối
linh thần – Mẫu nghi thiên hạ – Nam thiên bất tử.
Thần tích:
Mẫu giáng sinh lần thứ nhất ngày mùng 6 tháng 3 năm 1434 ở Vị Nhuế,
Nam Định, tên là Phạm Thị Nga; lần thứ hai năm 1557 tại làng An Thái, Vân Cát,
Thiên Bản, Nam Định, tên là Giáng Hương; lần thứ ba ở Nga Sơn, Thanh Hóa.
Sau ba lần giáng sinh Ngọc Hoàng sắc phong Liễu Hạnh công chúa cùng
bà Quỳnh bà Quế giáng trần ứng hiện, khâm sai tội phúc nhân gian. Bà ngự tại
Phố Cát và phủ đồi Ngang. Sau đại chiến Sòng Sơn với quan binh nhà Lê, bà
giác ngộ Phật pháp tu trì tịnh độ đắc đạo bồ tát hiển Phật thánh tiên thần. Triều
đình cấp sắc tôn lập đền Sòng dưới chân đèo Ba Dọi nơi xưa bà thường ngắm
cảnh dọn quán bán hàng trêu người cợt khách, phạt tội bọn bất nhân bất nghĩa.
Trải qua ba lần giáng sinh và tu tiên hóa Phật bà thường xuyên anh linh hiển hóa
khắp Bắc Trung Nam, Đồng Đăng, Tuần Quán Yên Bái, Nghệ An, Tây Hồ, Huế,
Buôn Mê Thuột, Nga Sơn, Sòng Sơn, Phủ Dày …
Bà là người con, người vợ, người mẹ mẫu mực, là ước mơ của nhân dân lao
động và những người phụ nữ tảo tần Việt Nam. Sự hiện diện của bà là sự tổng
kết cho nhân phẩm, ý chí, khẳng định sức sống và toàn năng của người phụ nữ
Việt Nam. Sự hiện diện của bà còn là tinh thần yêu nước quật cường, khẳng
định chân lý, bình đẳng, xây dựng đất nước, quê hương, con người tới đỉnh cao
chân thực, từ bi và ái lạc.
2. Đền chính của Mẫu đệ nhất
Bà Liễu Hạnh được thờ phối hưởng ở tất cả các ngôi chùa ở miền Bắc –
miền Trung, được tôn lập rất nhiều đền phủ và được nhân dân lập chân dung
hình tượng tôn nhanh phụng sự tại nhà.
Sòng Sơn Thanh Hóa:
Nơi đây là nơi chính thức khi hiển hóa và đã qua các lần giáng sinh sau “đại
chiến Sòng Sơn” bà quy Phật và trở thành Mẫu nghi thiên hạ – Mã vàng bồ tát.
Đồi Ngang, Phố Cát, đền Rồng, đền Nước:
Những nơi này là nơi giáng ngự khi còn là Thần Nữ nghĩa là chưa được
triều đình và nhân dân tôn xưng.
Quần thể phủ Giày:
1

Phủ Giày là nơi tương truyền bà giáng về hái rau muống cho con và thấy
người trần phát hiện bà vội bay về trời để lại chiếc giày (sau được thành phủ
Giày). Phủ Vân Cát là quê hương của bà; ngoài ra còn có lăng, phủ Công Đồng,
phủ Bóng, phủ Thượng …
Đền thờ Mẫu ở Nga Sơn Thanh Hóa, Đền Đồng Đăng
Là nơi tươ...
Đạo mẫu Việt Nam - Sự Tích
A. Tam tòa Thánh Mẫu
I. Đệ nhất Địa tiên thánh mẫu
1. Thánh giá đệ nhất Sòng sơn thánh mẫu Địa tiên Liễu Hạnh công
chúa
Sắc phong:
Chế thắng hòa diệu đại vương – Khâm duy mã vàng bồ tát – tái cấp gia ban
đệ nhất Quỳnh Hoa đệ nhị Tiên nương đ tam Quảng hàn thượng đẳng tối
linh thần – Mẫu nghi thiên hạ – Nam thiên bất tử.
Thần tích:
Mẫu giáng sinh lần thứ nhất ngày mùng 6 tháng 3 năm 1434 Vị Nhuế,
Nam Định, tên là Phạm Thị Nga; lần thứ hai năm 1557 tại ng An Thái, Vân Cát,
Thiên Bản, Nam Định, tên Giáng Hương; lần thứ baNga Sơn, Thanha.
Sau ba lần giáng sinh Ngọc Hoàng sắc phong Liễu Hạnh công chúa cùng
Quỳnh Quế giáng trần ứng hiện, khâm sai tội phúc nhân gian. ngự tại
Phố Cát phủ đồi Ngang. Sau đại chiến Sòng Sơn với quan binh nhà Lê,
giác ngộ Phật pháp tu trì tịnh độ đắc đạo bồ tát hiển Phật thánh tiên thần. Triều
đình cấp sắc tôn lập đền Sòng dưới chân đèo Ba Dọi nơi xưa thường ngắm
cảnh dọn quán bán hàng trêu người cợt khách, phạt tội bọn bất nhân bất nghĩa.
Trải qua ba lần giáng sinh và tu tiên hóa Phật bà thường xuyên anh linh hiển hóa
khắp Bắc Trung Nam, Đồng Đăng, Tuần Quán Yên Bái, Nghệ An, Tây Hồ, Huế,
Buôn Mê Thuột, Nga Sơn, Sòng Sơn, Phủ Dày …
Bà là người con, người vợ, người mẹ mẫu mực, là ước mơ của nhân dân lao
động những người phụ nữ tảo tần Việt Nam. Sự hiện diện của sự tổng
kết cho nhân phẩm, ý chí, khẳng định sức sống toàn năng của người phụ nữ
Việt Nam. S hiện diện của còn tinh thần yêu nước quật cường, khẳng
định chân lý, bình đẳng, xây dựng đất nước, quê hương, con người tới đỉnh cao
chân thực, từ bi và ái lạc.
2. Đền chính của Mẫu đệ nhất
Liễu Hạnh được thờ phối hưởng tất cả các ngôi chùa miền Bắc
miền Trung, được tôn lập rất nhiều đền phủ được nhân dân lập chân dung
hình tượng tôn nhanh phụng sự tại nhà.
Sòng Sơn Thanh Hóa:
Nơi đây là nơi chính thức khi hiển hóa và đã qua các lần giáng sinh sau “đại
chiến Sòng Sơn” bà quy Phật trở thành Mẫu nghi thiên hạ – Mã vàng bồ tát.
Đồi Ngang, Phố Cát, đền Rồng, đền Nước:
Những nơi này nơi giáng ngự khi còn Thần Nữ nghĩa chưa được
triều đình và nhân dân tôn xưng.
Quần thể phủ Giày:
1
Các gia hầu đồng của đạo mẫu VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các gia hầu đồng của đạo mẫu VN - Người đăng: vuhocvh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Các gia hầu đồng của đạo mẫu VN 9 10 612