Ktl-icon-tai-lieu

Địa lý du lịch VN

Được đăng lên bởi nhi1993la
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 815 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Địa lí du lịch việt nam
Chương 2:

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển du lịch.
I.Tài nguyên du lịch:
1.1Quan niệm về tài nguyên du lịch:
1.1.1 Khái niệm:
Tài nguyên du lịch là tổng thể tự nhiên , văn hóa-lịch sử cùng các thành
phần của chúng có sức hấp dẫn với du khách; đã, đang và sẽ được khai thác ,
cũng như bảo vệ nhằm đáp ứng nhu cầu của du lịch một cách hiệu quả và bền
vững.
1.1.2 Vai trò:
-Là yếu tố cơ bản tạo thành các sản phẩm du lịch.
-Là cơ sở quan trọng để phát triển các loại hình du lịch.
-Là bộ phận quan trọng của hệ thống lãnh thổ du lịch.
-Là yếu tố cơ sở tạo nên vùng du lịch.
1.1.3 Đặc điểm:
- TNDL rất đa dạng, phong phú : gồm tài nguyên dưới dạng vật thể và phi vật thể.
- TNDL không bị suy giảm, không hạn chế số lần khai thác nếu được bảo tồn, tôn
tạo.
-TNDL không phải là bất biến. Phạm vi có xu hướng mở rộng phụ thuộc vào trình
độ phát triển KH-CN và nhu cầu du khách.
1.1.4 Phân loại:
(xem Sơ đồ tr.36)

1.2 Tài nguyên du lịch tự nhiên:
1.2.1 Địa hình:
- Địa hình ảnh hưởng tới giao thông vận tải, xây đựng các công trình du lịch.
- Các dạng địa hình chứa nước ( sông, hồ, đầm , phá) không chỉ phát triển loại
hình du lịch sông nước mà còn có khả năng hình thành các tuyến du lịch.
- Địa hình là thành phần chủ yếu của tự nhiên tạo nên phong cảnh ( kết hợp với
thảm thực vật, nước mặt, thời tiết, hay các công trình nhân tạo) để du khách
thưởng ngoạn.
=> Địa hình có phong cảnh đẹp hấp dẫn du lịch cần có các yếu tố:
+ Thuộc dạng địa hình chứa nước.
+ Có sự tương phản địa hình lớn.
+ Có nhiều dạng địa hình trong một không gian hẹp.
*Các kiểu địa hình:


Địa hình đồng bằng:

- Khá đơn điệu -> ít hấp dẫn dl (Kết hợp với tài nguyên nước, sinh vật-> hấp
dẫn du lịch)
- Thấp, bằng phẳng: thuận lợi cho cư trú và các hoạt động kinh tế-> bảo tang
lưu giữ nhiều giá trị văn hóa, phát triển các loại hình du lịch văn hóa.


Địa hình đồi:

- Địa hình bị chia cắt, không gian thoáng đãng thích hợp với loại hình du
lịch cắm trại , tham quan.
- Dân cư tương đối đông, nhiều tài nguyên văn hóa - lịch sử -> thuận lợi phát
triển các loại hình du lịch văn hóa.


Địa hình núi:
-Có nhiều ưu thế đối với du lịch ( địa hình , khí hậu nước , sinh vật) ->
phong cảnh đẹp thuận lợi phát triển nhiều loại hình du lịch.





Địa hình caxtơ:
-Địa hình do sự lưu thong của nước trong các đá dễ hòa tan.
-Địa hình đẹp nhất, hấp dẫn nhất cho du lịch ,phát triển du lịch thám hiểm
hang động, tham quan nghiên cứu.
Địa hình ven bờ và đảo:
-Gồm địa hình ven bờ biền, bờ...
Địa lí du lịch việt nam
Chương 2:
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển du lịch.
I.Tài nguyên du lịch:
1.1Quan niệm về tài nguyên du lịch:
1.1.1 Khái niệm:
Tài nguyên du lịch là tổng thể tự nhiên , văn hóa-lịch sử cùng các thành
phần của chúng sức hấp dẫn với du khách; đã, đang s được khai thác ,
cũng như bảo vệ nhằm đáp ứng nhu cầu của du lịch một cách hiệu quả bền
vững.
1.1.2 Vai trò:
-Là yếu tố cơ bản tạo thành các sản phẩm du lịch.
-Là cơ sở quan trọng để phát triển các loại hình du lịch.
-Là bộ phận quan trọng của hệ thống lãnh thổ du lịch.
-Là yếu tố cơ sở tạo nên vùng du lịch.
1.1.3 Đặc điểm:
- TNDL rất đa dạng, phong phú : gồm tài nguyên dưới dạng vật thể và phi vật thể.
- TNDL không bị suy giảm, không hạn chế số lần khai thác nếu được bảo tồn, tôn
tạo.
-TNDL không phải bất biến. Phạm vi xu hướng mở rộng phụ thuộc vào trình
độ phát triển KH-CN và nhu cầu du khách.
1.1.4 Phân loại:
(xem Sơ đồ tr.36)
Địa lý du lịch VN - Trang 2
Địa lý du lịch VN - Người đăng: nhi1993la
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Địa lý du lịch VN 9 10 997