Ktl-icon-tai-lieu

chánh niệm ngọn đèn thắp sáng hiện hữu

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 3808 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÁNH NIỆM NGỌN ĐÈN THẮP SÁNG HIỆN HỮU
Thích Tâm Tịnh

LỜI DẪN NHẬP
“Thất niệm là bóng đêm
Chánh niệm là ánh sáng
Đưa tỉnh thức trở về
Cho thế gian tỏ rạng”.
Thiền sư Nhất Hạnh
Chánh niệm là một pháp vô cùng quan trọng. Như ánh sáng xoá tan màn đêm u ám, đem
lại sự tỏ rạng cho thế gian, cũng vậy, Chánh niệm sẽ dẹp sạch đêm dài vô minh, khổ não, đem lại
ánh sáng trí tuệ an lạc cho chúng sanh. Qua đó chúng ta thấy: muốn được an vui thì phải luôn
giữ Chánh niệm. Chỉ có Chánh niệm mới có thể giúp chúng ta vượt qua những khó khăn gian
khổ, vượt qua mọi phiền não chướng ngại để đạt đến hạnh phúc an vui như Thiền sư Nhất Hạnh
đã dạy:
“Hít vào tâm tĩnh lặng
Thở ra miệng mỉm cười
An trú trong hiện tại
Giờ phút đẹp tuyệt vời”.
Chỉ có giờ phút hiện tại mới là giờ phút đẹp nhất. Nhờ an trú trong hiện tại nên tâm ta
được tĩnh lặng. Khi tâm đã tĩnh lặng thì nụ cười mới thật sự là nụ cười an lạc, nụ cười được xuất
phát từ một tâm hồn yên tĩnh, thoát tục, siêu phàm.
Có một câu chuyện giữa Đức Phật và các ngoại đạo như sau:
“Các ngoại đạo hỏi Phật:
-Nghe nói đạo Phật là đạo giác ngộ, vậy đạo Phật có phương pháp gì và các vị tu như thế
nào mỗi ngày?
Phật đáp:

-Ta đi, đứng, nằm, ngồi, tắm, giặt, ăn, ngủ...
Các ngoại đạo hỏi Phật tiếp:
-Phương pháp đó có gì đặc biệt đâu thưa Ngài, ai lại không đi, không đứng, không nằm,
không ngồi, không tắm giặt, không ăn ngủ?
Phật đáp tiếp tục:
-này các ông, phương pháp đó đặc biệt lắm! Khi đang đi, đang đứng, đang nằm, đang
ngồi, đang tắm, đang giặt, đang ăn, đang ngủ... thì ta biết ta đang đi, đang đứng, đang nằm,
đang ngồi, đang tắm, đang giặt, đang ăn, đang ngủ... còn đối với các ông thì khi đang đi, đang
đứng, đang nằm, đang ngồi, đang tắm, đang giặt, đang ăn, đang ngủ...các ông chẳng biết mình
đang đi, đang đứng, đang nằm, đang ngồi, đang tắm, đang giặt, đang ăn, đang ngủ.”[7,3]
Câu chuyện trên cho ta thấy an trú trong Chánh niệm là điều quan trọng nhất trong sự nghiệp tu
tập.
Qua những trang kinh, chúng ta thấy Đức Phật luôn sống trong Chánh niệm, từ lúc vào
thai mẹ cho đến khi nhập Niết-bàn, không lúc nào Ngài không an trú Chánh niệm. Chẳng những
tự thân an trú Chánh niệm, Đức Phật còn thường xuyên nhắc nhở đệ tử của mình an trú trong
Chánh niệm. Như trong kinh Di giáo Đức Phật đã dạy: “các thầy tỳ-kheo, cầu thiện tri thức, cầu
thiện hộ trì và cầu thiện hổ trợ đều không bằng không quên Chánh niệm. Không quên Chánh
niệm thì giặc phiền não hết cách xâm nhập tâm trí. Thế nên các thầy hãy luôn luôn tập trung
Chánh niệm lại nơi tâm trí...
CHÁNH NIỆM NGỌN ĐÈN THẮP SÁNG HIỆN HỮU
Thích Tâm Tịnh
LỜI DẪN NHẬP
“Thất niệm là bóng đêm
Chánh niệm là ánh sáng
Đưa tỉnh thức trở về
Cho thế gian tỏ rạng”.
Thiền sư Nhất Hạnh
Chánh niệm một pháp vô cùng quan trọng. Nánh sáng xoá tan màn đêm u ám, đem
lại sự tỏ rạng cho thế gian, cũng vậy, Chánh niệm sẽ dẹp sạch đêm dài vô minh, khổ não, đem lại
ánh sáng trí tuệ an lạc cho chúng sanh. Qua đó chúng ta thấy: muốn được an vui thì phải luôn
giữ Chánh niệm. Chỉ Chánh niệm mới thể giúp chúng ta vượt qua những khó khăn gian
khổ, vượt qua mọi phiền o chướng ngại để đạt đến hạnh phúc an vui như Thiền Nhất Hạnh
đã dạy:
“Hít vào tâm tĩnh lặng
Thở ra miệng mỉm cười
An trú trong hiện tại
Giờ phút đẹp tuyệt vời”.
Chỉ giờ phút hiện tại mới giờ phút đẹp nhất. Nhờ an trú trong hiện tại n tâm ta
được tĩnh lặng. Khi tâm đã tĩnh lặng thì nụ cười mới thật sự nụ cười an lạc, nụ cười được xuất
phát từ một tâm hồn yên tĩnh, thoát tục, siêu phàm.
Có một câu chuyện giữa Đức Phật và các ngoại đạo như sau:
Các ngoại đạo hỏi Phật:
-Nghe nói đạo Phật đạo giác ngộ, vậy đạo Phật phương pháp gì và các vtu như thế
nào mỗi ngày?
Phật đáp:
chánh niệm ngọn đèn thắp sáng hiện hữu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chánh niệm ngọn đèn thắp sáng hiện hữu - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
chánh niệm ngọn đèn thắp sáng hiện hữu 9 10 818