Ktl-icon-tai-lieu

Gia đinh

Được đăng lên bởi khoa.01
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 398 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tất cả chúng ta ai cũng cần một gia đình yên vui, tôi xin mở đầu như sau ai cũng
cần một gia đình ấm áp một mái nhà yên vui để trở về sau những giông gió bão tố
của cuộc đời để an nghỉ chăm sóc yêu thương. Con thuyền nào cũng cần một bến
nghỉ một ốc đỏ yên bình sau những bão táp, mưa giông của đai dương mênh
mông, bão táp dập dờn. Chung một cảm nghĩ gia đình là mái ấm, có cha, có mẹ và
con cái. Trong đó mẹ là linh hồn là điều hòa nhiệt độ cho gia đó.Người mẹ có 5
chức năng sinh con, nuôi con và dậy con, tề gia nội trợ , chăm sóc bố mẹ hai bên. 5
cái đó trên vai người phụ nữ ta ngồi xem lại xem lại vai trò của người phụ nữ.
Cuộc đời chúng ta có thể ví như cuộc kinh doanh dài hơi, lớn lên lấy vợ ,lấy chồng
sinh con đẻ cái ,làm ăn đến cuối đời ta khóa sổ lại làm ăn hạch toán ta lỗ hay lãi dư
nợ hay dư có.
Người nào gia đình yêu thương ,trân trọng nhau con cái giàu có giỏi giang, hiếu
nghĩa chăm sóc bố mẹ già. Quý vị nhớ nhớ giàu có hiếu nghĩa chứ không phải là
giàu có náo nếu. Thành đạt nổi tiếng ,giàu có thì cuộc kinh doanh đó là thành công
và lãi mẹ đẻ lãi con, bố giàu thì con giàu, bố tiến sĩ thì con ít nhất cũng phải thạc
sĩ.Có cuộc kinh doanh đó ta thượng cả đời ta vào đó là thắng lợi.
Vợ chồng nào chia tay, li thân ,li hôn con cái đâm chém,cướp giật, chân dài làm
điếm coi như cuộc kinh doanh đó là thất bại.Lúc chết nhắm mắt con đang ở tù đang
ở trại. Ngồi đây cùng chia sẻ cùng có phương pháp xây dựng gia đình hạnh phúc.
Gia đình là tổ ấm là nơi xuất phát dầu tiên và là nơi trở về cuối cùng của đời người,
gia đình quan trọng vô cùng.
“Dù là vua chúa hay dân cày kẻ nào sống yên ổn trong mái nhà mình là người
hạnh phúc nhất”- Chân lý
Tổng kết hết những câu đẹp nhất của đời người:
Kinh thánh: “Nếu thượng đế sinh ra người phụ nữ trước thì không cần sinh ra các
loài hoa”
Có đúng không, hoa ly hoa hồng dù hoa gì đẹp mấy chỉ trong một tuần là héo.
Nhưng người phụ nữ đẹp người đẹp nết nội dung hình thức đảm đang hài hòa hiếu
nghĩa chăm sóc gia đình thủy chung yêu chồng yêu con đó là một bông hoa di
động biết cười biết nói biết sẻ chia với chồng biết thắp lửa cho trái tim chồng mình
1|Page
Không gì có thể thay thế được việc chăm chỉ

và thắp lửa trong bữa cơm hàng ngày để tiếng cười nó ròn tan để hướng tới hạnh
phúc tương lai. Thưa quý vị bông hoa đó nó tươi gần một thế kỷ.
Ông già 90 tuổi răng rụng hết rồi gọi là “Hợp tác xã toàn lợi” .Nhìn bà vợ 85 tuổi,
vẩn rỡn bà vợ rụng hết rồi còn hai răng cửa thôi nhưng bà vợ vẫn mũm mĩm, phốp
pháp, phì nhiêu, thơm phức, ...
1 | P a g e
Không gì có th thay thế đưc việc chăm chỉ
Tt c chúng ta ai cũng cần một gia đình yên vui, tôi xin mở đầu như sau ai cũng
cn một gia đìnhm áp một mái nhà yên vui để tr v sau nhng giông gió bão t
ca cuộc đời để an ngh chăm sóc yêu thương. Con thuyền nào cũng cần mt bến
ngh mt ốc đỏn bình sau nhng bão táp, mưa giông của đai dương mênh
mông, bão táp dp dn. Chung mt cm nghĩ gia đình là mái ấm, có cha, có m
con cái. Trong đó mẹlinh hồn là điu hòa nhiệt độ cho gia đó.Người m có 5
chức năng sinh con, nuôi con và dy con, t gia ni tr , chăm sóc bố m hai bên. 5
cái đó trên vai người ph n ta ngi xem li xem li vai trò ca người ph n.
Cuộc đời chúng ta có th như cuộc kinh doanh dài hơi, lớn lên ly v ,ly chng
sinh con đẻ cái ,làm ăn đến cui đời ta khóa s li làm ăn hch toán ta l hay lãi dư
n hay dư có.
Người nào gia đình yêu thương ,trân trng nhau coni giàugii giang, hiếu
nghĩa chăm sóc bố m già. Quý v nh nh giàuhiếu nghĩa chứ không phi là
giàunáo nếu. Thành đạt ni tiếng ,giàu có thì cuc kinh doanh đó là thànhng
và lãi m đẻ lãi con, b giàu t con giàu, b tiến sĩ t con ít nhất cũng phải thc
sĩ.Có cuộc kinh doanh đó ta thượng c đời ta vào đó là thắng li.
V chồng nào chia tay, li thân ,li hôn con cái đâm chém,cướp git, chân dài làm
điếm coi như cuộc kinh doanh đó là thất bi.Lúc chết nhm mắt con đang đang
tri. Ngồi đây cùng chia s cùng có phương pháp xây dựng gia đình hnh pc.
Gia đình là tổ ấm là nơi xuất phát du tiên và là nơi tr v cui cùng ca đời ngưi,
gia đình quan trọng vô cùng.
là vua ca hay dân cày k nào sng yên ổn trong mái nhà mình là người
hnh phúc nhất”- Chân lý
Tng kết hết những câu đẹp nht ca đời người:
Kinh thánh: “Nếu thượng đế sinh ra người ph n trưc thì không cn sinh ra các
loài hoa
Có đúng không, hoa ly hoa hồng dù hoa gì đp my ch trong mt tun là héo.
Nhưng người ph n đẹp người đẹp nết ni dung hình thc đảm đang hài hòa hiếu
nghĩa chăm sóc gia đình thy chung yêu chồng yêu con đó là một bông hoa di
động biết cười biết nói biết s chia vi chng biết thp la cho trái tim chng mình
Gia đinh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Gia đinh - Người đăng: khoa.01
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Gia đinh 9 10 23