Ktl-icon-tai-lieu

Diễn giải công cộng

Được đăng lên bởi khongnennoinhieu94
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 960 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Quách Thị Hồng Giang

Chương 16

Bài phát biểu thuyết phục các vấn đề về Chính sách
THẾ NÀO LÀ VẤN ĐỀ CHÍNH SÁCH?
Vấn đề về chính sách phát sinh hàng ngày ở hầu hết mọi thứ chúng ta
đang làm. Lúc ở nhà, chúng ta tranh luận về việc mình sẽ làm gì vào kỳ nghỉ
đông, có nên mua một chiếc tivi mới hay xem một bộ phim vào cuối tuần. Tại
nơi làm việc, chúng ta thảo luận về vấn đề tăng lương, những chiến lược được
sử dụng để bán một sản phẩm, hay làm thế nào để cải thiện giao tiếp giữa
người quản lý và nhân viên. Là một công dân chúng ta phải suy nghĩ nên bỏ
phiếu hay chống lại một ứng cử viên chính trị, nên làm gì với vấn đề an ninh
ở sân bay, làm thế nào để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Tất cả chúng đều là những vấn đề chính sách bởi chúng giải quyết những
phương hướng hành động. Vấn đề chính sách có liên quan tất yếu đến thực
tiễn. (Làm thế nào để chúng ta quyết định có nên bỏ phiếu cho một ứng cử
viên trừ khi chúng ta biết được chính xác lập trường của bà/ông ấy về các vấn
đề?). Chúng còn liên quan đến các câu hỏi về giá trị. (Các bạn ủng hộ chính
sách về phá thai do bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ của bạn, phá thai là có đạo đức
hay không.) Nhưng những câu hỏi về chính sách “luôn” đi xa hơn những thực
tế hay giá trị để có thể quyết định xem cái gì nên hay không nên được thực
hiện.
Vấn đề chính sách: Vấn đề giải quyết phương hướng hành động cụ thể
nên hay không nên thực hiện.
Khi được đưa ra, các câu hỏi về chính sách thường bao gồm từ “nên”,
như trong các ví dụ sau:
Những biện pháp nên được thực hiện để bảo vệ Hoa Kỳ chống lại các
cuộc khủng bố?
Có nên bãi bỏ bầu cử đoàn thể?
Các bước nên được thực hiện để giảm sự phụ thuộc của Mỹ vào dầu
mỏ của nước ngoài?
CÁC LOẠI BÀI PHÁT BIỂU VỀ CHÍNH SÁCH
Khi bạn nói về một vấn đề chính sách, mục tiêu của bạn là có thể đạt
được sự đồng ý thụ động hoặc thúc đẩy hành động ngay lập tức từ những

1

Quách Thị Hồng Giang

Chương 16

người nghe. Việc quyết định những mục tiêu mà bạn muốn đạt được rất quan
trọng bởi nó ảnh hưởng đến hầu hết mọi khía cạnh của bài phát biểu của bạn.
Bài phát biểu để đạt được sự thỏa thuận thụ động
Nếu mục tiêu của bạn là thỏa thuận thụ động, bạn sẽ cố gắng để khán giả
của bạn phải đồng ý với bạn rằng chính sách đó đáng mong đợi, nhưng bạn
không nhất thiết phải khuyến khích khán giả ở mọi độ tuổi làm bất cứ điều gì
để ban hành chính sách.
Bài phát biểu để đạt được thỏa thuận thụ động: Một bài phát biểu có
sức thuyết phục mà mục đích của người nói là thuyết phục khán giả rằng
chính sách được đưa ra là đ...
Quách Thị Hồng Giang Chương 16
Bài phát biểu thuyết phục các vấn đề về Chính sách
THẾ NÀO LÀ VẤN ĐỀ CHÍNH SÁCH?
Vấn đề v chính sách phát sinh hàng ngày hầu hết mọi th chúng ta
đang làm. Lúc ở nhà, chúng ta tranh luận về việc mình s làm vào kỳ nghỉ
đông, có nên mua một chiếc tivi mới hay xem một bộ phim vào cuối tuần. Tại
nơi làm việc, chúng ta thảo luận về vấn đề tăng lương, những chiến lược được
sử dụng để bán một sản phẩm, hay làm thế nào để cải thiện giao tiếp giữa
người quản nhân viên. một công dân chúng ta phải suy nghĩ n bỏ
phiếu hay chống lại một ứng cử viên chính trị, nên làm gì với vấn đề an ninh
ở sân bay, làm thế nào để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Tất cả chúng đều là những vấn đề chính sách bởi chúng giải quyết những
phương hướng hành động. Vấn đề chính sách liên quan tất yếu đến thực
tiễn. (Làm thế nào để chúng ta quyết định nên bỏ phiếu cho một ứng cử
viên trừ khi chúng ta biết được chính xác lập trường của bà/ông ấy về các vấn
đề?). Chúng còn liên quan đến các câu hỏi về giá trị. (Các bạn ủng hộ chính
sách về phá thai do bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ của bạn, phá thaiđạo đức
hay không.) Nhưng những câu hỏi về chính sách “luôn” đi xa hơn những thực
tế hay giá trị để thể quyết định xem cái nên hay không n được thực
hiện.
Vấn đề chính sách: Vấn đề giải quyết phương hướng hành động cụ thể
nên hay không nên thực hiện.
Khi được đưa ra, c câu hỏi v chính sách thường bao gồm từ nên”,
như trong các ví dụ sau:
Những biện pháp nên được thực hiện đbảo vệ Hoa Kỳ chống lại các
cuộc khủng bố?
Có nên bãi bỏ bầu cử đoàn thể?
Các bước nên được thực hiện để giảm sự phụ thuộc của Mỹ vào dầu
mỏ của nước ngoài?
CÁC LOẠI BÀI PHÁT BIỂU VỀ CHÍNH SÁCH
Khi bạn nói về một vấn đ chính sách, mục tiêu của bạn thể đạt
được sự đồng ý thụ động hoặc thúc đẩy hành động ngay lập tức từ những
1
Diễn giải công cộng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Diễn giải công cộng - Người đăng: khongnennoinhieu94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Diễn giải công cộng 9 10 889