Ktl-icon-tai-lieu

Không lùi bước

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 117 trang   |   Lượt xem: 6961 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Các danh nhân nổi tiếng luôn đọc rất nhiều sách, đối với họ sách là
thầy, là bạn suốt đời. Sách là nghị lực thúc đẩy dẫn đến thành công.

*** Nâng cao Tri thức Việt ***
Tủ sách Bách Khoa - Forum.bkc.vn

CYNTHIA KERSEY

KHÔNG LÙI BƯỚC
UNSTOPPABLE

Tủ sách Bách Khoa – Không lùi bước - 1/117

Một cuốn sách
hay với hàng
loạt gương
sáng, cùng
nhiều kinh
nghiệm tiếp thị
& kinh doanh
độc đáo.
Khám phá các
đặc điểm của
người mang
tinh thần
không lùi
bước.

Tủ sách Bách Khoa – Không lùi bước - 2/117

MỤC LỤC
PHẦN I, MỤC ĐÍCH TẠO NÊN TINH THẦN................................12
LÁ THƯ YÊU THƯƠNG..............................................................12
CUỘC HÀNH TRÌNH GIAN KHỔ................................................16
QUÊ NHÀ LÀ NƠI TRÁI TIM CƯ NGỤ.......................................20
TẦM NHÌN XA.............................................................................25
NGƯỜI TẠO DỰNG NIỀM TIN...................................................30
PHẦN II, SỰ ĐAM MÊ TẠO NGUỒN NĂNG LƯỢNG VÔ HẠN. .37
VƯƠN LÊN TỪ ĐỐNG TRO TÀN...............................................38
ĐẰNG SAU MỖI GIẤC MƠ HOANG ĐƯỜNG LÀ MỘT KỊCH BẢN
PHIM HOLLYWOOD...................................................................42
NGƯỜI THIẾT KẾ MẪU GIÀY THỂ THAO CHO PHỤ NỮ..........45
KHÔNG TỪ BỎ ƯỚC MƠ..........................................................50
PHẦN III, NIỀM TIN GIỮ VỮNG BƯỚC CHÂN..........................56
NHỮNG VẬN ĐỘNG VIÊN ĐÁNG NỂ PHỤC.............................56
THÀNH CÔNG NHỜ VÀO NHỮNG ĐIỀU KHÔNG BIẾT TRƯỚC
....................................................................................................61
LÀM NÊN SỰ NGHIỆP TỪ HAI BÀN TAY TRẮNG.....................65
PHẦN IV, LẬP KẾ HOẠCH CHO TƯƠNG LAI............................73
LÊN KẾ HOẠCH CHO THÀNH CÔNG TRONG ĐỜI...................74
CHUẨN BỊ ĐỂ CHIẾN THẮNG....................................................77
THAY ĐỔI ĐỊNH KIẾN................................................................81
NGHE THEO TIẾNG NÓI TRÁI TIM............................................84
PHẦN V, ĐỒNG ĐỘI TẠO NÊN SỨC MẠNH..............................89
BỘC LỘ SỨC MẠNH QUA NHỮNG GIAN TRUÂN CUỘC ĐỜI. 90
ĐẤU TRANH BẢO VỆ TRẺ EM...................................................93
PHẦN VI, SỰ SÁNG TẠO MANG ĐẾN NHỮNG KHẢ NĂNG LỚN
....................................................................................................97
NHÀ KINH DOANH KỲ LẠ..........................................................98
Tủ...
CYNTHIA KERSEY
KHÔNG LÙI BƯỚC
UNSTOPPABLE
Tủ sách Bách Khoa – Không lùi bước - 1/117
Các danh nhân nổi tiếng luôn đọc rất nhiều sách, đối với họ sách là
thầy, là bạn suốt đời. Sách là nghị lực thúc đẩy dẫn đến thành công.
*** Nâng cao Tri thức Việt ***
Tủ sách Bách Khoa - Forum.bkc.vn
Không lùi bước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Không lùi bước - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
117 Vietnamese
Không lùi bước 9 10 385