Ktl-icon-tai-lieu

ĐẶC ĐIỂM KIẾN TRÚC VIỆT NAM QUA TỪNG THỜI KỲ

Được đăng lên bởi sondt-tb87
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 1812 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Kiến trúc Việt Nam có thể chia ra làm các giai đoạn nổi bật sau đây:
+ Kiến trúc cổ Việt Nam
+ Kiến trúc thuộc địa
+ Kiến trúc mới
+ Kiến trúc đương đại
Đề tài:
TP.HCM, năm 2011
TRƯỜNG ĐẠI HC TÔN ĐỨC THNG
KHOA: KTHUT CÔNG TRÌNH
NGÀNH: QUY HOẠCH ĐÔ THỊ
ĐẶC ĐIỂM KIẾN TRÚC VIỆT NAM QUA TỪNG THỜI KỲ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐẶC ĐIỂM KIẾN TRÚC VIỆT NAM QUA TỪNG THỜI KỲ - Người đăng: sondt-tb87
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
ĐẶC ĐIỂM KIẾN TRÚC VIỆT NAM QUA TỪNG THỜI KỲ 9 10 420