Ktl-icon-tai-lieu

chăm sóc hướng bệnh nhân

Được đăng lên bởi Nhut Lan Ngoc Tram
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 1202 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chăm sóc hướng bệnh nhân
(Patient centered care)

GS Giet Didier
TS.BS VõThành Liêm

1

Cấu trúc báo cáo

Tổng quan
Chăm sóc hướng bệnh nhân
Nhìn từ khía cạnh người bệnh

2

Tổng quan

3

Tổng quan

Ông ta làm gì?

4

Tổng quan

BSGĐ: nhìn tổng thể vấn đề ….!

5

Tổng quan

Phạm trù lịch sử

◦ Carl R. Rogers (1950): lý thuyết “client-centered therapy”
◦ Michael Balint: chăm sóc hướng người bệnh “patient-centered care”
◦ Kỹ năng chuyên biệt của Y học gia đình

Rogers CR. Psychometrics tests and client-centered counseling.EducPsychol Meas.1946;6:139-144
Balint M. The Doctor, His Patient and the Illness. London:Pitman Medical; 1957.

6

Tổng quan

Lợi ích của chăm sóc hướng bệnh nhân

◦ Giảm thiểu sai sót, than phiền
◦ Cải thiện sự hài lòng của bệnh nhân
◦ Cải thiện sự hợp tác của bệnh nhân
◦ Cải thiện chất lượng công việc nhân viên y tế
◦ Tăng tuân thủ điều trị
◦ Hạn chế bệnh diễn tiến nặng
◦ Giảm sử dụng các nguồn lực y tế
◦ Giảm chi phí y tế
StewartMet al.Patient-CentredMedicine: Transforming the Clinical Method. 2nd ed. United Kingdom: Radcliffe Medical Press;2003
Little P,etal. Observational study of effectofpatient centredness and positive approach on outcomes of general practice consultations. BMJ. 2001;323(7318):908-911

7

Định nghĩa

8

Định nghĩa

Chăm sóc hướng người bệnh:theoStewart -2003

◦ Thăm khám bệnh + vấn đề sức khỏe
◦ Bổ sung dự phòng + nâng cao sức khỏe
◦ Hiểu như là con người toàn vẹn
◦ Đồng thuận giữa bệnh nhân – nhân viên y tế
◦ Cải thiện quan hệ bệnh nhân-bác sĩ
◦ Lựa chọn giải pháp phù hợp cho bệnh nhân

StewartMet al.Patient-CentredMedicine: Transforming the Clinical Method. 2nd ed. United Kingdom: Radcliffe Medical Press;2003

9

Chăm sóc hướng người bệnh

Thăm khám bệnh + vấn đề sức khỏe

10

Chăm sóc hướng người bệnh

Thăm khám bệnh + vấn đề sức khỏe

11

Chăm sóc hướng người bệnh

Thăm khám bệnh + vấn đề sức khỏe

12

Chăm sóc hướng người bệnh

Thăm khám bệnh + vấn đề sức khỏe

13

Chăm sóc hướng người bệnh

Thăm khám bệnh + vấn đề sức khỏe

14

Chăm sóc hướng người bệnh

Bổsung dự phòng + nâng cao sức khỏe

15

Chăm sóc hướng người bệnh

Đồng thuận giữa bệnhnhân–nhânviên y tế

Mục tiêu của

giao tiếp

Than phiền

16

Chăm sóc hướng người bệnh

Đồng thuận giữa bệnhnhân–nhânviên y tế

Mục tiêu của

giao tiếp

Than phiền

17

Chăm sóc hướng người bệnh

Cảithiện quan hệ bệnh nhân-bác sĩ

18

Chăm sóc hướng người bệnh

Lựachọn giải pháp phù hợp cho bệnhnhân
Chẩn đoán – chăm sóc

19

Chăm sóc hướng...
Chăm sóc hướng bệnh nhân
(Patient centered care)
1
GS Giet Didier
TS.BS VõThành Liêm
chăm sóc hướng bệnh nhân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chăm sóc hướng bệnh nhân - Người đăng: Nhut Lan Ngoc Tram
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
chăm sóc hướng bệnh nhân 9 10 593