Ktl-icon-tai-lieu

Hèm tục và bản chất lễ hội

Được đăng lên bởi bomonvanhoahoc-ls
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 507 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề tài: Hèm tục và vai trò của nó trong việc tìm hiểu bản chất của lễ
hội và tục thờ thần trong lễ hội
BÀI LÀM
Nghiên cứu lễ hội là một công việc quan trọng và thiết thực. Một mặt,
công việc này góp phần vào nghiên cứu văn hóa Việt Nam truyền thống,
mặt khác là tính ứng dụng của các tri thức về lễ hội trong vấn đề quản lý
và phát triển du lịch.
Trong lễ hội xuất hiện các nghi thức tế lễ, các hèm, tục, các trò chơi
mà thông qua đó, nhà nghiên cứu thấy được những lớp văn hóa phủ lên và
truy nguyên bản chất. Bởi văn hóa có tính động. Các nhà nhân học khi
nghiên cứu văn hóa quan điểm rằng cần nghiên cứu nó trong một trạng thái
động. Với quan điểm nghiên cứu như vậy, nhà nghiên cứu sẽ tìm được các
yếu tố văn hóa truyền thống bền vững, những yếu tố mất đi, những yếu tố
được thêm thắt, có yếu tố được tái tạo, biến đổi, cách tân… Lễ hội – một
thành tố của văn hóa cũng không nằm ngoài “động thái văn hóa” ấy.

1

1.

Hèm tục trong lễ hội

Trong lễ hội, một cách ước lệ là người ta chia ra thành hai phần: lễ và
hội. “Lễ”, hiểu một cách đơn giản nhất đã thấy toát lên vẻ quy ước và tính
thiêng. Việc thực hiện hèm tục là một phần quan trọng trong “lễ”.
"Hèm tục là những việc làm bắt buộc vào những dịp lễ thần (trải qua
những biến thiên của lịch sử nhiều hèm tục đã mất). Những hèm tục này
thường có liên quan tới một sự kiện nào đó ở thuở sinh thời của các vị thần
được thờ".1 Thông thường, hèm của mỗi làng là những hành động, nghi lễ
mang tính bí mật, riêng tư gắn với lai lịch vị thần làng đang thờ. Những
hèm đó có chung đặc điểm là bí mật riêng, phải giấu giếm đối với người
ngoài cuộc (cộng đồng khác) và giấu giếm với chính quyền trung ương.
Chính các nghi lễ hèm đã tạo ra dấu ấn riêng cho cộng đồng sở hữu nó và
trở thành niềm tin linh thiêng khi oai linh của các vị thần có hèm phù trợ
cho cộng đồng an lành, thịnh vượng.2 Khi nghiên cứu lễ hội, nhà nghiên
cứu khó lòng quan sát được việc tiến hành tục hèm nếu không được cộng
đồng làng tin tưởng và sự cho phép của các cụ có thẩm quyền.
Có thể kể đến một số hèm tục trong một vài lễ hội như: tục thờ bát
cơm quả cà trong hội Gióng, tục thờ chuối chin nẫu, thâm đen ở làng Cổ
Nhuế, tục rước nước có ở nhiều lễ hội, tục đốt chày cối lấy tro đem rắc
ruộng ở làng Đồng Kỵ. Còn có những tục rất kinh dị như tục xử tội ông
Đùng bà Đà rồi ném hình nhân đã bị xử ấy xuống ao làng…
2. Tìm về bản chất tục thờ thần thông qua hèm tục
Qua năm tháng, lễ hội được bồi đắp những lớp văn hóa mà nếu không
chú ý bóc tách, chúng ta khó lòng hiểu được ...
Đề tài: Hèm tục vai trò của trong việc tìm hiểu bản chất của lễ
hội và tục thờ thần trong lễ hội
BÀI LÀM
Nghiên cứu lễ hội là một công việc quan trọng và thiết thực. Một mặt,
công việc này góp phần vào nghiên cứu văn hóa Việt Nam truyền thống,
mặt khác tính ứng dụng của các tri thức về lễ hội trong vấn đề quản
và phát triển du lịch.
Trong lễ hội xuất hiện các nghi thức tế lễ, các hèm, tục, các trò chơi
thông qua đó, nhà nghiên cứu thấy được những lớp văn hóa phủ lên
truy nguyên bản chất. Bởi văn hóa tính động. Các nhà nhân học khi
nghiên cứu văn hóa quan điểm rằng cần nghiên cứu nó trong một trạng thái
động. Với quan điểm nghiên cứu như vậy, nhà nghiên cứu sẽ tìm được các
yếu tố văn hóa truyền thống bền vững, những yếu tố mất đi, những yếu tố
được thêm thắt, yếu tố được tái tạo, biến đổi, cách tân… Lễ hội một
thành tố của văn hóa cũng không nằm ngoài “động thái văn hóa” ấy.
1
Hèm tục và bản chất lễ hội - Trang 2
Hèm tục và bản chất lễ hội - Người đăng: bomonvanhoahoc-ls
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Hèm tục và bản chất lễ hội 9 10 123