Ktl-icon-tai-lieu

Đại cương văn hóa Việt Nam

Được đăng lên bởi Trịnh Thị Ánh Ngọc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 495 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỞ ĐẦU
Việt Nam là một quốc gia đa tôn giáo, tín ngưỡng. Người dân Việt Nam có
truyền thống sinh hoạt, hoạt động tín ngưỡng từ lâu đời. Tín ngưỡng và tôn giáo
góp phần tạo nên mặt tinh thần của văn hóa Việt Nam. Tuy nhiên, cho đến nay, có
lẽ có nhiều người vẫn chưa phân biệt được sự giống nhau và khác nhau giữa sinh
hoạt tôn giáo với tín ngưỡng. Vì vậy em chọn đề tài: “ So sánh tôn giáo và tín
ngưỡng. Lấy ví dụ minh họa” để làm rõ sự giống nhau và khác nhau đó, đồng thời
cho thấy mối quan hệ giữa tôn giáo với tín ngưỡng.

NỘI DUNG
I – Tín ngưỡng và tôn giáo
Tín ngưỡng là một niềm tin có hệ thống mà con người tin vào để giải thích thế
giới và để mang lại sự bình yên cho bản thân và mọi người. Tín ngưỡng còn là thể
hiện giá trị của cuộc sống, ý nghĩa của cuộc sống bền vững.
Tôn giáo là niềm tin vào các lực lượng siêu nhiên, vô hình, mang tính thiêng
liêng, được chấp nhận một cách trực giác và tác động qua lại một cách hư ảo,
nhằm lý giải những vấn đề trên trần thế cũng như ở thế giới bên kia. Niềm tin đó
được biểu hiện rất đa dạng, tuỳ thuộc vào những thời kỳ lịch sử, địa lý - văn hóa
khác nhau, phụ thuộc vào nội dung từng tôn giáo, được vận hành bằng những nghi
lễ, hành vi tôn giáo khác nhau của từng cộng đồng xã hội tôn giáo khác nhau.
Đối với người có đạo, sinh hoạt tôn giáo là công việc hàng ngày của họ. Họ có
thể đọc kinh, cầu nguyện trước bàn thờ Phật, bàn thờ Chúa tại nhà, cũng có thể đến
chùa, đến nhà thờ hành lễ.
Những người không theo tôn giáo nào, có thể họ không đọc kinh, cầu nguyện,
không đến cơ sở thờ tự tôn giáo hành lễ, nhưng đã là người Việt có lẽ ai cũng thiết
lập bàn thờ gia tiên trong nhà để thờ ông bà, bố mẹ, cụ kỵ tổ tiên. Đó là các sinh
hoạt tôn giáo và tín ngưỡng.
1

II - Sự giống nhau và khác nhau giữa tôn giáo và tín ngưỡng
1. Sự giống nhau giữa tôn giáo và tín ngưỡng
Sự giống nhau đầu tiên giữa tín ngưỡng và tôn giáo đó là, những người có tôn
giáo (Phật giáo, Thiên chúa giáo, đạo Tin lành,…) và có sinh hoạt tín ngưỡng dân
gian (tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, tín ngưỡng thờ Thành hoàng, tín ngưỡng thờ
Mẫu,…) đều tin vào những điều mà tôn giáo đó và các loại hình tín ngưỡng đó
truyền dạy, mặc dù họ không hề được trông thấy Chúa Trời, đức Phật hay cụ kỵ tổ
tiên hiện hình ra bằng xương bằng thịt và cũng không được nghe bằng chính giọng
nói của các đấng linh thiêng đó.
Sự giống nhau thứ hai giữa tôn giáo và tín ngưỡng là những tín điều của tôn
giáo và tín ngưỡng đều có tác dụng điều chỉnh hành vi ứng xử giữa các cá thể với
nhau, giữa cá ...
MỞ ĐẦU
Việt Nam một quốc gia đa tôn giáo, tín ngưỡng. Người dân Việt Nam
truyền thống sinh hoạt, hoạt động n ngưỡng từ lâu đời. Tín ngưỡng và tôn giáo
góp phần tạo nên mặt tinh thần của văn hóa Việt Nam. Tuy nhiên, cho đến nay,
lẽ nhiều người vẫn chưa phân biệt được s giống nhau khác nhau giữa sinh
hoạt tôn giáo với tín ngưỡng. vy em chn đ tài: So sánh tôn giáo tín
ngưỡng. Lấy dụ minh họa” để làm sự giống nhau khác nhau đó, đồng thời
cho thấy mối quan hệ giữa tôn giáo với tín ngưỡng.
NỘI DUNG
I – Tín ngưỡng và tôn giáo
Tín ngưỡng là một niềm tin có hệ thống con người tin vào để giải thích thế
giớiđể mang lại sự bình yên cho bản thân mọi người. Tín ngưỡng còn thể
hiện giá trị của cuộc sống, ý nghĩa của cuộc sống bền vững.
Tôn giáo niềm tin vào các lực lượng siêu nhiên, vô hình, mang tính thiêng
liêng, được chấp nhận một cách trực giác và tác động qua lại một cách ảo,
nhằm giải những vấn đ trên trần thế cũng như thế giới bên kia. Niềm tin đó
được biểu hiện rất đa dạng, tuỳ thuộc vào những thời kỳ lịch sử, địa - văn hóa
khác nhau, phụ thuộc vào nội dung từng tôn giáo, được vận hành bằng những nghi
lễ, hành vi tôn giáo khác nhau của từng cộng đồng xã hội tôn giáo khác nhau.
Đối với người có đạo, sinh hoạt tôn giáo là công việc hàng ngày của họ. Họ có
thể đọc kinh, cầu nguyện trước bàn thờ Phật, bàn thờ Chúa tại nhà, cũng có thể đến
chùa, đến nhà thờ hành lễ.
Những người không theo tôn giáo nào, có thể họ không đọc kinh, cầu nguyện,
không đếnsở thờ tự tôn giáo hành lễ, nhưng đã là người Việt có lẽ ai cũng thiết
lập bàn thờ gia tiên trong nhà để thờ ông bà, bố mẹ, cụ kỵ tổ tiên. Đó là các sinh
hoạt tôn giáo và tín ngưỡng.
1
Đại cương văn hóa Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đại cương văn hóa Việt Nam - Người đăng: Trịnh Thị Ánh Ngọc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Đại cương văn hóa Việt Nam 9 10 684