Ktl-icon-tai-lieu

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC: 2013-2014

Được đăng lên bởi Thuantri Hau
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 671 lần   |   Lượt tải: 0 lần
XÃ ĐOÀN MỸ KHÁNH
CĐTRƯỜNG THCS MỸ KHÁNH

Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

/KHCĐ
Mỹ khánh, ngày

tháng 10 năm 2013

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG
NĂM HỌC: 2013-2014
---------****---------Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trường học
năm học 2013 – 2014 của huyện đoàn Mỹ Khánh ; của xã Mỹ Khánh.
- Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 của BGH trường THCS Mỹ Khánh.
- Căn cứ vào chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, năm học với
chủ đề: “ Nâng cao chất lượng chi Đoàn – Chào mừng Đại hội Đoàn các cấp”.
Phát huy những thành tích đã đạt được trong nhiệm kì 2012 – 2013. Nhiệm kì 2013
- 2014, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của Chi đoàn trường THCS Mỹ
Khánh. Cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG.
- Đầu năm học 2013-2014 Chi đoàn trường có 43 đoàn viên trong đó:
+ BCH có 03 đ/c ; 1 bí thư, 1 phó bí thư – 1 ủy viên
+ Đoàn viên giáo viên 10 đ/c

nữ 04 ; Đảng viên: 7

+ Đoàn viên học sinh 35 đ/c

nữ 25 ( Thực hiện chuyển sinh hoạt dứt điểm trong

tháng 9 năm 2012)
- Thuận lợi: Được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của BCH xã Mỹ Khánh, của Chi
ủy- Chi bộ, BGH trường và sự giúp đỡ của các đoàn thể. Đoàn viên giáo viên nhiệt
tình trong công viêc.
- Khó khăn: BCH Chi đoàn chủ yếu là kiêm nhiệm; chưa được tập huấn nhiều về
chuyên, nghiệp vụ; đoàn viên giáo viên kiêm nhiệm nhiều việc nên hoạt động còn
gặp khó khăn. Lực lượng đoàn viên trong học sinh sẽ chuyển sinh hoạt nên cũng
ảnh hưởng đến hoạt động của Chi đoàn.
II.NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

1

1.Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục trong học sinh cuộc vận động “ Tuổi trẻ
học tập và làm theo lời Bác”, xây dựng, nhân rộng những tấm gương thanh niên, học
sinh tiêu biểu làm theo lời Bác.
2. Tuyên truyền, giáo dục trong thanh niên, học sinh về lịch sử hình thành Đoàn,
truyền thống nhà trường , gắn với các phong trào, chương trình và cuộc vận động “
Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”;và “ước mơ tuổi trẻ”
3. Tổ chức các buổi hoạt động ngoại khóa nhằm phòng chống giảm thiểu bạo lực
học đường, các hành vi thiếu văn hóa, vi phạm pháp luật trong đoàn viên, thanh niên .
4. Tiếp tục triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học
sinh tích cực” trong năm 2013 – 2014 và cuộc vận động “Hai không”.
5. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Chi đoàn, nâng cao chất
lượng đoàn viên và tính tiên phong gương mẫu của cán bộ Đoàn và đoàn viên. Phối
hợp chặt chẽ giữa Chi đoàn trường và ...
XÃ ĐOÀN MỸ KHÁNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CĐTRƯỜNG THCS MỸ KHÁNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: /KHCĐ
Mỹ khánh, ngày tháng 10 năm 2013
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG
NĂM HỌC: 2013-2014
---------****----------
Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trường học
năm học 2013 – 2014 của huyện đoàn Mỹ Khánh ; của xã Mỹ Khánh.
- Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 của BGH trường THCS Mỹ Khánh.
- Căn cứ vào chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, năm học với
chủ đề: “ Nâng cao chất lượng chi Đoàn – Chào mừng Đại hội Đoàn các cấp”.
Phát huy những thành tích đã đạt được trong nhiệm kì 2012 – 2013. Nhiệm kì 2013
- 2014, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của Chi đoàn trường THCS Mỹ
Khánh. Cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG.
- Đầu năm học 2013-2014 Chi đoàn trường có 43 đoàn viên trong đó:
+ BCH có 03 đ/c ; 1 bí thư, 1 phó bí thư – 1 ủy viên
+ Đoàn viên giáo viên 10 đ/c nữ 04 ; Đảng viên: 7
+ Đoàn viên học sinh 35 đ/c nữ 25 ( Thực hiện chuyển sinh hoạt dứt điểm trong
tháng 9 năm 2012)
- Thuận lợi: Được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của BCH xã Mỹ Khánh, của Chi
ủy- Chi bộ, BGH trường và sự giúp đỡ của các đoàn thể. Đoàn viên giáo viên nhiệt
tình trong công viêc.
- Khó khăn: BCH Chi đoàn chủ yếu là kiêm nhiệm; chưa được tập huấn nhiều về
chuyên, nghiệp vụ; đoàn viên giáo viên kiêm nhiệm nhiều việc nên hoạt động còn
gặp khó khăn. Lực lượng đoàn viên trong học sinh sẽ chuyển sinh hoạt nên cũng
ảnh hưởng đến hoạt động của Chi đoàn.
II.NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:
1
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC: 2013-2014 - Trang 2
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC: 2013-2014 - Người đăng: Thuantri Hau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC: 2013-2014 9 10 350