Ktl-icon-tai-lieu

Kiến trúc Phật giáo Nhật Bản

Được đăng lên bởi rimkute1993
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 783 lần   |   Lượt tải: 2 lần
KIẾN TRÚC PHẬT GIÁO

NHẬT BẢN

GVHD: ĐẶNG VĂN PHÚ
SV: NGUYỄN HỒNG VƯƠNG – K8
MSSV: 11105128

I.

Lịch sử Phật giáo Nhật Bản

Đạo Phật bắt đầu từ Ấn Độ từ thế kỷ thứ 6 trước Công Nguyên. Một
nhánh chính của Phật giáo, nhánh Mahayana hay gọi là Phật giáo Đại
thừa đã du nhập vào Nhật Bản. Phật giáo được du nhập vào Nhật
từ Trung Hoa và Triều Tiên dưới dạng món quà của vương quốc thân
hữu Triều Tiên Kudara vào thế kỷ thứ 6 sau Công Nguyên. Trong khi Phật
giáo được giới quý tộc cai trị ủng hộ, lúc đầu nó lại không phổ biến
trong giới thường dân vì những lý thuyết phức tạp của nó.
Phật giáo của Nhật Bản được chia qua các thời kì:
o

Thời Asuka

o

Thời Nara

o

Thời Heian

o

Thời Kamakura

o

Thời Nam Bắc triều – Chiến quốc

o

Thời Azuchi Momoyama

o

Thời Edo

o

Thời Meiji

o

Thời kỳ đầu Shōwa

o

Thời kỳ nửa sau Shōwa đến nay

II.

Kiến trúc Phật giáo Nhật bản

Kiến trúc Phật giáo của Nhật Bản chịu ảnh hưởng sâu sắc của Triều
Tiên và Trung Hoa.
Bố cục được chia theo một trục chinh theo kiểu Bắc Nam
Khác với kiến trúc Phật giáo của Trung Hoa có xung quoanh là tường
rào thì kiến trúc Phật giáo của Nhật Bản còn có hệ thống hành lang xung
quanh công trinh, giúp kết nối khối công trình lại với nhau tạo nên một
cấu trúc chặt chẽ.
Các chùa Nhật Bản có những cấu trúc chung như sau:

1. Đại lễ đường ( Main Hall )là nơi thờ Phật gồm nhiều tượng Phật .
Tiếng Nhật gọi là kondo, hondo, butsuden, amidado or hatto

2. Hội trường , giảng đường ( Lecture Hall): là nơi nghe giảng kinh, hội
họp, có nhiều tượng Phật, và các đồ vật thờ cúng. Tiếng Nhật là kodo.

3. Chùa (Pagoda): kiến trúc như tháp Ấn Độ, có ba hay năm tầng hay
nhiều hơn. Chùa thường vật quý như răng Phật hay các vật tượng
trưng.

4. Cổng (Gate) : Một cổng hay nhiều cổng phụ ở trước Đại lễ đường.

5. Gác chuông(Bell).Thường đánh 108 tiếng vào dịp Tết

6. Nghĩa địa Những địa danh sau đây là nơi có nhiều chùa đẹp: Kyoto,
Naraand Kamakura. . Một nơi có thể qua đêm là chùa Mount Koya.

Chùa của Nhật bản gồm 4 loại chính là
1.
2.
3.
4.
III.

Chùa mang phong cách Nhật Bản (Wayõ)
Chùa mang phong cách Đạo Phật (Daibust Suyo hoặc
Tenjikuyõ)
Chùa mang phong cách Thiền (Zenshũyõ hoặc Karayõ)
Chùa mang phong cách Chiết Trung (Secchũyõ)

Giới thiệu một số chùa đặc biệt:

1. ROYAL GRAND HALL - HÙNG NGHIÊM ĐẠI ĐIỆN :Chùa lớn nhất

Grand Hall - Hùng Nghiêm Đại Điện Phật Giáo ở Quận hạt Hyogo, thị
trấn Kato Nhật Bản dường như sẽ phá nhiều kỷ lục trên thế giới. Hyogo,
Japan -- Sau nhiều năm và hai lần thất bại, Dr. Kyuse ...




!"""#$"%
Kiến trúc Phật giáo Nhật Bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kiến trúc Phật giáo Nhật Bản - Người đăng: rimkute1993
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Kiến trúc Phật giáo Nhật Bản 9 10 882