Ktl-icon-tai-lieu

Hình ảnh bộ đội cụ Hồ

Được đăng lên bởi pkgg-bvqdydt
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 503 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bộ đội cụ Hồ là một hình ảnh đẹp, đi vào lòng biết bao thế hệ người Việt Nam, là
nguồn cảm hứng bất tận cho thơ ca và là một truyền thống dân tộc tốt đẹp, để thế
hệ quân và dân hôm nay noi gương tiếp bước.
Lịch sử nhân loại hiếm thấy một đất nước, một dân tộc nào như Việt Nam mà
người lính, người quân nhân lại được yêu mến, tin tưởng như anh bộ đội cụ Hồ.
Có thể nói, đây là hình ảnh biểu trưng cho sức mạnh, tình đoàn kết của quân và
dân ta.
Trong 2 cuộc kháng chiến trường kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất
đất nước, quân và dân ta luôn một lòng, bền gan chiến đấu và chiến thắng, qua đó,
lại càng khắc họa rõ thêm hình ảnh kiên cường, bất khuất mà mộc mạc, thân
thương của anh bộ đội cụ Hồ và tình cảm keo sơn gắn bó giữa quân - dân.
Trong suốt chặng đường 70 năm hình thành, chiến đấu, xây dựng, trưởng
thành và phát triển, quân đội ta luôn sát cánh cùng nhân dân, bảo vệ nhân dân,
chiến đấu và sống cùng nhân dân, được nhân dân đùm bọc, chở che. Bản chất của
quân đội ta chính là “từ nhân dân mà ra, vì nhân dân chiến đấu”, tình quân dân
như cá nước, gắn bó keo sơn đã bao đời, từ khi còn trứng nước đến nay khi đã
trưởng thành, quân đội ta vẫn không tách rời nhân dân, vẫn được lòng dân và nhân
dân tin tưởng. Tình đoàn kết quân dân ấy đã là sức mạnh, là động lực để quân và
dân ta vượt qua bao gian lao thử thách, qua 2 cuộc kháng chiến thành công và xây
dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa như ngày hôm nay.
Hình ảnh anh bộ đội cụ Hồ giữa lòng dân vẽ nên hình ảnh đẹp về tình quân
dân, là tượng đài bất diệt về lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí quật cường
đánh thắng giặc ngoại xâm trong thời chiến. Còn hôm nay, hình ảnh đó lại trở
thành tiền đề, thành truyền thống để quân dân ta phát triển mối quan hệ máu thịt
đó, đoàn kết toàn quân, toàn dân, cùng nhau thi đua yêu nước, xây dựng đất nước.
Thời bình cũng như thời chiến, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng đất nước luôn là
nhiệm vụ thiêng liêng và thường trực của quân và dân ta. Đặc biệt với tình hình
trong nước và thế giới đầy biến động như hiện nay, chúng ta càng cần phải đề cao
cảnh giác trước mọi âm mưu chống phá Đảng, chính quyền, nhà nước xã hội chủ
nghĩa của các thế lực thù địch. Hiện nay, chủ quyền biển đảo trên Biển Đông là
một chủ đề nóng bỏng thu hút nhiều sự quan tâm và bàn luận của không chỉ Việt
Nam mà cả các bạn bè quốc tế. Phía Trung Quốc đã ngang nhiên đặt giàn khoan
HD 981 trên vùng lãnh hải Việt Nam, chiếm một số đảo thuộc 2 quần đảo Trường
Sa và Hoàng Sa, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền biển đảo và lợi...
Bộ đội cụ Hồ là một hình ảnh đẹp, đi vào lòng biết bao thế hệ người Việt Nam, là
nguồn cảm hứng bất tận cho thơ ca và là một truyền thống dân tộc tốt đẹp, để thế
hệ quân và dân hôm nay noi gương tiếp bước.
Lịch sử nhân loại hiếm thấy một đất nước, một dân tộc nào như Việt Nam mà
người lính, người quân nhân lại được yêu mến, tin tưởng như anh bộ đội cụ Hồ.
Có thể nói, đây là hình ảnh biểu trưng cho sức mạnh, tình đoàn kết của quân và
dân ta.
Trong 2 cuộc kháng chiến trường kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất
đất nước, quân và dân ta luôn một lòng, bền gan chiến đấu và chiến thắng, qua đó,
lại càng khắc họa rõ thêm hình ảnh kiên cường, bất khuất mà mộc mạc, thân
thương của anh bộ đội cụ Hồ và tình cảm keo sơn gắn bó giữa quân - dân.
Trong suốt chặng đường 70 năm hình thành, chiến đấu, xây dựng, trưởng
thành và phát triển, quân đội ta luôn sát cánh cùng nhân dân, bảo vệ nhân dân,
chiến đấu và sống cùng nhân dân, được nhân dân đùm bọc, chở che. Bản chất của
quân đội ta chính là “từ nhân dân mà ra, vì nhân dân chiến đấu”, tình quân dân
như cá nước, gắn bó keo sơn đã bao đời, từ khi còn trứng nước đến nay khi đã
trưởng thành, quân đội ta vẫn không tách rời nhân dân, vẫn được lòng dân và nhân
dân tin tưởng. Tình đoàn kết quân dân ấy đã là sức mạnh, là động lực để quân và
dân ta vượt qua bao gian lao thử thách, qua 2 cuộc kháng chiến thành công và xây
dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa như ngày hôm nay.
Hình ảnh anh bộ đội cụ Hồ giữa lòng dân vẽ nên hình ảnh đẹp về tình quân
dân, là tượng đài bất diệt về lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí quật cường
đánh thắng giặc ngoại xâm trong thời chiến. Còn hôm nay, hình ảnh đó lại trở
thành tiền đề, thành truyền thống để quân dân ta phát triển mối quan hệ máu thịt
đó, đoàn kết toàn quân, toàn dân, cùng nhau thi đua yêu nước, xây dựng đất nước.
Thời bình cũng như thời chiến, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng đất nước luôn là
nhiệm vụ thiêng liêng và thường trực của quân và dân ta. Đặc biệt với tình hình
trong nước và thế giới đầy biến động như hiện nay, chúng ta càng cần phải đề cao
cảnh giác trước mọi âm mưu chống phá Đảng, chính quyền, nhà nước xã hội chủ
nghĩa của các thế lực thù địch. Hiện nay, chủ quyền biển đảo trên Biển Đông là
một chủ đề nóng bỏng thu hút nhiều sự quan tâm và bàn luận của không chỉ Việt
Nam mà cả các bạn bè quốc tế. Phía Trung Quốc đã ngang nhiên đặt giàn khoan
HD 981 trên vùng lãnh hải Việt Nam, chiếm một số đảo thuộc 2 quần đảo Trường
Sa và Hoàng Sa, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền biển đảo và lợi ích hợp pháp
của nước ta, vi phạm Công ước quốc tế về Luật Biển 1982. Trước tình hình phức
tạp trên Biển Đông, Đảng và Nhà nước ta đã có những chính sách đúng đắn, vừa
kiên quyết, vừa mềm mỏng, trên tinh thần hòa bình, đối thoại để buộc phía Trung
Quốc rút giàn khoan khỏi vùng lãnh hải, đồng thời yên lòng dân, ngăn chặn bạo
loạn trong nước để nhân dân yên tâm sản xuất, xây dựng đất nước.
Trong quá trình đi lên xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa, còn không ít khó
khăn vất vả, không ít thế lực chống phá trong và ngoài nước, tuy nhiên, hơn tất cả,
quân dân ta có tình đoàn kết gắn bó, có Đảng dẫn đường, có niềm tin sâu sắc vào
Đảng, Nhà nước, vào tư tưởng Hồ Chí Minh, có tình yêu nước nồng nàn sâu sắc.
Hình ảnh bộ đội cụ Hồ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hình ảnh bộ đội cụ Hồ - Người đăng: pkgg-bvqdydt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Hình ảnh bộ đội cụ Hồ 9 10 950