Ktl-icon-tai-lieu

Cờ các nước

Được đăng lên bởi Võ Trần Nguyệt Chinh
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 286 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Cộng hòa Canada
Thủ đô: Ottawa
Diện tích: 9.984.670 km^2
Dân số: 35.16 triệu người (2013)
Thiết lập QHNG: 21/8/1973

Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Algérie

Thủ đô: Alger
Diện tích: khoảng 2,4 triệu km2
Dân số: 39,21 triệu người
Thiết lập QHNG: 28/10/1962

Cộng hòa nhân dân Trung Hoa
Thủ đô: Bắc Kinh
Diện tích: khoảng 9,6 triệu km2
Dân số: khoảng 1,357 tỉ người (2013)
Thiết lập QHNG: 18/1/1950

Vương quốc Thụy Điển
Thủ đô: Stockholm
Diện tích: 449 964 km2
Dân số: 9,4 triệu người
Thiết lập QHNG: 11/1/1969

Vương quốc Hà Lan
Thủ đô: Amsterdam
Diện tích: 41.848 km2
Dân số: 16.733 triệu người(2012)
Thiết lập QHNG: 9/4/1973

Cộng hòa Colombia
Thủ đô: Bogota
Diện tích: 1.141.748 km2
Dân số: 45,24 triệu người (2012)
Thiết lập QHNG: tháng 1/1979

...
Cộng hòa Canada Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Vương quốc Hà Lan
Thủ đô: Ottawa Thủ đô: Bắc Kinh Thủ đô: Amsterdam
Diện tích: 9.984.670 km^2 Diện tích: khoảng 9,6 triệu km
2
Diện tích: 41.848 km
2
Dân số: 35.16 tri u ng i (2013) ườ Dân số: khoảng 1,357 tỉ người (2013) Dân số: 16.733 triệu người(2012)
Thiết lập QHNG: 21/8/1973 Thiết lập QHNG: 18/1/1950 Thiết lập QHNG: 9/4/1973
Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Algérie Vương quốc Thụy Điển Cộng hòa Colombia
Thủ đô: Alger Thủ đô: Stockholm Thủ đô: Bogota
Diện tích: khoảng 2,4 triệu km
2
Diện tích: 449 964 km
2
Diện tích: 1.141.748 km
2
Dân số: 39,21 triệu người Dân số: 9,4 triệu người Dân số: 45,24 triệu người (2012)
Thiết lập QHNG: 28/10/1962 Thiết lập QHNG: 11/1/1969 Thiết lập QHNG: tháng 1/1979
Cờ các nước - Trang 2
Cờ các nước - Người đăng: Võ Trần Nguyệt Chinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Cờ các nước 9 10 752